background preloader

Välkommen till LÄTT ATT LÄRA!

Välkommen till LÄTT ATT LÄRA!
Har haft mycket att göra. En del länkar är döda och jag tänker nu jobba med att uppdatera varje sida. En sida i taget. Snart ska hemsidan fungera som vanligt igen. Jag som driver "Lätt att lära" heter Pia Hernefeldt och är gymnasielärare i biologi, naturkunskap och geografi. Sidan riktar sig främst till gymnasiet och högstadiet, men eftersom jag har en dotter och sykonbarn, har jag även lagt in länkar för lägre åldrar. En del kanske har synpunkter på att reklam visas på sidan. Hoppas att du kommer att ha nytta av sidan. Pia Hernefeldt

Rutiga Familjen | Matematikspelet för djupare förståelse av decimalsystemet, neg tal, mm. Mattefabriken - Jag kan inte logga in, vad gör jag? Kontrollera ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord, t.ex. att du har använt stora och små bokstäver rätt. - Hur får jag tillgång till materialet? När du köpt din produkt på Sanoma Utbildnings webbplats registrerar du dig här och kan börja använda tjänsten genom de licensnycklar du tilldelas vid köpet. - Hur registrerar jag mig? Fyll i formuläret här, så får du direkt tillgång till suonline.se. - Vad kostar det? Alla priser hittar du på www.sanomautbildning.se/digitalt. - Vad behöver jag för att kunna använda suonline.se? Du behöver inte installera någonting på din dator för att få tillgång till denna onlinetjänst; det enda som behövs är en internetuppkoppling. För övriga frågor, kontakta kundtjänst.

UTENAVET Länkskafferiet - Lankskafferiet.org The 55 Best Free Education Apps For iPad Finding apps isn’t difficult. Finding education apps is only a bit more challenging. Finding free education apps is also possible. The following is our list for the 55 best apps for learning we can find. A few notes: 1. 2. 3. 4. 5. The 55 Best Free Education Apps For iPad 1. Developer Description: View 360-degree panoramas of places around the globe with Street View; View high resolution satellite imagery of locations around the world. 2. Developer Description: “…explore more than 750 Science, Math, Social Studies, English, Engineering & Tech, Arts & Music, and Health subjects right on their mobile devices. 3. Developer Description: “This app is a fun way for parents, teachers, librarians, and readers to get more information about top rated books at the fifth and sixth grade level. This app is a fun way for parents, teachers, librarians, and readers to get more information about top rated books at the fifth and sixth grade level. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

How Things Work | Bozgo Posted by admin on Dec 28, 2012 in Entertainment | 27 comments For many thing that we all day see in our lives, we don’t know how some of that things work. Here you can see how things really work. How a Zipper Works Illustrating Pi: Unrolling a Circle’s Circumference How a Pill Press Works How Walschaerts Valve Gear in Steam Locomotives Works How a Caliper Works How a Radial Engine Works How the Geneva Drive Works How a Hypotrochoid is Made How an Alpha Stirling Engine Works How a Sewing Machine Works How to Draw a Yin Yang Symbol Using Circles

Svårt förstå historieböckerna Gymnasieelever förväntas kunna läsa historietexter kritiskt och analytiskt. För att klara det krävs att man förstår språket. Lotta Olvegård, doktorand vid Göteborgs universitet, har därför undersökt hur bra gymnasieelever förstår lärobokstexter i historia. Hon har dels samtalat med elever om innehållet och språket i texterna, dels analyserat dem språkligt. – Resultaten visar att det inte bara är nyanlända elever utan även elever som gått flera år i svensk skola som inte har hunnit utvecklat det skolrelaterade språkbruk som krävs för att förstå det abstrakta språkbruket i lärobokstexterna, säger Lotta Olvegård i ett pressmeddelande. Studien visar att det krävs ett omfattande ordförråd och ett mycket ämnesspecifikt språkbruk för att kunna analysera komplexa språkliga strukturer, något som det tar lång tid att utveckla på ett andraspråk. Studien visar också att många historiska aktörer, platser och händelser tas för givna i historieböckerna.

Aktueller notiser | Kemilärarnas Resurscentrum KRC Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan Vårt engagemang för ungas hälsa drivs inom ramen för AstraZenecas globala initiativ ”Young Health Programme”. I Sverige fokuserar vi vår insats på att uppmärksamma och förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom; partnerskap med ideella organisationer, ökad medvetenhet och direkt stöd genom volontärarbete. Med Grymt Fett vill vi väcka intresset för hur tonårshjärnan fungerar. I filmserien förklaras forskningen om tonårshjärnan på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt. FILMERNA Filmerna finns som en DVD serie med en tillhörande lärarhandledning som är framtagen för att ge förslag på elevövningar i klassrummet. För lärare finns DVD och lärarhandledning (PDF 3713kb) att kostnadsfritt beställa på Utbudet. Nu även på engelska Med den engelska versionen ”Mind Your Teens”, kan även icke svensktalande ungdomar ta del av filmserien. Vill du se en engelsk textad version av filmerna klicka här. Sömnen, tid ca 8 min Känslor, tid ca 8 min

Physics resources | Snapshot Science Below are links to Snapshot Science’s physics teaching resources. You may wish to take a look at the accompanying post for an idea of the inspiration for the resource and more details on how to use it in a lesson. These resources are free to download and share. All I ask for in return is a comment to let me know how the resource was used and if it was useful. Lighting the Olympic torch Reflection, light, KS3, KS4 Includes a starter activity (slide 1) to get the students thinking about how the torch is lit as well as a student activity (slide 3) and a handout (slide 4). Why did the Titanic sink? Forces, upthrust, force diagrams, buoyancy, KS3 A resource to help students to use forces to explain why the Titanic sank. Force diagrams, forces, KS2, KS3 Students create their own diagrams to show the forces involved when flipping a pancake. Pancake force diagrams Students create their own diagrams to show the forces involved when flipping a pancake. Hamster energy transfer diagrams Jetpack forces

Proton Earth, Electron Moon Krafter/Newtons lagar Välj nedan mellan de olika lagarna från Newton Newtons första lag Här finner du härledning av Newtons första lag. Denna lag säger att kraftresultanten på ett föremål är lika med noll, är föremålet i vila eller rör sig med konstant hastighet. Vi visar även exempel med Newtons första lag som vilka krafter som verkar på en stillaliggande låda. Newtons andra lag Här finner du härledning av Newtons andra lag. Newtons tredje lag Här finner du se härledning av Newtons tredje lag. Newtons gravitationslag Klicka här så får du se förklaring av Newtons gravitationslag.

Related: