background preloader

Shari Sloane - Educational Consultant

Shari Sloane - Educational Consultant

http://www.kidscount1234.com/mathcentersandgames.html

Related:  susannestipsMatematiksmurfenmatematik

Elevhälsan - Sekretess för EHT-team när annan personal deltar Staffan Olsson svarar Fråga: Hej! Vad gäller för elevhälsoteamets träffar och sekretess? På vissa träffar finns inte bara elevhälsans personal med utan också t.ex. fritidspedagog, lärare, SYV men också fältassistenter. Tydlighet och språk viktigt på lågstadiet – Den allmänna bilden av matematik­undervisning är att läraren håller en genomgång följt av ensamarbete i boken. Min ambition var att ge en mer nyanserad bild av hur det ser ut, säger Margareta Engvall. I avhandlingen Handlingar i matematikklassrummet har hon filmat, studerat och analyserat lågstadielärares undervisning i addition och subtraktion i fem olika klasser under våren i årskurs 2 och hösten i årskurs 3.

montessorimaterial - Atomens delar Hej Ett material om atomens delar. Materialet består av 5 kort i 3 delar samt textkort, Delarna som är med är atom, neutron, proton, elektron och nukleon. Vill du ha materialet så maila mig på montessorimaterial@hotmail.com Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik

PEPonline, lektioner på nätet:) PEPonline, en superresurs på nätet. Här kan man som elev förträna eller efterträna, matte och NO. jag som förälder har samma möjligheter att fräscha upp kunskaperna. Fördelen är att man kan se det hur många gånger man vill utan att verka dum. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal. Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”. Det finns inget annat sätt att lära sig och utvecklas inom ett ämne än ständig repetition och att målmedvetet bygga färdigheter som stödjer inlärning. Först när det har uppstått en automatik i räkning, skrivande och läsning kan elever ta till sig fler och mer avancerade kunskaper.

Ugglornas näste Den gångna veckan har vi börjat jobbat med hundrarutan på olika sätt. Jag tror mycket på att vara tydlig med och för eleverna om vad vi ska lära oss och varför. Hur- är en del jag gärna vill få in elevernas tänk i, successivt med ökad ålder och mognad. Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan. Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag berättade från början att när tavlan var full, så skulle vi ha fest.

Ninamatik Här kan du lära dig om dubbelt. Just i den här filmen handlar det om bussar men dubbelt finns överallt. Fundera över vad mer som kan vara dubbelt. Välkommen till LÄTT ATT LÄRA! Har haft mycket att göra. En del länkar är döda och jag tänker nu jobba med att uppdatera varje sida. En sida i taget. Strategier som förbättrar elevernas resultat! Redaktionen utmanade en grupp lärare att gå tillbaka i tiden och återupptäcka sina egna handlingsmönster vid uppstarten av ett nytt läsår. Utmaningen bestod i att återskapa första veckan av de fem senaste läsåren och hur resultaten av det som gjordes då påverkades. Det finns ingen vetenskap bakom testet men det är intressant att pröva sina erfarenheter och granska resultaten utifrån olika handlingsmönster. Det handlar egentligen om att upptäcka egna mönster vi skapar och hur de i sin tur kan utvecklas för att förbättra möjligheterna för eleverna att lära, menar Helena Carlsson från Norrköping, en av de grundskolelärare som medverkade.

Skrivande lektion om magiska tallinjer Den här gången tänkte jag kort och gott dela med mig av en lektion. Inte om upplevelsen eller mina reflektioner utan jag delar med mig av strukturen – planering, genomförande och efterarbete. Vi har med vår klass jobbat med STL/Ma (Att skriva sig till läsning kopplat till matematik) sedan årskurs 1, eleverna går nu vårterminen i årskurs 2. Jag har större delen av matematikundervisningen med vår klass och i varje ”lärområde” försöker jag ta in ett skrivande moment. I årskurs 1 handlade det främst om att vi ville att våra elever skulle skriva ofta. Att jag väljer att fortsätta ta in skrivande uppgifter i matematiken nu handlar om de vinster jag sett.

Related:  praktikSens du nombre