background preloader

MIK

Facebook Twitter

Trendspaning: Hur ser integriteten ut i ett uppkopplat samhälle? – Tidningen Innovation. Smarta telefoner, sociala medier och uppkopplade prylar.

Trendspaning: Hur ser integriteten ut i ett uppkopplat samhälle? – Tidningen Innovation

Internet har revolutionerat våra liv på många sätt – men finns det en baksmälla? Lisa Kaati, biträdande programchef för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige, berättar om risker och möjligheter på nätet med personlig integritet i fokus. Nu går startskottet för MIK-rummet! – Ny resurs för ökad medie- och informationskunnighet.

Nu går startskottet för MIK-rummet!

Nu lanserar Statens medieråd äntligen MIK-rummet – en pedagogisk resurs för främst lärare och bibliotekarier, men även för föräldrar. I MIK-rummet får du kunskap, inspiration och praktisk hjälp för att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Här ges bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Samarbetspartners i projektet är UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening. MIK. MIK-dagen 2015. Konferens om medie- och informationskunnighet med fokus på rörlig bild.

MIK-dagen 2015

Här får du lyssna på intressanta gäster, delta i angelägna samtal och får praktiska tips kring MIK-frågan. Web Literacy - 21st Century Skills. MIL Project. Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Wikipedia i undervisningen

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan.

Sara Mörtsells MIK i samtidens kunskapskultur. Startsida » Mediekompass. Presstationen - En nyhetstävling för klasser upp till och med sexan. Genusbuggen. Kallkritik pa Internet. Så här lär du dina elever att söka information och vara källkritiska. Linda Spolen, skolbibliotekskonsulent på Medioteket inledde vår Pedagogiska cafékväll, Sant, falskt eller mittimellan med att slå fast att utvecklingen aldrig gått så fort och aldrig mer kommer att var så långsam.

Så här lär du dina elever att söka information och vara källkritiska

För 100 år sedan behövdes många trådar för att kommunicera och nu är vi själva telefonister och har mer prestanda i vår mobiltelefon än de datorer som Nasa hade i rymdprogrammet under 50-talet. Internet är en självklar del i vårt liv, vi bokar resor, beställer mat och kollar på presumtiva partners på Tinder. Våra barn blir handfallna om de måste skicka ett brev som skall postas. Medie och informationskunnighet. Är det sant?: Källkritik. Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att avslöja falska nyheter, hitta information om bilder, söka utanför filterbubblan och lära ut smart sökmetodik.

Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium

Syftet är att skapa en aktuell verktygslåda som kan komma till konkret användning i referensarbetet på ditt bibliotek. SIDAN ÄR UNDER UTVECKLINGVill du bidra? Mejla till digitalabiblioteket@stockholm.se. Skolbiblioteksbloggen. I Google Scholar kan du söka efter vetenskaplig litteratur från världens alla hörn.

Skolbiblioteksbloggen

Här hittar du avhandlingar, böcker, artiklar och mycket mer från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Mycket finns i fulltext men vissa artiklar kan du bara se abstract på, då måste du gå vidare för att få tillgång till artikeln eller boken. För att söka går du till scholar.google.seSök som i Googles vanliga enkla sökning.

Vi sökte på litteracitet och fick följande träffar. Utmaningen nu är att kunna läsa träfflistan som ser lite annorlunda ut framför allt när man tittar närmare på den. Pil 1: Citerat av XX. Ämnesövergripande projekt satte källkritik i fokus. Carl Emanuelsson och Marlene Halvarsson (Foto: Ulf Jämterud) Marlene Halvarsson är lärare i svenska och engelska och har arbetat på Saltsjöbadens samskola i Nacka sedan 2008.

Ämnesövergripande projekt satte källkritik i fokus

Carl Emanuelsson är SO-lärare på skolan sedan 2009. När de båda fick en gemensam klass hösten 2012 bestämde de sig för att starta ett ämnesövergripande projekt tillsammans. De insåg dock ganska snabbt att elevernas källkritiska kunskaper var ganska begränsade. – Eleverna använde datorer mycket i projektet, men det roliga och kreativa överskuggade källkritiken, berättar Marlene Halvarsson. Digitalt sjalvforsvar. Kom igang med tor. Algoritmer. Lär dig kommunicera säkert online. Facebook Tinkers With Users’ Emotions in News Feed Experiment, Stirring Outcry. Photo To , we are all lab rats.

Facebook Tinkers With Users’ Emotions in News Feed Experiment, Stirring Outcry

Facebook routinely adjusts its users’ news feeds — testing out the number of ads they see or the size of photos that appear — often without their knowledge. It is all for the purpose, the company says, of creating a more alluring and useful product. But last week, Facebook revealed that it had manipulated the news feeds of over half a million randomly selected users to change the number of positive and negative posts they saw. It was part of a psychological study to examine how emotions can be spread on social media. The company says users consent to this kind of manipulation when they agree to its terms of service.

“I wonder if Facebook KILLED anyone with their emotion manipulation stunt. On Sunday afternoon, the Facebook researcher who led the study, Adam D. “I can understand why some people have concerns about it, and my co-authors and I are very sorry for the way the paper described the research and any anxiety it caused,” he wrote.