background preloader

Informationssäkerhetskolan

Informationssäkerhetskolan

Adventskalenderlänkar Källkritik för yngre elever Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Sju timmar om källkritik för yngre elever Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Vad har man sett i undersökningar?

Pedagogiskt ledarskap genom att säkerställa undervisningens kvalitet | Att leda lärande Ett av de mest spännande momenten i det pedagogiska ledarskapet är arbetet att tillsammans med lärare och elever säkerställa undervisningens kvalitet. En pedagogisk ledares arbete är enligt mig att leda lärares lärande. Lärarna i sin tur är också pedagogiska ledare och deras uppgift är att leda elevernas lärande mot den undervisningskvalité som styrdokumenten har fastställt. För att en organisation ska lyckas med detta tänker jag att det krävs att man har en samsyn i kollegiet kring vilken undervisningskvalité som ska råda utifrån gällande styrdokument. Det är svårt för en organisation att ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa något man inte är överens om :). Mer om det kan du läsa i förra veckans inlägg. I mitt pedagogiska ledarskap strävar jag ständigt efter att efter att hitta en systematik och transparenta former för att styrdokumentens krav på undervisningskvalité ska nå eleven. Detta är väldigt svårt ibland!

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

Rörelsekalender Katja Kindgren Loading... Working... ► Play all Rörelsekalender Katja Kindgren24 videos244 viewsLast updated on Nov 19, 2015 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Varför behöver vi förstå programmering? – Digitala lektioner Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6) Tekniska lösningar Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Teknik, människa, samhälle och miljö Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne.

Programmering Material: Programmeringsuppgifter, se nedan (färre rutor = enklare).Dokument med pilar och hämta-rutor, se nedan.Sax.Lim/limstift. Programmeringsuppgifter: 1×3 och 2×3 rutor 3×4 rutor 5×5 rutor 6×6 rutor + hämta 7×7 rutor + hämta Pilar och hämta-rutor: Pilar Hämta Exempel på lösningar finns här: Exempel på lösning 1×3 och 2×3 rutor Exempel på lösning 3×4 rutor Exempel på lösning 5×5 rutor Exempel på lösning 6×6 rutor + hämta Exempel på lösning 7×7 rutor + hämta Vill du programmera ännu mer? Här finns också ett inlägg om loopar. ALGEBRA (se den reviderade versionen här) • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. ARBETSSÄTT FÖR UTVECKLING AV TEKNISKA LÖSNINGAR (se den reviderade versionen här) • Att styra föremål med programmering. • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

Kom igång med programmering – Kodboken

Related: