background preloader

Stjärnlådan 10-kompisar!

Stjärnlådan 10-kompisar!

Tio-kompis spel Skapligt Enkelt matematiskt Matteorm Matteormar gör det lite roligare att träna grundläggande färdigheter. De olika delarna av ormen har information som hänger ihop. Men hjälp av informationen bygger man ihop hela ormen. På min orm valde jag att träna på dubbelt, hälften, fler, färre.... men man kan i princip träna vad som. Lite större barn kan man låta konstruera egna ormar, som de sedan kan hjälpas åt att pussla ihop. Börja med att rita upp en orm på färgat papper: Dela upp ormen i delar. Jag färglade min orm med färgpennor, men det är ju frivilligt. Det man kan göra ännu tydligare än vad jag gjorde är att skilja ledtråden från informationen, så att det inte blir några missuppfattningar.

Related: