background preloader

Webbstjärnans kursportal

Webbstjärnans kursportal
Related:  Create, How to...

How to Create Google Documents With a Landscape Orientation Earlier today on Twitter I answered a fairly common questions about Google Documents. That question is, "can you create a document with a landscape layout?" The answer is yes. In fact, I used the landscape option when I created this chart to compare the features of popular backchannel tools. To create a Google Document with a landscape orientation select "Page setup" from the "File" drop-down menu. In the "page setup" menu you can also adjust the default layout settings for your Google Documents.

| Ett verktyg för utveckling, uppföljning och arbete med skolornas digitalisering ASL Skrivbok för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes Speech to Text in Google Documents Last week I published a list of ten good Google Docs, Sheets, and Forms Add-ons. This week through a Tweet by Jen Deyenberg I learned of another good one to add to the list. Speech Recognition is a free Google Docs Add-on that will allow to you speak to create a document. The Speech Recognition Add-on does have one major flaw. Last week I published a list of ten good Google Docs, Sheets, and Forms Add-ons. Speech Recognition is a free Google Docs Add-on that will allow to you speak to create a document. The Speech Recognition Add-on does have one major flaw.

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Uppfattades nästan inte som skolarbete Eleverna i studien hade även utbyte med elever i Tanzania via Skype. Bilden av mottagaren som genuint intresserad

Programmering och datologiskt tänkande - Halmstads kommun Programmering har börjat sprida sig och under hösten har skolor inom Barn- och ungdomsförvaltningen valt att ta steget och prova på programmering som en del av den ordinarie undervisningen och lärandet. Trönningeskolan (som startade redan våren 2014), Stenstorpsskolan, Sofiebergsskolan, Holms skola och Söndrumsskolan är exempel på skolor som systematiskt har fått fortbildning i datologiskt tänkande och programmering. Detta är ett samarbete med dataprofessor Björn Regnell från LTH där tanken är att utveckla bredare kunskap om hur programmeringskunskaper ska användas så att det blir mer än att "prova på" - att programmering används i ett sammanhang. Programspråket som använts är gratisprogrammet Kojo. Kojo, som programmeringsmiljö har en tydlig koppling till matematiken och även till språk. Kodspråket är textbaserad kod och ger eleverna verktyg till att själva skapa och utveckla digitalt. I Estland får eleverna lära sig kod och att programmera redan på lågstadiet.

Top Three QR Code Reader Apps for Teachers March, 2015 Looking for some good iPad apps for scanning and reading QR codes? Here are the three titles we recommend the most. Of course, there are several other good QR reader apps out but the ones we are featuring today are especially helpful in that they allow you to scan and take you directly to the linked website.The first app in this list has an added feature which is that of creating PDF files from scanned materials. 1- QR Reader QR Reader allows you to scan QR codes, barcodes, and word and easily share your scanned files. 2- Quick Scan “Quick Scan helps you scan and decode all the QR codes around you, including contact, detail, plain text, website URL, telephone number, SMS message, email address, email message, calendar event, locations and more. 3- QR Code Reader and Scanner This app allows you to scan both QR codes and barcodes quickly and in real time.

PIM - Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande PIMLab är en kompetensutveckling för pedagoger som bygger på kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. I PIMLab får pedagoger tillsammans arbeta med att implementera Lgr11, utveckla sin bedömarkompetens och använda digitala verktyg i undervisningen. Uppgiften för pedagogerna är att utifrån entreprenöriellt lärande skapa en process i form av ett uppdrag där eleverna i grupp får träna flera av förmågorna som anges i Lgr11, till exempel: · Kreativ förmåga - Ställa frågor, Föreslå lösningar, Utveckla idéer · Analysförmåga - Granska, Jämföra, Värdera · Kommunikativ förmåga - Presentera, Argumentera, Diskutera · Metakognitiv förmåga - Utvärdera, Reflektera, Bedöma PIMLab genomförs med stöd av en resurs på Internet som också används som en redovisningsmiljö för att samla reflektioner, elevexempel, bedömningsunderlag och tankar i en multimedial rapport. Tidsomfattning – 40 timmar under ca 3 månader Precis som PIM avsätts 40 timmar.

Scratch Idag hade jag förmånen att få vara i Mockfjärd och föreläsa för personalen i Gagnefs kommun hur jag jobbar på olika sätt med en digital lärmiljö. Delar presentationen här och kommer efter hand att lägga ut det som jag hade med i den här på sidan. Många saker finns redan så skriv i sökrutan, högst upp i högerspalten, om det är något speciellt du letar efter. Under våren har jag läst en kurs på Umeå universitet på distans. Den sista uppgiften i kursen var att göra ett uppföljningsarbete. För den som vill ta del av fördjupningsarbetet där jag har beskrivit hur jag har jobbat samt även kopplat till olika ämnen i Lgr 11 finns det att ladda ner som pdf. Här är vår 7-minuters presentation som jag och Karin använde på Teachmeet på Framtidens lärande 15/5 2013. Karin och jag har bara träffats en gång som hastigast på SETT i april. Så här skriver Karin på sin blogg:”Genom Prezi kunde vi sätta ihop en presentation, trots avståndet Leksand-Stockholm. Länkar Nu finns presentationen också som film.

8 Overlooked Useful YouTube Tools When most people think about YouTube they think sharing videos and or about all of the videos they can discover. Most people don't think about the useful editing tools that are built into YouTube. The YouTube video editor has some useful features for teachers and students. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Steningehöjdens Skola F-6 | En ny skola med fokus på digital förmåga, god hälsa, alltid känsla och att äga lärandet!

Related: