background preloader

Informationssäkerhetskolan

Informationssäkerhetskolan

http://isa.msb.se/Default.aspx?SkipIntro=true

Related:  NÄTMOBBINGDigitala verktyg för lärande och digital kompetensNätsmarta Förebyggande

Tänk på det här på internet! - KP-webben När du berättar om dig självVar försiktig när du lämnar ut personlig information på internet. Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. Så går det till – Trygg på nätet Nätpratsläxan består av tre delar; två lektioner och en läxa som barnet ger sin förälder eller annan vuxen. Lektionerna leds enkelt av läraren med hjälp av två korta och roliga presentationer. Det finns även utkast på infomejl till föräldrarna i klassen som kan skickas ut innan och efter Nätpratsläxan. Psst!

Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Dömd i Instagram-målet ber om ursäkt - Göteborg Den 15-åriga flicka, som nyligen dömdes i det så kallade Instagrammålet, ber alla om ursäkt. Med tanke på det höga skadeståndet, anser hon att hennes liv redan är över – men det finns också en förhoppning om en ändring i hovrätten. Här är brevet från 15-åringen. Den unga tjejen från Göteborg har mailat GP för att få ut sin version av det inträffade. Planering av undervisning Här hittar ni en en sammanfattning av hur lärare kan arbeta med att planera upp undervisning utifrån Skolverkets publikationer Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen och Kunskapsbedömning i skolan. Det finns en rad olika tips på undervisningstekniker som kan användas i planeringen för att tydliggöra vad eleverna ska lära sig, synliggöra vad de redan kan/befinner sig och för att ge famåtsyftande återkoppling om hur eleverna kan komma vidare. Skolverket beskriver hur lärare ”bör” arbeta för att planera upp sin undervisning och uppfylla kraven i våra styrdokument.

Arbetsmaterial till Friends snabbkurs för vuxna › Friends Det här materialet har vi på Friends tagit fram för att arbeta vidare med efter den digitala snabbkursen för vårdnadshavare. Vår tanke är att frågeställningarna kan fungera som utgångspunkter för konstruktiva samtal mellan skola och hem kring barns och ungas trygghet. Det finns förstås flera sätt på vilka ni kan använda frågeställningarna. Till exempel kan ni på skolan ge vårdnadshavarna i uppgift att göra kursen inför ett föräldramöte för att därefter under mötet i helgrupp eller smågrupper samtala kring frågorna. Ni kan också med hjälp av en projektor eller Smartboard gå igenom kursen tillsammans med vårdnadshavarna under ett möte och använda frågorna där de passar.

Stopp! Min kropp! Handbok från Rädda Barnen - Rädda Barnen Små barn är fullt upptagna med att lära känna sig själva och sin vardag. Mycket tid går till att upptäcka hur den egna kroppen fungerar, vad den kan göra och inte kan göra. Ofta sker det tillsammans med dig som är vuxen, helt enkelt för att barnet är beroende av hjälp. I alla de situationer där vi vuxna sköter och vårdar ett barn, exempelvis tvättar, byter blöja, smörjer in eller matar, kan vi på olika sätt signalera till barnet att det är din kropp, den är värdefull, du är med och bestämmer över den – även om någon annan måste vara med och hjälpa till. Ett bra sätt att göra det är att så tidigt som möjligt, gärna redan i ettårsåldern, låta barnet börja lära sig att tvätta sina privata kroppsdelar själv. Du kan först visa i badet eller duschen hur det går till att tvätta snippan, snoppen eller rumpan och sedan låta barnet prova själv.

Säker på nätet? En trettonåriga flicka från Kumla tog nyligen sitt liv. Först pratades det om nätmobbning. Kort därefter greps en nätpedofil.

Related: