background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Majema hundraruta sa kan du arbeta. DIY Stressboll. FREE Printable Worksheets – Worksheetfun / FREE Printable Worksheets for Preschool, Kindergarten, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th Grade. Matematik på flera språk. Matematikinspiration. Bästa digitala mattesidorna. Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Bästa digitala mattesidorna

Resurscenter för matematik webbmatte.se Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet. Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet. Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag.

Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet

Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Jag tänker att jag ska anamma ASL-tänket på så sätt att vi inte formar siffror i all oändlighet utan hittar på andra sätt att träna motorik. Likaså tänker jag att samarbete och kommunikation ska vara en viktig del i undervisningen. De viktiga förmågorna som är synliga i kunskapskraven i LGR11 är markerade med ljusblått på bilden nedan och de kommer att finnas med genomgående genom alla avsnitt som vi kommer att jobba med. Här under kan man se hur jag tänkt lägga upp lektionspassen eller vad jag ska kalla dem, 3-4 st kring varje avsnitt. Matris.pdf. Kreativ Matte. Naturlikt - Start.

Fyrhörning eller tetragon - Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring. En fyrhörning eller fyrsiding eller tetragon (eng.

Fyrhörning eller tetragon - Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring

Quadrilateral) är en polygon som begränsas av fyra sträckor, som kallas sidor, vilkas träffpunkter kallas hörn. Fyrhörningen benämns vanligen efter hörn t.ex. ABCD som vanligen betecknas motsols riktning. Kvadratsumman av sidorna Arean av en konvex fyrhörning: Bretschneider formel: Brahmagupta formel: där A och B är motstående vinklar. Parallellogram Samband mellan sidorna och diagonalerna (parallellogramlagen) är: e2 + f2 = 2(a2 + b2) Här pluggar du matematik! Matteva-webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen – IKTsidan.

Matteva är en webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen.

Matteva-webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen – IKTsidan

De flesta applikationerna är gjorda i Flash vilket passar dator bättre än iPad. Vill du trots det testa på iPad? Öppna adressen i en app som kan hantera Flash som till exempel appen Puffin Free Här är en bild på vad du kan hitta där: Smart funktion: Om du finner ett kuvert på sidan där eleven utför övningen, kan eleven maila dig resultatet efter de övat genom att klicka på kuvertet. Fler förklaringar finner du här: Relaterat Läs och skriv på iPad Läs och skriv Första utkastet:) uppdatering kommer Den digitala tekniken kan göra inlärningen i skolan mer tillgänglig, men det fungerar inte utan pedagogens kunskaper om lärande. Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2014. LI64RH5PRO007609. Magister Evas matteblogg. Multiplikationstabellen spel - träna gångertabellen.

Nyhet träna på iPad eller iPhone Detta spel är gjort i Flash och fungerar därför inte på en iPhone eller iPad.

Multiplikationstabellen spel - träna gångertabellen

Träna multiplikationstabellen. Här kan du träna på multiplikationstabellen i ett pedagogiskt mattespel på nätet.

Träna multiplikationstabellen

Alla som gått i skolan vet hur jobbig det kan vara att lära sig multiplikationstabellen. Men det kan göras roligare. Därför skapade jag detta mattespel så att elever på ett enklare sätt kan träna på multiplikationstabellen på nätet. Matte kan vara kul om man lär sig det på rätt sätt och som till exempel genom att öva på roliga spel. Tips när du ska räkna multiplikation Tänk på att multiplikation är kommutativ, det innebär att ordningen som du multiplicerar två tal saknar betydelse.

Gångertabellen. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen. Högstadiet - Mattesmedjan. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning

Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera.

Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Bråkspel. Öva matte på Nomp. NCM:s och Nämnarens webbplats. Matte med roliga spel. Matematik - musik Archives - Kunskapshubben. Kunskapshubben. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Montessoriinspirerad matematik. Syftet med ramsräkning är inte att ge någon djupare förståelse för tal, utan en förberedelse och förutsättning för att kunna arbeta med tal.

Montessoriinspirerad matematik

Övningar: Ramsräkning har visat sig ha samband med barnets senare framgångar i matematik. Det är därför viktigt att öva upp en god förmåga i ramsräkning. Barnen återvänder också ofta till ramsräkning när de tycker att andra metoder känns äventyrliga. Räkneramsan kan övas korta stunder flera gånger i veckan. Gångertabellen.