background preloader

Webbstjärnans kursportal

Webbstjärnans kursportal

http://kurs.webbstjarnan.se/alla-webbkurser/

Related:  Create, How to...MIK - Medie- och InformationskunnighetUvecklingsarbeteIKTIKT

Så kan du granska bilder med dina elever - Skolverket Människan har sedan urminnes tider tagit tillvara bildens förmåga att förmedla budskap. Genom historien har illustrationer använts för att förstärka olika sorters budskap, alltifrån grottmålningar, hällristningar och målningar på kyrkornas innerväggar, till dagens bilder tagna med digitalkamera eller framställda i datorn. Bilder kan både konkretisera och ge en upplevelsedimension åt ett visst kunskapsinnehåll, vilket både kan stödja inlärning och öka förståelsen för en text. Som någon sa: Även om en bild inte säger mer än tusen ord, så förmedlar bilden andra kunskaper än vad tusen ord skulle kunna göra. Detta är något som ofta används i skolans undervisning när lärare visar bilder som illustrerar undervisningsinnehållet, eller genom bildmaterialet som eleverna möter i sina läroböcker. Många människor uppfattar bilder – i synnerhet fotografier i dagstidningar eller i läroböcker – som objektiva återgivningar av verkligheten.

Årets alla nykomlingar attefallshus liten bygglovsfri byggnad som får användas som bostad. Sett/hört första gången: 2014. ¶ Den 2 juli blev det tillåtet att sätta upp ett attefallshus på tomten. Länktips för dig som vill börja använda datorn i klassrummet Här är en samling länkar som är lätta att använda i undervisningen eller för den egna fortbildningen. Listan kommer att fyllas på under läsåret. Enjoy! Att använda i undervisningen: Discovery education – outsinlig källa med idéer för projekt, fördjupningar, information i text och bild. Make it happen – strukturera uppgifter med hjälp av denna sida. Ipad/Iphone & kamera För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt. Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig.

Lektionsförslag - Bildpromenad: Det vidgade perspektivet! Man behöver inte en hel bild för att göra en bildpromenad. Det är så att verkligheten görs sig inte i helhet. Vi får den ofta i delar. Det är kanske inte så märkligt. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande.

Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. #SETT2015 STL – skriva sig till lärande med digital teknik och formativ bedömning Nästa föreläsning på SETT handlade om en forskarstudie där man från årskurs 1 arbetar på de digitala arenorna och med formativ återkoppling och kamratbedömning för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevers läs- och skrivutveckling. Man lägger mycket kraft på samarbete och interaktion, eleverna läser varandras texter och ger återkoppling med hjälp av digitala verktyg. Länk till forskningen. Annika Agelli Genlott arbetar som skolutvecklare i Sollentuna kommun och är doktorand vid Örebro Universitet. Hemligheten verkar vara att kombinera IKT och nyckelfaktorer för lärande. Nyckelfaktorer för lärande:

Länksamling källkritik av bilder - Kolla källans wiki Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder. Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Måste bilder och foton vara sanna eller får man ändra och fuska i dem?

page En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers. De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. Att i detta läge hjälpa eleven med påminnelser eller strategier kan vara det som förändrar situationen.

Lägg på berättarröst och musik på Keynote Nu har jag "lekt" med appen Keynote på iPaden och lagt på berättarröst och musik. För att kunna göra det behöver du förutom appen Keynote även apparna Explain Everything och iMovie. Så här gör du:

Related:  Digital kompetens och IKT pedagogik