background preloader

Upphovsrätten och CC

Upphovsrätten och CC
Related:  Digitala verktyg för lärande och digital kompetensIKT tips och tankar

Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet att lära och visa sina kunskaper på ett mer flexibelt och mångsidigt sätt. Sandra Pilemalm förstelärare på Naverlönnskolan i Svedala skriver att om debatten kring digital teknik i skolan skulle handla om hur vi använder den bäst snarare än om hur vi ska begränsa den, skulle resultaten i svenska skola höjas. En studie gjord av forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet visade att om den digitala tekniken används tillsammans med nyckelfaktorer för lärande så höjs skolresultaten. Min beprövade erfarenhet är i linje med den forskning som visar att om den digitala tekniken används tillsammans med nyckelfaktorer för lärande så höjs skolresultaten. Filminspelningar med hjälp av digital teknik underlättar enligt mina erfarenheter elevers möjligheter att redovisa sina kunskaper på olika sätt.

QR-koder steg för steg (del 2 förskola/skola) Använder du iPhone eller iPad Observera! Eftersom Croak.it inte fungerar just nu har jag gått över till Fotobabble Steg 1 Vill du göra en QR-kod till en bild, där eleven pratar till eller skriver en förklarande text (likt bilden längst upp i inlägget) behöver du ta bilder själv av motiv eller teckningar eleven gjort med kameran på din iPad eller iPhone eller spara ner bilder som är ok att använda. www.pixabay.com www.wpclipart.com Steg2 Nu är det dags att prata in ljudet om du tänker använda det. Vill du använda appen Fotobabble som är ett talande vykort? Då får du både en bild på till exempel eleven och hör eleven prata:) Gratis även den men du måste slå om till endast iPhoneappar för att finna den i Appstore. Ta ett kort eller hämta upp ett från kamerarullenTryck på Edit långt ner till höger och du vill lägga till text eller skoja till kortet med lite stickersTryck på mikrofonen och spela in ljudTryck på Share uppe till höger (första gången får du göra ett konto för att kunna dela. Steg 3

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

Top 4 iPad Apps for Making Presentations and Slideshows October 11, 2014 If you ask me about the best iPad apps for creating and sharing presentations and slideshows the five listed below are what I would highly recommend for you. Yes this is a personal view and I know there are tons of other apps out there that can be used for this purpose, but from my own experience of app reviewing and based on my actual use , the apps I have handpicked for you have all the features you need to create a powerful and visually appealing presentation. Check them out and as always leave us a comment if you have other suggestions. Enjoy 1- Haiku Deck Haiku Deck is relatively new compared with the other apps in this list but it has really proved to be such an excellent presentation app. Prezi is another great iPad app to use for creating presentations and slideshows. Create, edit, and collaborate with others on presentations from your iPod, iPhone, or iPad with the free Google Slides app.

Digitala verktyg kan öka lärandet Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering. Patricia Diaz började med att berätta att ibland kan elever, föräldrar, kollegor eller skolledning ha frågor kring varför hon jobbar så mycket med datorer med sina elever och om de inte istället kan skriva med penna och papper. Patricia menar att hon använder digitala verktyg för att eleverna ska lära sig fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära och för att hon som lärare ska kunna ge bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten. Hon menar att det också kan kännas bra att visa att man har tydligt stöd i skolans styrdokument: Det finns i dag många sätt att publicera sina skolarbeten på. Vill du veta mer?

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm Ett webb-whiteboard. Gå in på sidan och börja skriva eller rita. Pixiclip PixiClip är en interaktiv whitebord som gör att du kan spela in din skärm och dela med dig av filmen. Du kan skriva eller rita med en penna eller en markör, radera saker, ändra färger och även lägga till bilder som du har laddat upp tidigare. När du gör dessa saker, kommer du också att kunna spela in din röst eller dig själv i tre minuter. När du är klar, kan du hålla din video privat eller offentlig och dela den med andra via sociala medier eller bädda in på en blogg/webbsida. Twiddla Twiddla är en snygg och enkel webbaserad tjänst där du kan rita, lägga in bilder och skriva texter direkt på nätet. Andra förslag Whiteboard.fi: "Whiteboard.fi är ett snyggt och enkelt verktyg för att skapa en gemensam arbetsyta i klassrummet eller med deltagare på nätet.

