background preloader

Digital studieteknik - Digitala verktyg elever

Digital studieteknik - Digitala verktyg elever

enkla steg fr att f hgre betyg 178465386 Studi Lärarhandledning (rev. 2012).pdf Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Samband – att se hur saker och ting hänger ihop Relevanta – viktiga och betydelsefulla Reflektera – att förstå varför man gör som man gör. Kommunicera – att uttrycka sig

Strip - Martin Kellerman 7 Apps for Teaching Children Coding Skills It's hard to imagine a single career that doesn't have a need for someone who can code. Everything that "just works" has some type of code that makes it run. Coding (a.k.a. programming) is all around us. That's why all the cool kids are coding . . . or should be. Programming is not just the province of pale twenty-somethings in skinny jeans, hunched over three monitors, swigging Red Bull. If you're concerned that that a) elementary school students don't have the ability to code, b) there's no room in the curriculum, and c) you don't possess coding chops to teach programming skills, throw out those worries. In no particular order, we have listed all the coding apps that are appropriate for young learners. GameStar Mechanic Platform: WebCost: $2 per student GameStar Mechanic teaches kids, ages 7-14, to design their own video games. Scratch Platform: WebCost: Free! Tynker Platform: WebCost: Free! Move the Turtle Hopscotch Platform: iPadCost: Free! Daisy the Dinosaur Platform: iPadCost: Free!

Related: