background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Christmas Math Activities. 8:ans tabell. 8:ans tabell 1 juni, 2009 15:40 Lär dig sjunga 8:ans tabell. 

8:ans tabell

Kategori: Matematik - musik, Musik, Taluppfattning och tals användning Taggar: gångertabeller, multiplikation, musik, tabeller Liknande filmer. Matematikmaterialet. Plump. Oribi hjälper dig stava rätt! Majema hundraruta sa kan du arbeta. DIY Stressboll. FREE Printable Worksheets – Worksheetfun / FREE Printable Worksheets for Preschool, Kindergarten, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th Grade.

Matematik på flera språk. Matematikinspiration. Bästa digitala mattesidorna. Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Bästa digitala mattesidorna

Resurscenter för matematik webbmatte.se Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet. "Med webbmatte.se kan du som är flerspråkig använda dig av såväl svenska språket som ditt eget modersmål. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad. En bra resurs i matematik från Norge. MattePortal "MattePortal är en webbaserad portal med matematikövningar. Tjänsten är gratis, både lärare och föräldrar kan skapa konton. Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet. Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag.

Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet

Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Jag tänker att jag ska anamma ASL-tänket på så sätt att vi inte formar siffror i all oändlighet utan hittar på andra sätt att träna motorik. Likaså tänker jag att samarbete och kommunikation ska vara en viktig del i undervisningen. De viktiga förmågorna som är synliga i kunskapskraven i LGR11 är markerade med ljusblått på bilden nedan och de kommer att finnas med genomgående genom alla avsnitt som vi kommer att jobba med. Matris.pdf. Kreativ Matte. Naturlikt - Start. Fyrhörning eller tetragon - Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring. En fyrhörning eller fyrsiding eller tetragon (eng.

Fyrhörning eller tetragon - Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring

Quadrilateral) är en polygon som begränsas av fyra sträckor, som kallas sidor, vilkas träffpunkter kallas hörn. Fyrhörningen benämns vanligen efter hörn t.ex. ABCD som vanligen betecknas motsols riktning. Här pluggar du matematik! Matteva-webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen – IKTsidan. Matteva är en webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen.

Matteva-webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen – IKTsidan

De flesta applikationerna är gjorda i Flash vilket passar dator bättre än iPad. Vill du trots det testa på iPad? Öppna adressen i en app som kan hantera Flash som till exempel appen Puffin Free Här är en bild på vad du kan hitta där: Smart funktion: Om du finner ett kuvert på sidan där eleven utför övningen, kan eleven maila dig resultatet efter de övat genom att klicka på kuvertet. Fler förklaringar finner du här: Relaterat Läs och skriv på iPad Läs och skriv Första utkastet:) uppdatering kommer Den digitala tekniken kan göra inlärningen i skolan mer tillgänglig, men det fungerar inte utan pedagogens kunskaper om lärande. I "Allmänt" Rim i förskolan och i de yngre åldrarna Jag har fått en fråga om det finns appar för iPads för att öva rim i förskolan och i de yngre åldrarna.

Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2014. LI64RH5PRO007609. Magister Evas matteblogg. Multiplikationstabellen spel - träna gångertabellen. Nyhet träna på iPad eller iPhone Detta spel är gjort i Flash och fungerar därför inte på en iPhone eller iPad.

Multiplikationstabellen spel - träna gångertabellen

Träna multiplikationstabellen. Här kan du träna på multiplikationstabellen i ett pedagogiskt mattespel på nätet.

Träna multiplikationstabellen

Alla som gått i skolan vet hur jobbig det kan vara att lära sig multiplikationstabellen. Men det kan göras roligare. Därför skapade jag detta mattespel så att elever på ett enklare sätt kan träna på multiplikationstabellen på nätet. Matte kan vara kul om man lär sig det på rätt sätt och som till exempel genom att öva på roliga spel. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Högstadiet - Mattesmedjan. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning

Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 Talområde 20-100 Talområde >100. Bråkspel. Öva matte på Nomp.

NCM:s och Nämnarens webbplats. Matte med roliga spel. Matematik - musik Archives - Kunskapshubben. Kunskapshubben. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Montessoriinspirerad matematik. Syftet med ramsräkning är inte att ge någon djupare förståelse för tal, utan en förberedelse och förutsättning för att kunna arbeta med tal.

Montessoriinspirerad matematik

Övningar: Ramsräkning har visat sig ha samband med barnets senare framgångar i matematik. Det är därför viktigt att öva upp en god förmåga i ramsräkning. Barnen återvänder också ofta till ramsräkning när de tycker att andra metoder känns äventyrliga. Räkneramsan kan övas korta stunder flera gånger i veckan. Sätt upp en tallinje/hundrabräda i klassrummet alt visa den på smartboarden under övningarna (10 tal på varje rad). Räkneramsan 1-30 Räkna och peka samtidigt på tallinjen. från 1 till 10.från 1 till 20.från 1 till 30. Räkna tillsammans med olika rytmer… viska/SÄG HÖGTvanligt/KLAPPA I HÄNDERNA OCH SÄG SAMTIDIGT TALET från 1 till 20 Två-skuttEtt TVÅ tre FYRA fem SEX… från 1 till 21 Tre-skuttEtt två TRE fyra fem SEX sju åtta NIO … från 1 till 24 Fyr-skuttEtt två tre FYRA fem sex sju ÅTTA nio tio elva TOLV … från 1 till 30.

Gångertabellen.