Digitala lärresurser Flickr cc-licens: Yagan Kiely Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla Stockholms stads satsning på datorer till alla gymnasieelever. Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Projektet har bland annat gjort en sammanställning av de digitala resurser som finns upphandlade i staden samt resurser som är öppna för alla. Listan utgår ifrån Stockholm stads it-strategi - för ett bättre lärande och består av fem områden enligt nedan. 1. Listan byggs ut efterhand och förslag på tillägg av länkar och information mottas gärna, skicka till johanna.juhl@​extern.stockholm.se. 1. Diskussionsforum och bloggar Evenemang, konferenser och arenor Utbildningar Kolla källan (Länk till annan webbplats, och lärresurser kring källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor. 2. 3. Verktyg Mallar 4. 5. Förvaltningsstöd Dokumentation

iMoviemanual för nybörjare Jag har skapat en manual för nybörjare till appen iMovie. Den tar upp en del av, enligt mig, de viktigaste funktionerna att känna till för att komma igång. Manualen har bilder och beskrivningar för funktionerna i iMovie när man vill skapa en film eller trailer. iMovie rymmer så mycket mer, men har du väl startat, kommer du att själv upptäcka finesser under resan. Glöm inte att det rymmer sig mycket information under den lilla knappen med frågetecknet som dyker upp på alla sidor. Där kan du får hjälp när du kört fast. Jag passade på att testa webbtjänsten ISSUU för att publicera manualen som en webbpublikation för att dela med dig. Hoppas du kan ha nytta av den:) Dela den gärna vidare Relaterat Skolstart med iktsidan- startpaket till iPad med gratis appar I Lysekils kommun startar vi nu ett iPadprojekt som kommer att löpa under tre år, där målet är att alla elever årskurs 1-6 ska få en egen iPad att använda i skolarbetet. I "Allmänt" Book Creator steg för steg- lär hur

Språkundervisning i en digital tid Mia Smith (Foto: Dilav Mahmoud) Digitala språkliga strategier Torpaskolan är en F-9-skola i stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg med 450 elever. Skolans uttalade målsättning är att integrera it i undervisningen, och alla elever i åk 4-9 har varsin laptop eller ipad. − Oavsett vad läraren säger använder eleverna tjänster och appar som hjälper dem när deras språkkunskaper inte räcker till. Läroplanen lyfter fram värdet av att eleverna lär sig använda olika strategier för att komma vidare i sin språkliga utveckling. − Läraren kan ta fram datorn och mobilen och visa eleverna att det inte alls handlar om fusk. Guida elever till rätt källor Att kunna söka, överblicka, hantera, kritiskt granska och använda information är en viktig del av den digitala läsförståelsen. − Jag börjar med gemensamma googlingar där vi söker och diskuterar resultaten tillsammans. När Mia Smith arbetar med digital läsförståelse i engelska för årskurs 3-6 har hon stor nytta av Skolverkets bedömningsstöd.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt. I stället bör vi inrikta oss på att ge processfeedback:“Det här var ett bra resultat.

Natsmarta Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande. Man får inte kränka andra människor Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Det finns undantag för journalistiska ändamål Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Grundlagsskyddad publicering Arbetsplatsen

Webbstjärnan - Skolforum Elza Dunkels säger att när vi inte har ord för saker och ting så kan vi inte diskutera vad vi vill och tänker. Just därför är ”tankeverktyg” ett nyckelbegrepp för henne. ”Ja, för det gäller att hitta sätt att tänka kring frågor om lärande och IT. Helt enkelt att förstå och se möjligheterna. Sedan är det upp till varje lärare att utveckla sin praktik och sina idéer.” Elza Dunkels understryker att det absolut inte handlar om att diskutera om digitaliseringen är bra eller dålig. ”Den tiden är förbi. Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. ”IT är inte ett enda kunskapsområde, utan ett kluster av områden där det krävs olika saker. Elza Dunkels säger att digitaliseringens möjligheter är så många och så olika. ”Jag kommer ihåg att jag för ett antal år sedan tänkte att slöjd och IT kan väl inte vara något. Elza Dunkels menar att utbildningsväsendet borde härma de kollaborativa modeller som spontant uppstår på nätet.

Related: