background preloader

Planering och bedömning i matematik

Planering och bedömning i matematik
Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan. Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Eleverna blir väldigt snabbt medvetna om sitt lärande redan i åk 1. Under de senaste åren har vi haft Eldorado från Natur och Kultur som läromedel i matematik.

Planering matte Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Båda benen framgår även av Dylan Wiliams definition: “An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.” Och sen har vi ju Skolverkets definitioner från AR som även den synliggör båda benen: (PS.

Camtasia Reviews edshelf Page not found. If you think this is a mistake let us know. Were you looking for a tool? Try a search: Sign in Sign in using one of these services Google Facebook Twitter Or, enter your email address and password Forgot your password? Add to a collection Sign in or create an account to add this tool to a collection. LPP NO - kroppen, åk 3, Fågelviks skola Denna LPP omfattar ett kroppentema som sträcker sig över höstterminen. I det här arbetsområdet kommer vi främst arbeta med NO och svenska. De förmågor som vi framför allt arbetar för att utveckla, är den kommunikativa förmågan, förmågan att analyser samt den metakognitiva förmågan. Elevdel Mål för arbetsområdet Du ska kunna: namnge och visa kroppens olika yttre delarnamnge de viktigaste av kroppens inre organ, deras funktion och var de finns i kroppenförklara vad kroppen behöver för att må bra, utvecklas och växanamnge människans fem sinnen och förklara deras betydelseskriva en faktatext inom arbetsområdetom betydelsen av mat, sömn, motion, hygien och sociala relationerge respons på en kamrats textbearbeta en text utifrån råd Bedömning Vi kommer bedöma din förmåga att: Undervisning Lgr11 Syfte Kopplingar till läroplan Kunskapskrav Sv 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Centralt innehåll

Subtraktion | Montessoriinspirerad matematik Just nu tränar mina elever i åk 2 på subtraktion i talområdet 0-99. Den här gången använder vi oss av metoden ”skriftlig huvudräkning” term 1 – term 2 = differens (Många elever kan hoppa över steg 1.) Steg 1 Subtraktion utan tiotalsövergång med jämna tiotal. A. A. B. B. Tallinjer med jämna tiotal Förklaringsmodell 1 Exempel 45-20= Vi utgår från term 1 (45) på tallinjen. Därefter hoppar vi tillbaka två tiotal (20). Vi hamnar på talet 25. Förklaringsmodell 2 Vi bygger term 1 (4 tiotal och 5 ental) på ”positionsmattan”. Därefter tar vi bort två tiotal (20). Vi lägger tiotalen på en bricka (i det här fallet en transparent ask). 45-20=25 som vi kan se på ”positionsmattan”. Steg 2 Subtraktion utan tiotalsövergång. A. A. B. B. C. C. D. D. Vi utgår från term 1 (55). Vi tar först bort tiotalen i term 2 (30) och hamnar på talet 25. Vi bygger term 1 (55) på ”positionsmattan”. Därefter tar vi bort tiotalen i term 2 (30). Till sist tar vi bort entalen (2). Vi ser nu att 55-32=23 Om 4 + 4 = 8 så är 24 + 4 = 28 Se HÄR! A.

Channel 4 Learning - DVDs, CD-Roms and free online education resources and activities for schools

Related: