background preloader

Matematik åk 1

Facebook Twitter

Vektor - Tips for en bra start med Vektor i skolan. Vi repeterar likhetstecknets betydelse. Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse.

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Då jobbade vi med tecknets betydelse utifrån begreppen sant, eller falskt. Även om vi ofta återkommer till likhetstecknets betydelse i olika matematiska diskussioner, så känns det ändå som om det är många i klassen som inte riktigt har förståelse för tecknet. Därför valde jag att göra en fördjupad repetition under ett par matematiklektioner. Vi jobbade under två lektioner. Första lektionen var i halvklass och andra lektionen var i helklass. Lektion 1 Vi samlas på golvet runt mattan där barnen delar in sig i de mattepar de brukar vara under dessa halvklasslektioner. Det finns sex mattepar i halvklassen och på två bord har jag lagt ut ett papper som jag skrivit 50 = på. Jag berättar för barnen att aktiviteten de ska utföra nu heter ”Karusellen” och PPT (Par På Tid). När jag går runt och observerar matteparen blir det blir tydligt för mig vilka olika räknesätt barnen har förståelse för.

Klockan

Tiotalsövergång. Roll. Klockan - Kims matematik. IKT-strävor. Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen?

IKT-strävor

Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs? Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4.Läs hela Uppslaget här >> På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas. Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:Skutträkning – aktivitet 1Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2Från punkter till en rät linje – aktivitet 3Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4 Fyra olika fyrhörningar 8C8E Hamlet – To be or not to be 8D8E Oändlighet och gränsvärde 8E8F Robotprogrammering 8C8F Samma area 8C8E Tio frågor 8C De länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna finns samlat på ncm.gu.se/link >>

Tobias klassrum

Göra arbetsblad i ma. Open Ended Questions In Teaching. Utforskande arbetssätt fördjupar matematikkunskaperna✨ – Uggleholken. Att undervisa i taluppfattning är något jag gjort mer av de senare åren, att tydliggöra mönster i matematiken och utgå från elevernas finurliga upptäckarglädje.

Utforskande arbetssätt fördjupar matematikkunskaperna✨ – Uggleholken

Att inte vara rädd för att undersöka ett högre talområde när vi i början av årskurs 1 rör oss mellan talområde 0-10. Vi samlas i ringen och har hundramattan framför oss. Den första frågan är då….Vad ser du? Redan här kan jag lova att det virvlar av matematikkunskaper. Barns tidigare kunskaper blir synliga och samtalen får komma hur de vill. Vi tittar igen och ser om vi hittar några mönster….oj så många fler mönster vi hittar tillsammans För att alla ska få använda sitt språk och prova på att tala använder vi oss vidare av metoden: EPA-först tänker du ut vad du vill säga själv (E), sedan berättar för varandra i par o delar med er av era ord, och får kanske nya ord av kompisen (P) och till sist lyssnar vi på varandras tankar.

Nu började vi undersöka talen 1-10, vi bygger dem med multilinklossar och placerar dem på mattan. Subraktionsbingo. Digitala läromedel för grundskolan. 20-spelet. Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg berättade jag att jag testat mina elever med det nya bedömningsstödet i taluppfattning som Skolverket kom ut med i somras.

Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe

När jag utvärderade resultaten visade det sig att det var framför allt två områden jag behövde fokusera mer på. Det ena var att träna eleverna att skriftligt redovisa sina lösningar (vilket jag skrev om i förra inlägget) och det andra var att öva på tallinjen. I detta inlägg tänkte jag därför dela med mig av lite tips och övningar som förhoppningsvis kan hjälpa elever som har svårt med just tallinjen. Det finns flera forskare som vittnar om tallinjens betydelse för matematikinlärning. En av dem är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Att använda ett digitalt verktyg och en interaktiv tallinje kan vara ett sätt att hjälpa de elever som ännu inte fått en egen inre bild av tallinjen.

Öva på tallinjen –Tallinjer som bokmärke. –Arbetsblad med uppgifter. -Tallinje som snöre . Bokmärke tallinjen. Early learning toys - Journal. Prov & material med flera uppgifter - Bedömningsportalen. Usain Bolt - 6 World Records in 100m (9.72, 9.69, 9.58), 200m (19.30 19.19), 4x100m relay (37.10) Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet. Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag.

Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet

Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Jag tänker att jag ska anamma ASL-tänket på så sätt att vi inte formar siffror i all oändlighet utan hittar på andra sätt att träna motorik. Likaså tänker jag att samarbete och kommunikation ska vara en viktig del i undervisningen. De viktiga förmågorna som är synliga i kunskapskraven i LGR11 är markerade med ljusblått på bilden nedan och de kommer att finnas med genomgående genom alla avsnitt som vi kommer att jobba med. Här under kan man se hur jag tänkt lägga upp lektionspassen eller vad jag ska kalla dem, 3-4 st kring varje avsnitt. Så betyder det är jag som lärare är där. Additionstabell Steg 1-5.