background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Bedömning i matematik pågår! : återkoppling för elevers engagemang och lärand... Here's How To Get Kids Excited About Math. (Yes, It's Possible!)  I'll never forget my first day as a high school teacher in America.

Here's How To Get Kids Excited About Math. (Yes, It's Possible!) 

My dream was pretty simple: Mold eager minds into future science, technology, engineering and math leaders who will help define the 21st century. My reality was a little different. I walked into the classroom armed with a mathematics degree from the University of London, a little prior teaching experience at a small prep school in rural England, and grand ideas about changing the world and inspiring my students. I thought I was ready to take my kids on a journey through math that they would remember for the rest of their lives. Boy, was I wrong. I discovered that most of my students were repeating basic algebra -- some for the third time -- and many struggled with even routine elementary math problems. Then a trip to the supermarket sparked inspiration.

So I threw out my textbooks and redesigned every single math lesson using intriguing puzzles and hands-on problems with real-world applications. I promise, that this japanese multiplication technique will make math way eas... Kalkyl: Ekvation. Lego blocks: An incredibly effective way to develop your child’s math skills. Lego is a phenomenal children’s toy.

Lego blocks: An incredibly effective way to develop your child’s math skills

It’s little wonder then that both adults and kids enjoy playing around with it. It can help stimulate your imagination, your creative abilities, and your logical thinking. In turn, it can be used not only as a toy, but also as a great aid to learning both in the classroom and at home. School teacher Alycia Zimmerman regularly uses Lego to help develop basic math skills among her pupils. Lego blocks, she finds, offer a great opportunity to explain fundamental math concepts and calculations in a way which is immediately understandable for young minds.

So for those who can’t find the right words or who find they haven’t got the patience to help with their kid’s math homework, here are a few examples which Alycia uses. Parts vs. whole scholastic Fractions Square numbers Exploring mean, median, mode, and range We’d love to hear your views on this… Lena Heikka. Matematikuppgiften som ingen kunde lösa men alla hade synpunkter på. Så löd uppgiften.

Matematikuppgiften som ingen kunde lösa men alla hade synpunkter på

Jag hittade den på tunnelbanan 2006. Eleverna gick i fyran. Jag gav lektioner kring en eller två matematikuppgifter, inte mängder av olika, och vid varje lektion diskuterades innehåll och matematiska tankegångar. Diskussionen blev stor och eleverna delade med varandra. Många anteckningar, prövande och utforskande av hur att göra och tänka. Så här skrev eleverna: ”Jag vet inte hur jag tänkte men när man såg svaret var det jättelätt. ”Jag tycker att man bara skriver 100. ”Jag trodde att jag skulle ta 25 x 4 = 100 men man måste ju använda fyra likadana siffror. ”Siffror = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. ”Först när jag tänkte så tänkte jag på talet 25 för 25 x 4 är 100 men sen så såg jag att det stod siffror och det är inte tal. ”Det här var en klurig fråga och för mig skulle det ha tagit lång tid men när jag såg svaret tyckte jag; Men gud va lätt det här va!

”Jag och elev x var väldigt nära på att hitta lösningen. Matte. NRICH poster ShapeTimesShape. Stöd för matematik. Matematiklyftets syfte är att erbjuda lärare verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning samt att hjälpa lärare att få syn på sin egen undervisning och att stärka den kritiska reflektionen kring de egna undervisningsbesluten.

Stöd för matematik

Detta skall ske genom kollegialtlärande med stöd av en lärportal och handledare. Utifrån aspekterna verktyg, självreflektion, kollegialt lärande och handledning finns här material främst från matematiklyftets moduler som har fått ett brett genomslag hos lärarna i Svedala kommun och som kan komma att anses vara en gemensam nämnare för kommunens matematikundervisning.

Förmågor och kunskapskrav Verktygsbanken problemlösning Matematiska uttrycksformer I syftestexten i kursplanen för grundskolans matematik står det att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll.