background preloader

Wikipedia i undervisningen

Wikipedia i undervisningen
Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan. Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan. Gör elevers arbete synligt För att Wikipedia ska fungera som en lärresurs i skolan förutsätter det två saker: att lärare blir medvetna om möjligheten och att de får hjälp att komma igång. – Det behövs bland annat små korta filmer som visar hur Wikipedia fungerar, vad man måste kunna och exempel på övningar som man kan arbeta med tillsammans med eleverna. Många sätt att bidra Wikimini för de yngre

Digital Storytelling Activities Video-base Activities -Beginner Activity: 1. Register for Animoto.com (select education version to gain access to advanced features for free) 2. 3. 3a. 4. 5. 5a. 6. -Intermediate Activity: 1. 2. 3. 4. 5. -Advanced Activity: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -Highly Advanced Activity: 1. 2. 3. Image-Based Activities 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Using Google Maps and Google Earth to Tell a Story -Click here for full directions on using Google Maps and Google Earth. Sök För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Flippfilm inför min föreläsning I min föreläsning pratar jag mycket om modet att våga prova digitala verktyg i sitt klassrum. För att våga prova och känna sig någorlunda trygg behöver man kunskap om hur man gör. Om man är med i olika Facebookgrupper eller på Twitter är det väldigt lätt att känna sig ensammast i världen och tänka " jag fattar ingenting av vad de pratar om" ! Så kände jag själv i januari när jag skapade mitt Twitterkonto. Men jag tog mod till mig och ställde frågor. Och ställde frågor. Jag har därför gjort en instruktionsfilm till er från absoluta början. Det är bra om ni tittat på filmen innan vi ses. Under föreläsningen kommer jag att visa er hur man kan arbeta med Google Drive och vilka fördelar som finns både för oss och för våra elever. Min föreläsning riktar sig till er som är nybörjare eller precis har börjat med digitala verktyg på era skolor. Syftet är att deltagarna ska gå därifrån och tänka "japp, detta kan jag klara", "detta vill jag lära mig" och "jag är också modig"! Lycka till!

Hinduism | Religionsfroknarna.se Hinduismens historia Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande utövas idag – med rötter i den kultur som blomstrade kring floden Indus i norra Indien (nuvarande Pakistan) ca 2500- 1600 år före vår tideräkning. Själva namnet ”hinduism” kommer dock från 1800-talet och var ett samlingsnamn britterna gav den religionsutövning som de såg i Indien när de koloniserade landet. Hinduismen har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när den har uppstått. Det är dock en kulturblandning som inträffade för cirka 3600 år sedan som brukar räknas som hinduismens ”födelse”. Under vedisk tid var offrandet centralt och offerprästerna hade stor makt. Omkring år 500 före vår tideräkning inleddes en ny epok i hinduismens historia. På 800-talet levde en teolog som hette Shankara, som lyckades ”sy ihop” de många och spretiga hinduistiska traditionerna till en mer sammanhängande religion. Hinduismen och samhället Hinduismens trosuppfattning Hinduismens texter

Ullis skolsida IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande | Fleischer Kompetensutveckling ::: blogg Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu. Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. När det gäller IT i skolan tror jag – med inspiration från Helena Kvarnsell – att det gäller att ta vara på elevinflytande. Detta är bara några punkter där vi i skolan kan låta eleverna få ökat inflytande, fångade helt i flykten.

Related: