background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Solid Basic Set - Uppsättning: Basic set. Bläddror. Peppa till mer rörelse! Ladda hem pilar med siffror rör er tillsammans. - Balanserade Barn. Mathematical Modelling. These virtual math manipulatives support teachers to model abstract mathematical concepts for deeper student comprehension.

Mathematical Modelling

Similar to manipulatives that have been used for decades by teachers in classrooms, these online math manipulatives for elementary school classrooms offer numerous advantages while retaining the benefits of the classic manipulatives. According to Moyer, Niezgoda, and Stanley (2005): “Virtual manipulatives are uniquely suited for teaching mathematics with young children. A Web connection makes them free of charge and easily available. Some virtual manipulatives have the potential for alteration. Our online manipulatives include an interactive clock, two color counters, 3D dice, probability spinners, graph builders, fraction bars, base ten blocks, and more!

Toy Theater is trusted by teachers around the world to provide safe and effective online educational activities. Moyer, P. Visit classplayground.com for Printables and more information about Manipulatives. Möte med matematik – om-matematik. I den här lektionen är det du som lär dig om barnen.

Möte med matematik – om-matematik

Lektionen kan givetvis upprepas, men du kan vid tillfälle använda lekar där du använder prepositioner. Ex: ta din penna! Håll den bakom, under, bredvid, framför osv Möte med matematik När barnen kommer till sin första mattelektion så tror både barnen och deras föräldrar att de ska få en mattebok och börja lära sig att räkna. MÅL: Förstå och kunna använda jämförelseord och prepositioner. TOT 21 – One Odd Out (OOO) – om-matematik. Magnus och Brasse lekte på sin tid den här leken, men inte inriktad på matematik.

TOT 21 – One Odd Out (OOO) – om-matematik

Eleverna tänker först enskilt, därefter diskussion i grupp. Läraren tar upp förslagen. Låt eleverna tillverka en egen OOO till nästa dag/tillfälle! Rita upp 4 rutor på tavlan. En ska bort! Extra roligt är det förstås om du som lärare säger : ”Fel fel fel, det var inte så jag tänkte”, precis som Brasse sa. När eleverna blivit vana vid leken kan man tänka sig att de ska kunna plocka bort allihop, en i taget. Gratis arbetsblad, aktivitetsblad, kopieringsunderlag, mallar, lektionstips mm. Matteboken ger trygghet. Det är många frågor att ta ställning till när man ska börja med matematikundervisning i en etta.

Matteboken ger trygghet

Skyltar klocka blomblad. Digital tid. Den här veckan har vi ”tema klockan” i min klass.

digital tid

Hur brukar ni träna på klockan i din klass? Skriv gärna och berätta (sofie.olsson@utb.lund.se) så att vi kan fylla på listan nedan. Det är bra om eleverna har vars en klocka med rörliga visare. Här har jag gjort en klocka som du kan skriva ut, laminera och klippa ut. Träna på multiplikationstabellen. 7:ans tabell med spel på Multiplikationstabellen.se.

5-stegsplanen 7:ans tabell 7 x 1 = 77 x 2 = 147 x 3 = 217 x 4 = 287 x 5 = 357 x 6 = 427 x 7 = 497 x 8 = 567 x 9 = 637 x 10 = 70 Steg 1a: Se, läs högt och repetera Steg 1a är för att vänja dig med tabellen, så se, läs högt och repetera.

7:ans tabell med spel på Multiplikationstabellen.se

Om du tror att du minns dem är det dags att testa dina kunskaper i steg 1b. Steg 1b: I turordning Fyll i dina svar. Steg 3: Blandat. 5:ans tabell - Kunskapshubben. Hundraruta med färgläggningsuppdrag – Skolmagi.nu. Talen upp till 100. Syfte Att repetera och befästa talens ordning.

Talen upp till 100

Att träna på olika begrepp som hälften/dubbelt, 10 större/mindre, udda/jämt, fler/färre, differens, summa och tiotalsövergångar. Läraren reflekterar En rolig uppgift som tränar både samarbete och matematiska begrepp på ett roligt sätt (där eleverna får röra på sig). Första gången eleverna provar uppgiften har jag märkt att det är en fördel att ta färre kort och att de får jobba i par. Metod. Övningstips och spel för matematik. Dessa övningar fungerar med både tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9.

Övningstips och spel för matematik.

Man kan med fördel öva i par – en slår tärningen och den andra ska svara. Matematikmaterialet. Matematik – Google Drive. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Vecka 5-6: AD, BC). Här följder en beskrivning av olika övningar vi gjort i lärpar och lärgrupp. Lektion 1. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper.

Matematik - musik Archives - Kunskapshubben. Addera mera - Strategispel. Hemsida. Algoritmer – roligt men svårt! Läraren valde bort räkneboken – eleverna blev bättre på matematik. Skippade räkneboken – blev bättre på matematik. Vinter i all ära, men att fly mörker och minusgrader för en resa till solen tackar nog få nej till.

Skippade räkneboken – blev bättre på matematik

Virus och bakterier är dock inte lika lätta att fly undan – vissa sjukdomar löper du till och med större risk att råka ut för utomlands än på hemmaplan. – Det händer ju så klart att man blir sjuk även på semestern. Ofta är det ungefär samma besvär som drabbar en här hemma, såsom infektioner och magsjuka, säger Rebecka Gardell, läkare på KRY.

Även om besvären inte är allvarliga känner många en oro över att bli sjuk och behöva söka vård i ett annat land. Professor vill slå hål på myt: Barn föds inte med eller utan mattehjärna. Succéläraren som upptäckte att han hade gjort det mesta fel. Automatisera multiplikationstabellerna – Montessoriinspirerad matematik. Subtraktion. Just nu tränar mina elever i åk 2 på subtraktion i talområdet 0-99. Den här gången använder vi oss av metoden ”skriftlig huvudräkning” term 1 – term 2 = differens (Många elever kan hoppa över steg 1.) Steg 1 Subtraktion utan tiotalsövergång med jämna tiotal. A. A. B. Så skapar du ett aktivt matematikklassrum. Metoder, kunskap och strategier är alla viktiga komponenter för att få med hela klassen i matematikundervisningen på lågstadiet.

Men det är lika viktigt med tilltro och glädje, menar Åsa Brorsson, som vill att alla elever ska känna att de är matematiker. – Det handlar så mycket om att få eleverna att ha självkänsla i matematik, att de känner att ”jag har något att bidra med, jag är också matematiker”. Då vågar de delta, vi får ett klassrum där alla är delaktiga, och det är vi lärare som behöver skicka signalen att deras tankar är värda att lyssna på, säger hon. Steve Wyborney's Blog: I'm on a Learning Mission. More Free Animated Math Lessons Coming Soon! Subscribe to get the latest content by email.

Laborera med bråk. Syfte med att känna på bråket Att känna på, laborera och jämföra bråk för att få en uppfattning om dess storlek (i förhållande till varandra). Läraren reflekterar. Subtraktion med hjälp av hundrarutan! Subtraktion med tiotalsövergång kan ställa till det för eleverna. De tror ofta att det är så mycket krångligare än det är. Yatzy - Läraren spelar mot hela klassen. Syfte med att spela Yatzy Eleverna tränar på upprepad addition och att automatisera addition inom talområdet 1-30. Protokoll medföljer som kopieringsunderlag längst ned (PDF-fil).

Läraren reflekterar Att instruera nya spel kan vara lite knivigt. Multiplicera mellan 6 och 10 med fingrarna. Det finns ett smart och enkelt sätt att multiplicera de som oftast upplevs som de mest komplicerade talen (6-9) på fingrarna och idag ska du få lära dig hur man gör. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun.

Mattearmband - 3 st set. - Forskarfabriken. Beskrivning. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. A Fun {and Easy} Math Game. Veckans tal 1. S roliga och lärorika Mattearmband. Automatisera multiplikationstabellerna. Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. Mattepapper. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Hör vi ihop?: Matematik. I matematiken har vi använt strukturen Hör vi ihop? För att dela upp tal. Hör vi ihop? och Visa!: Matematik. Matematik för mig och min klass är ett aktivt ämne med mycket samtal och interaktioner. Lilla plus. 10-kamrater. Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning. Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3.

Programmering

Matematikordlista. Visualisering: addera, subtrahera, dubblera, halvera på tallinjen. Matematikmaterialet. Tangram – lär dig känna igen geometriska figurer med detta gamla kinesiska pussel! – Bättre hälsa. Max Naoli Montessori Printables Addition Game. Tiokompiskedja. Tiokompisar blommor. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Tarningbingo. 7a aspvallpettersson. Huvudräkning – Tobias klassrum. Matematikmaterialet. Stimulera och stötta samtidigt - Mia Kempe. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Matematikpapper. Tips och ideer pa hur arbeta med tallinjen. The Math Worksheet Site.com.

Cognition Matters. Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. Arbeta med tallinjen! - Mia Kempe. Arbeta med måttenheter - Mia Kempe. Att skriva räknehändelser - Mia Kempe. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Sunshine Addition Activity for Kids - Planning Playtime. Instruktion. Instruktioner för programmering. Matematik5. Download.php?lesson=29445&file=lektion_se_29445_MULTIPLIKATION och DIVISION hor ihop. Tiokamratkedjan nr 11. Tiokompisar. Vi repeterar likhetstecknets betydelse.

The Math Worksheet Site.com. Problemlösning. Likhetstecken – barnenochbjornen. Multiplikationstabellerna.