background preloader

Upphovsrätten och CC

Upphovsrätten och CC
Related:  Digitala verktyg för lärande och digital kompetens

Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet att lära och visa sina kunskaper på ett mer flexibelt och mångsidigt sätt. Sandra Pilemalm förstelärare på Naverlönnskolan i Svedala skriver att om debatten kring digital teknik i skolan skulle handla om hur vi använder den bäst snarare än om hur vi ska begränsa den, skulle resultaten i svenska skola höjas. En studie gjord av forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet visade att om den digitala tekniken används tillsammans med nyckelfaktorer för lärande så höjs skolresultaten. Min beprövade erfarenhet är i linje med den forskning som visar att om den digitala tekniken används tillsammans med nyckelfaktorer för lärande så höjs skolresultaten. Filminspelningar med hjälp av digital teknik underlättar enligt mina erfarenheter elevers möjligheter att redovisa sina kunskaper på olika sätt.

Uggleblogg - IT och medier i skapande och kommunikation Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

Kahoot! <div class="container"><h1>Kahoot! needs JavaScript to work</h1><p> To use Kahoot!, you need to have JavaScript enabled in your browser. To enable JavaScript, please do the following: </p><ul><li><a href=" these instructions</a>. You're using an old web browser unsupported by . Get my free accountSign up Not got an account? Sign in Unfortunately the browser you are using isn't supported. With your email Sign inSigning in… Please check your entries and try again. Sorry, it's not your fault but something has gone wrong. Lost your password? If you are stuck, please let us know. Or, with social media

Digitala verktyg kan öka lärandet Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering. Patricia Diaz började med att berätta att ibland kan elever, föräldrar, kollegor eller skolledning ha frågor kring varför hon jobbar så mycket med datorer med sina elever och om de inte istället kan skriva med penna och papper. Patricia menar att hon använder digitala verktyg för att eleverna ska lära sig fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära och för att hon som lärare ska kunna ge bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten. Hon menar att det också kan kännas bra att visa att man har tydligt stöd i skolans styrdokument: Det finns i dag många sätt att publicera sina skolarbeten på. Vill du veta mer?

SaraBruun Digitala lärresurser Flickr cc-licens: Yagan Kiely Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla Stockholms stads satsning på datorer till alla gymnasieelever. Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Projektet har bland annat gjort en sammanställning av de digitala resurser som finns upphandlade i staden samt resurser som är öppna för alla. Listan utgår ifrån Stockholm stads it-strategi - för ett bättre lärande och består av fem områden enligt nedan. 1. Listan byggs ut efterhand och förslag på tillägg av länkar och information mottas gärna, skicka till johanna.juhl@​extern.stockholm.se. 1. Diskussionsforum och bloggar Evenemang, konferenser och arenor Utbildningar Kolla källan (Länk till annan webbplats, och lärresurser kring källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor. 2. 3. Verktyg Mallar 4. 5. Förvaltningsstöd Dokumentation

sp 9 Språkundervisning i en digital tid Mia Smith (Foto: Dilav Mahmoud) Digitala språkliga strategier Torpaskolan är en F-9-skola i stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg med 450 elever. Skolans uttalade målsättning är att integrera it i undervisningen, och alla elever i åk 4-9 har varsin laptop eller ipad. − Oavsett vad läraren säger använder eleverna tjänster och appar som hjälper dem när deras språkkunskaper inte räcker till. Läroplanen lyfter fram värdet av att eleverna lär sig använda olika strategier för att komma vidare i sin språkliga utveckling. − Läraren kan ta fram datorn och mobilen och visa eleverna att det inte alls handlar om fusk. Guida elever till rätt källor Att kunna söka, överblicka, hantera, kritiskt granska och använda information är en viktig del av den digitala läsförståelsen. − Jag börjar med gemensamma googlingar där vi söker och diskuterar resultaten tillsammans. När Mia Smith arbetar med digital läsförståelse i engelska för årskurs 3-6 har hon stor nytta av Skolverkets bedömningsstöd.

Natsmarta Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande. Man får inte kränka andra människor Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Det finns undantag för journalistiska ändamål Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Grundlagsskyddad publicering Arbetsplatsen

Webbstjärnan - Skolforum Elza Dunkels säger att när vi inte har ord för saker och ting så kan vi inte diskutera vad vi vill och tänker. Just därför är ”tankeverktyg” ett nyckelbegrepp för henne. ”Ja, för det gäller att hitta sätt att tänka kring frågor om lärande och IT. Helt enkelt att förstå och se möjligheterna. Sedan är det upp till varje lärare att utveckla sin praktik och sina idéer.” Elza Dunkels understryker att det absolut inte handlar om att diskutera om digitaliseringen är bra eller dålig. ”Den tiden är förbi. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. ”IT är inte ett enda kunskapsområde, utan ett kluster av områden där det krävs olika saker. Elza Dunkels säger att digitaliseringens möjligheter är så många och så olika. ”Jag kommer ihåg att jag för ett antal år sedan tänkte att slöjd och IT kan väl inte vara något. Elza Dunkels menar att utbildningsväsendet borde härma de kollaborativa modeller som spontant uppstår på nätet.

Börja skriva kod med Code Combat När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ. Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Att det inte är något magiskt, att datorn gör precis det man säger till den/programmerar den att göra, inget annat. Och blir det inte som man har tänkt så är det inte datorns fel, utan det är något man sagt åt den på fel sätt att göra, felprogrmmerad. Vi har testar en del olika blockprogrammeringsverktyg som learn.code.org, Scratch, LEGOmindstormEV3, Hopscotch samt andra programmeringsappar ni kan läsa om på tidigare inlägget där elever recenserar programmeringsappar. - att eleverna får en grundförståelse för webb, hur det är uppbyggt och fungerar, att det är påverkningsbart. // Helena

Related: