background preloader

Webbstjärnans kursportal

Webbstjärnans kursportal
Related:  Create, How to...

How to Create Google Documents With a Landscape Orientation Earlier today on Twitter I answered a fairly common questions about Google Documents. That question is, "can you create a document with a landscape layout?" The answer is yes. In fact, I used the landscape option when I created this chart to compare the features of popular backchannel tools. To create a Google Document with a landscape orientation select "Page setup" from the "File" drop-down menu. In the "page setup" menu you can also adjust the default layout settings for your Google Documents.

ASL Skrivbok för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes Choose a License This work is licensed under the Creative Commons LICENSE_NAME License. To view a copy of this license, visit LICENSE_URL. We are currently testing a new version of the License Chooser. Please consider using the Chooser beta, and leave us feedback on how we can improve. Creative Commons is a non-profit organization. Lorem ipsum dolor sit amet... About earlier versions The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. If your jurisdiction is not on this list, or if you want to use the latest version of the licenses instead of a ported license, you can return to the 4.0 license chooser. The most recent license version is 4.0, which can be used internationally. Allow adaptations of your work to be shared? Yes The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work, as well as make and distribute derivative works based on it. Yes, as long as others share alike No Allow commercial uses of your work? Selected License Approved for Free Cultural Works Offline

Det är bara att googla Det är bara att googla! - Svenskuppgifter i informationssökning och källkritik. Ett kopieringsunderlag Hur lär man sina elever att effektivt söka information? Det är bara att googla! I en komplex värld där mängden information ökat explosionsartat blir förmågan att söka, värdera och bearbeta källor allt viktigare. Elevsidorna består av uppgifter som behandlar• olika källtyper• hur man effektivt kan söka information • Google som sökmotor och företag • hur man gör text- och bildanalyser • hur man granskar information i olika källor • Wikipedia som informationskälla och som utgångspunkt för diskussioner om källkritik, språk och stil• grunderna i upphovsrätten och Creative Commons• hur man skiljer på informationsinhämtning och eget skrivande• hur man gör egna problemformuleringar vid undersökande arbeten• fusk och plagiat • hur man gör referat, citat och källhänvisningar• analys av romaner med sanningsanspråk

Speech to Text in Google Documents Last week I published a list of ten good Google Docs, Sheets, and Forms Add-ons. This week through a Tweet by Jen Deyenberg I learned of another good one to add to the list. Speech Recognition is a free Google Docs Add-on that will allow to you speak to create a document. The Speech Recognition Add-on does have one major flaw. Last week I published a list of ten good Google Docs, Sheets, and Forms Add-ons. Speech Recognition is a free Google Docs Add-on that will allow to you speak to create a document. The Speech Recognition Add-on does have one major flaw.

Programmering och datologiskt tänkande - Halmstads kommun Programmering har börjat sprida sig och under hösten har skolor inom Barn- och ungdomsförvaltningen valt att ta steget och prova på programmering som en del av den ordinarie undervisningen och lärandet. Trönningeskolan (som startade redan våren 2014), Stenstorpsskolan, Sofiebergsskolan, Holms skola och Söndrumsskolan är exempel på skolor som systematiskt har fått fortbildning i datologiskt tänkande och programmering. Detta är ett samarbete med dataprofessor Björn Regnell från LTH där tanken är att utveckla bredare kunskap om hur programmeringskunskaper ska användas så att det blir mer än att "prova på" - att programmering används i ett sammanhang. Programspråket som använts är gratisprogrammet Kojo. Kojo, som programmeringsmiljö har en tydlig koppling till matematiken och även till språk. Kodspråket är textbaserad kod och ger eleverna verktyg till att själva skapa och utveckla digitalt. I Estland får eleverna lära sig kod och att programmera redan på lågstadiet.

Om licenserna Våra publika upphovsrättslicenser innehåller en unik desig i tre lager. Varje licens börjar som ett traditionellt juridiskt verktyg med det språk och format som de flesta jurister kan och älskar. Vi kallar detta lager för Legal Code för varje licens. Eftersom de flesta skapare, utbildare och forskare inte är jurister, har vi också gjort licenserna tillgängliga i ett format som vanliga människor kan läsa - the commons dead. Det sista lagret i licensdesignen erkänner att programvara, från sökmotorer till officeprogram till musikredigering, spelar en enorm roll i skapande, kopiering, upptäckande och distribution av verk. Sökning efter "open content" är en viktig funktion som möjliggörs av vårt tillvägagångssätt. Tillsammans säkerställer dessa tre lager att spektrat av rättigheter inte bara är ett juridiskt koncept.

Granska och förstå källor PULS Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? Under läsningStäll egna frågor, åk 1-3Ställ egna frågor, åk 4-6Se mönsterTänka högt-protokoll Efter läsningProtokoll VÖL: Vad har jag lärt mig? Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag! Alla dokument är i pdf-format. Fler litteraturtips om läsförståelse Konsten att läsa faktatexter Att undervisa i läsförståelse Läs också artikeln ”Att läsa och förstå faktatexter” av Ingvar Lundberg .

Top Three QR Code Reader Apps for Teachers March, 2015 Looking for some good iPad apps for scanning and reading QR codes? Here are the three titles we recommend the most. Of course, there are several other good QR reader apps out but the ones we are featuring today are especially helpful in that they allow you to scan and take you directly to the linked website.The first app in this list has an added feature which is that of creating PDF files from scanned materials. 1- QR Reader QR Reader allows you to scan QR codes, barcodes, and word and easily share your scanned files. 2- Quick Scan “Quick Scan helps you scan and decode all the QR codes around you, including contact, detail, plain text, website URL, telephone number, SMS message, email address, email message, calendar event, locations and more. 3- QR Code Reader and Scanner This app allows you to scan both QR codes and barcodes quickly and in real time.

Scratch Idag hade jag förmånen att få vara i Mockfjärd och föreläsa för personalen i Gagnefs kommun hur jag jobbar på olika sätt med en digital lärmiljö. Delar presentationen här och kommer efter hand att lägga ut det som jag hade med i den här på sidan. Många saker finns redan så skriv i sökrutan, högst upp i högerspalten, om det är något speciellt du letar efter. Under våren har jag läst en kurs på Umeå universitet på distans. Den sista uppgiften i kursen var att göra ett uppföljningsarbete. För den som vill ta del av fördjupningsarbetet där jag har beskrivit hur jag har jobbat samt även kopplat till olika ämnen i Lgr 11 finns det att ladda ner som pdf. Här är vår 7-minuters presentation som jag och Karin använde på Teachmeet på Framtidens lärande 15/5 2013. Karin och jag har bara träffats en gång som hastigast på SETT i april. Så här skriver Karin på sin blogg:”Genom Prezi kunde vi sätta ihop en presentation, trots avståndet Leksand-Stockholm. Länkar Nu finns presentationen också som film.

Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons – NODSTRÖM EDUCATION Creative Commons Creative Commons förkortas CC och bygger på en rad olika licenser där upphovsmannen kan välja vilka friheter eller begräsningar verket (bild, film, video, musik, ljudklipp) ska omfattas av. Licenserna ersätter inte upphovsrätten utan gör det möjligt för upphovsmannen att välja licensegenskaper och friheter verket ska omfattas utav. Fyra licensvillkor för Creative Commons Erkännande (Attribution, BY) Du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det. Icke-kommersiell (Non-Commercial, NC) Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Inga bearbetningar (No Derivatives, ND) Verket får inte bearbetas på något sätt. Dela lika (Share Alike, SA) Om man bearbetar verket får allt nytt material, som skapas genom bearbetning, bara spridas under samma villkor som det ursprungliga verket Här kan ni läsa mer om de fyra licensvillkoren. Sex olika licenser för Creative commons De fyra villkoren kan kombineras till sex olika licenser. CC Search

Related: