background preloader

Kränkt.se

Kränkt.se
Related:  Nätsmart

BRIS för vuxna - Barnets rättigheter i skolan Det är de vuxna i skolan som har ansvaret för att se till att alla skolbarn får en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Nolltolerans mot kränkningar och diskriminering Reglerna i skollagen beskriver alla skolors ansvar för att bland annat förebygga, utreda och motverka kränkande behandling av barn och elever. Det kan till exempel handla om att retas för att någon är överviktig eller har fel hårfärg, kläder, musiksmak m m. Diskriminering och trakasserier är handlingar som har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen. De diskrimineringsgrunder som räknas upp i lagen är följande: KönEtnisk tillhörighetReligion eller annan trosuppfattningFunktionshinderSexuell läggningKönsöverskridande identitetÅlder Skolan är skyldig att följa lagen Enligt skollagen har all skolpersonal skyldighet att agera om en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling. Vart kan jag vända mig om skolan inte agerar? Text: BRIS

17 bilder på hur det är att vara tjej på internet 2016 Att vara tjej på nätet innebär för många att ständigt tvingas ta emot sexmeddelanden som man aldrig bett om. I dagsläget finns det väldigt lite statistik i ämnet, så vi frågade våra kvinnliga snapchat-följare hur verkligheten ser ut för dem. Här är svaren på fick – samt några exempel på hur kvinnors inkorgar kan se ut. Kredd till Assholesonline. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 13. 15. Nej, alla tjejer och kvinnor utsätts inte för det här – och nej, alla män gör sig inte skyldiga till såna här meddelanden …men… …Det kanske är dags för många där ute att ta sig en funderare och tänka lite på vad man vill vara för människa egentligen.

Ny rapport om ungas liv på nätet 45 % utsatta för nätkränkningar – Nu kräver Friends och Norton att vuxna engagerar sig i ungas nätvanor Pressmeddelande 130307 Varannan ung mellan 12 och 16 år uppger i en ny undersökning att de har blivit kränkta via nätet eller mobilen. Idag lanseras Friends nätrapport 2013. – Barn och unga vill ha vuxnas stöd i sitt sociala liv på nätet. Enligt rapporten skulle varannan ung person ta hjälp av en vuxen vid en kränkningssituation på nätet. Undersökningen visar också att 42 procent av ungdomarna tycker att föräldrar bör visa barn och unga hur de ska göra om de blir kränkta på nätet. – Många tror inte att barn vill att föräldrarna intresserar sig för deras nätvanor, men det man kanske inte tänker på är att nätvanorna är en integrerad del av livet. Nu lanserar Friends 5 principer för ett schysstare klimat på nätet (sidan 20). Ur rapporten Om rapporten Ladda ner rapporten som PDF.

#9 – En grym hårdag | Killfrökens Blogg Förmiddag och mina elever har träslöjd. Lektionen har precis startat. Jag och en kollega dröjer oss kvar i personalrummets rastmiljö. I dörröppningen står plötsligt en av mina elever, Kepsbarnet. Han är upprörd över att träslöjdsläraren kräver att han ska ta av sig kepsen. Jag förklarar att det inte är en viktig grej på mina lektioner men att det är smart att tänka in andras perspektiv i de här fallen. Jag påminner honom om tidigare samtal om hur man kan välja sina strider. Efter ett tag kommer det fram att kepsen döljer en dålig hårdag och att han fruktar andra elevers kommentarer när han tar av sig den på lektionen. Kepsbarnet: ”Okej, men så måste du ta vatten i håret och rufsa till håret i bamba så att jag inte är själv med en dålig hårdag.” Jag: ”Euhm….” Kollegan (i soffan jämte mig): ”Japp! Jag höll med. Lagom till lunchen gick jag över skolgården, till matsalen och letade efter Kepsbarnet. Han log nöjt och jag gick för att ta min mat. Först var det några elever som kommenterade.

Nätjättar lovar EU att bekämpa näthat Näthatet hotar i förlängningen demokratin, menar fyra av världens största internetföretag, som nu accepterar nya EU-regler om att skärpa kampen mot hatiskt innehåll på nätet. Facebook, Twitter, Googleägda Youtube och Microsoft lovar att följa en uppsättning uppföranderegler. I ett pressmeddelande om regelsamlingen skriver EU-kommissionen och de fyra internetföretagen att spridandet av hatiskt innehåll inte bara negativt påverkar dem det riktar sig mot utan även har en ”nedkylande effekt på den demokratiska debatten”. Reglerna innebär bland annat följande: • Företagen åtar sig att granska majoriteten av anmälningarna om näthat inom ett dygn och ta bort innehåll där det är nödvändigt. • Nya procedurer för granskningen ska utvecklas och vara ”klara och effektiva”. • Företagen ska stärka samarbetet med organisationer i civilsamhället som bidrar med att hissa varningsflagg när de upptäcker hets mot folkgrupp, hat, hot eller uppmaningar till våld.

Nätkulturer -Elza Dunkels Övningar » Retorik i skolan Vi har samlat övningarna under respektiva steg: Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat Steg 2 · Fantasiskapande övningar – turtagning Steg 3 · Aktivt lyssnande Steg 4 · Berättelser I Steg 5 · Berättelser II Steg 6 · Minnestekniker Steg 7 · Framförandet Steg 8 · Respons – ros och goda råd Steg 9 · Röst – nervositet – andning & avslappning Steg 10 · Partesmodellen: retorikens arbetsmodell1. Steg 11 · Argumentation Steg 12 · Övningar att inspireras av

Acceptera aldrig att någon skriver otrevliga saker till dig - Aktuellt - Privat - Telia.se Blir du utsatt för något som känns riktigt jobbigt, en bild som visar en privat situation eller att någon sprider allvarliga rykten, ska du polisanmäla det. Det är inte alltid lätt att veta vart gränsen går. Därför kan du alltid ringa polisen eller andra organisationer för att få tips på hur du kan gå vidare. Det är också viktigt att veta att alla kränkningar inte är ett brott. Vad är ett näthatsbrott? Olaga hot Ofredande Förolämpning och förtal Kränkande fotografering Hets mot folkgrupp Brott mot personuppgiftslagen, PUL Sexuellt ofredande Läs mer på Polisens hemsida. Om du har drabbats 1. Du är inte ensam När någon skriver något som får dig att känna dig sårad eller mindre värd så har du blivit utsatt för en kränkning. Hjälp och stöd BRIS Hemsida: www.bris.se Telefon: 116 111. POLISEN Hemsida: www.polisen.se Telefon: 114 14 JURIDIKINSTITUTET Hemsida: www.juridikinstitutet.se BARN- OCH ELEVOMBUDET Hemsida: www.skolinspektionen.se/BEO Tillbaka till vår sida om näthat.

Kränkande behandling Här hittar du korta referat av några beslut om anmälningar som gäller kränkande behandling. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort. Till höger på sidan ser du också vilka regler Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utgår från, när vi utreder anmälningar om kränkningar. Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut som gäller kränkningar: Skolan måste stoppa kränkningarna Samtal med elever inte tillräcklig åtgärd mot kränkningar Skolans ansvar för nätkränkningar Lärare brukade våld mot elev

De vill ha nätsmarta elever Madeleine Högman och Karin Lepistö. Foto: Mikael Andersson Murgårdsskolan är en centralt belägen F-9-skola i Sandviken med 530 elever. Alla elever från och med årskurs ett har varsin dator sedan tre år tillbaka, då man blev första skolan ut i Sandvikens kommuns en-till-en-satsning. Samtidigt startade arbetet med Nätsmarta: ett elev- och vardagsnära helhetsgrepp på undervisningen som är grundat i dagens digitala förutsättningar. Arbetet med Nätsmarta leds sedan starten av specialpedagogen Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö, som båda är it-pedagogiskt ansvariga på Murgårdsskolan. - Mediebevakningen var stor på premiärdagen. Medielandskapet som växer fram på nätet kräver både en större medvetenhet om hur medier fungerar och ett kritiskt förhållningssätt till informationsflödet. - Det sägs ibland att läroplanen borde betona det digitala mer, men det står faktiskt tydligt att skolans undervisning ska lära eleverna hantera en vardag som befinner sig i snabb förändring.

Domstol: Facebook måste radera hatinlägg Fallet har drivits av Österrikes parti De Gröna efter att någon hade upprättat ett falskt konto i partiledaren Eva Glawischnigs namn. Domstolen i Wien slog fast att falska och hatiska inlägg mot Eva Glawischnig på Facebook ska tas bort. Rätten ansåg att det inte räckte att bara radera inläggen i Österrike utan att det gäller alla liknande inlägg som har gjorts över hela världen. Domen ses som en stor seger för de som kämpar mot så kallade nättroll och spridning av falska nyheter på sociala medier.

Related: