background preloader

Create Infographics, Presentations & Flyers

https://piktochart.com/

Related:  Italiano - imparare la linguaInfografiche

Miniwhiteboards i undervisningen, eller, variation till digitala lösningar De senaste månaderna har jag testat olika klassrumsövningar där eleverna har fått använda en egen miniwhiteboard som arbetsmaterial. Vanligtvis skriver jag om digitala lösningar som kan användas men i detta inlägg kommer jag att 1) beskriva motivationen bakom analoga lösningar i vissa situationer, 2) hur jag använder miniwhiteboards i undervisningen och 3) mina elevers kommentarer om arbetet. Motivationen bakom analoga lösningar i vissa situationer. I min undervisning lägger jag särskilt tryck på att eleverna ska lära av varandra, även kallat kollaborativt lärande. Kollaborativt lärande innebär att eleverna använder varandra som läranderesurser där de drar nytta av varandras styrkor för att öka sin egen inlärning. Exempel på kollaborativa arbetssätt är grupparbeten eller kamratbedömning där eleverna arbetar tillsammans för att utvecklas.

En guide till Canva och Thinglink Jag höll för ett tag sedan en workshop för just Canva och Thinglink och jag har fått förfrågan om jag kan dela det jag gjorde då för fler vill lära sig använda verktyget. Kanske någon har nytta av att förkovra sig i detta under mellandagarna så jag delar det så kanske kreativiteten inför terminsstart sätter igång? Jag kör gratisversionerna och det räcker gott och väl. Jag har tidigare bloggat och delat kring hur jag använder Canva så i detta inlägg kommer jag inte lyfta fram hur jag använder mig av Canvorna men hela bloggen här på LR har har många Canvor så jag använder det i nästan alla arbetsområden jag planerar för eleverna. Här kommer två korta filmer och vill du ha den skriftliga instruktionen för Canva hittar du den här och den för Thinglink här.

Tydliggörande pedagogik Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla ska ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga barn, elever och studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Meningsfull, hanterbar och begriplig lärmiljö

Digital undervisning, digitala prov, eller, skapa prov i Google formulär Välkommen till ett sommarinlägg från Didaktiska laboratoriet där vi kommer att titta på hur prov (klassiska sådana, liknande salstentor) kan skapas i Google formulär. I mitt föregående inlägg redovisade jag årets kursutvärderingar och ett av de mer framgångsrika experiment som jag testade var att skapa prov i ett digitalt format. Eleverna verkade mycket positivt inställda till denna provform. Följande text kommer att 1) förklara värdet av digitala prov, 2) hur plattformen Google formulär kan användas för provskapande och 3) hur proven delvis kan bli självrättande. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com är ett annat alternativ för kollaborativt skrivande!

Blir världen bättre Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan. Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden). Delade dokument för kollaborativt lärande, eller, delad kunskap är delad glädje Jag har tidigare skrivit om "kollaborativt lärande" vilket är det ämne jag kommer att granska mer i detta inlägg. Jag kommer att 1) definiera kollaborativt lärande, 2) exemplifiera med molnbaserade Google docs och Word Online samt 3) diskutera dess positiva och negativa effekter. Kollaborativt lärande - en definition Kollaborativ innebär "a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together.” (Dillenbourg, 1999: 1).

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse Flera undersökningar visar att datoranvändning och framförallt vidgad användning av internet i skolan inte fördjupas. Den teknik som på bred front byggs in i klassrummen idag består av projektorer, datorer och interaktiva skrivtavlor. Dock finns en stor outnyttjad potential av avancerade nätbaserade resurser som inte används. Projektet vill ge lärare, studenter och elever verktyg, förhållningssätt och metoder för ökad omvärldsuppfattning där resurser på internet spelar centrala roller. Interaktiv visualisering av statiska data via internet är nyckelorden.

Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång Syftet med elevexempel Elevexempel är till för att eleverna ska kunna se vad de ska lära sig. Jag har ofta hört frasen "man ska inte behöva uppfinna hjulet två gånger" i dialog om att lå na andra lärares undervisningsmaterial. Varför ska detta inte även gälla för eleverna? Jag tycker att det är lärarens uppgift att modellera framgångsrika strategier för inlärning som eleven kan förhålla sig till; det är inget rimligt krav att alla elever bemästrar de egenskaper din undervisning kräver. Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur – Patricia Diaz Ramlade över verktyget Classroom Screen via The Techie Teachers Facebook-sida (och även via Linda Forsell Asp i gruppen Mitt lilla klassrum på nätet) häromdagen och måste tipsa! Idén är supersimpel – det är en sida på nätet (ingen inloggning) som är tänkt att visas på storbild via projektor i klassrummet under lektionstid. På sidan finns flera grundläggande funktioner som många med mig ofta använder för att skapa struktur, tydlighet och elevaktivitet, till exempel en textruta för ex lektionsplanering/instruktioner, en namnslumpare, en arbetssymbol, en timer, en klocka, en ruta som automatiskt genererar en QR-kod till den länk man klistrar in, bilder som visar vad eleverna ska göra (tex arbeta i grupp/par/enskilt) etc.

Related: