background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Tiokompisar blommor. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Tarningbingo. 7a aspvallpettersson. Huvudräkning – Tobias klassrum. Matematikmaterialet. Stimulera och stötta samtidigt - Mia Kempe. Bland mina vänner och bekanta finns det många lärare, men också många som arbetar med andra yrken.

Stimulera och stötta samtidigt - Mia Kempe

Flera av mina vänner, vare sig de är lärare eller inte, har barn i skolåldern och när vi träffas så pratar vi ofta om skolan, både ur lärar- och föräldraperspektiv. För en tid sedan fick jag en fråga av en av mina väninnor (som inte själv är lärare) angående hennes sons läxor i matematik. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass.

Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe

Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk. 1, men frivilligt i övriga årskurser. Jag har i år en 3:a och i bedömningsstödet finns ett skriftligt prov för höstterminen i åk.3. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>Nytt! Tom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en större Kollegieblocksrutigt papperObs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.1 cm-rutat papper2 cm-rutat papper3 cm-rutat papperPapper med rutor 1,8 x 2,5 cmPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuberTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, storaHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora.

Tips och ideer pa hur arbeta med tallinjen. The Math Worksheet Site.com. Cognition Matters. Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg berättade jag att jag testat mina elever med det nya bedömningsstödet i taluppfattning som Skolverket kom ut med i somras.

Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe

När jag utvärderade resultaten visade det sig att det var framför allt två områden jag behövde fokusera mer på. Det ena var att träna eleverna att skriftligt redovisa sina lösningar (vilket jag skrev om i förra inlägget) och det andra var att öva på tallinjen. I detta inlägg tänkte jag därför dela med mig av lite tips och övningar som förhoppningsvis kan hjälpa elever som har svårt med just tallinjen. Det finns flera forskare som vittnar om tallinjens betydelse för matematikinlärning. En av dem är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Att använda ett digitalt verktyg och en interaktiv tallinje kan vara ett sätt att hjälpa de elever som ännu inte fått en egen inre bild av tallinjen. Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. Arbeta med måttenheter - Mia Kempe. Hur kan vi då hjälpa eleverna att lära sig måttenheter?

Arbeta med måttenheter - Mia Kempe

Att skriva räknehändelser - Mia Kempe. Veckorna innan sportlovet gjorde min klass några gamla nationella prov som träning inför de riktiga nationella proven.

Att skriva räknehändelser - Mia Kempe

Vi övade mest på provens karaktär, eftersom mina elever inte har skrivit några nationella prov tidigare. Samtidigt gav proven lite information kring vilka områden eleverna behöver träna på innan de slutar trean. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra.

Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande

De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Sunshine Addition Activity for Kids - Planning Playtime. Fact families are something every kids has to learn, and this Sunshine Addition Activity for Kids is a great way to practice that math skill.

Sunshine Addition Activity for Kids - Planning Playtime

It’s fun. It’s interactive, and it’s easy to set up. We love that combination! The spring sun is trying to squeeze it’s way through the clouds here lately. Warmth is ever so close, but it can’t seem to win the fight with the wind and rain. This addition activity is beautiful simple, but effective. FREE Printable Yellow Circles Number your yellow circles, and then laminate them for extra strength and durability. Write the beginning of addition sentences down on the top edge of wooden clothes pins.

Then, have the children clip the clothespins onto their matching sum suns. This activity will work for all kinds of fact families. Store this activity for repeated use by placing the pieces in a gallon zip lock bag. Thank you for checking out this fun sunshine addition activity for kids. Instruktion. Instruktioner för programmering. Matematik5. Download.php?lesson=29445&file=lektion_se_29445_MULTIPLIKATION och DIVISION hor ihop. Tiokamratkedjan nr 11. Tiokompisar. Syftet med övningen är att barnen ska automatisera tiokamraterna.

Tiokompisar

Materiel: Kort till tiokompiskedjan. Vi repeterar likhetstecknets betydelse. Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse.

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Då jobbade vi med tecknets betydelse utifrån begreppen sant, eller falskt. Även om vi ofta återkommer till likhetstecknets betydelse i olika matematiska diskussioner, så känns det ändå som om det är många i klassen som inte riktigt har förståelse för tecknet. Därför valde jag att göra en fördjupad repetition under ett par matematiklektioner. Vi jobbade under två lektioner. Första lektionen var i halvklass och andra lektionen var i helklass. The Math Worksheet Site.com. Problemlösning. Uppgift lämplig för åk 2 och 3 Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor.

De tre korna ska få lite olika hagar. Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Förutom de 16 ”gräsbitarna” kan det finnas extra ytor med t ex en damm eller å inne i hagen. Likhetstecken – barnenochbjornen. Multiplikationstabellerna.