background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Blandad problemlösning 5-1. Positivt ömsesidigt beroende: Matematik. I matematik har vi arbetat med olika räknestrategier.

Positivt ömsesidigt beroende: Matematik

Vi har haft genomgångar och provat strategierna tillsammans. När eleverna sedan ska få träna dessa strategier får de göra det tillsammans i par. För att säkerställa att båda eleverna verkligen får ut något av detta använder vi grundprinciperna positivt ömsesidigt beroende och eget ansvar. Testa!: Matematiska former - UR Skola. Kooperativ matematik. Matematik handlar inte om att endast lära in siffror och tabeller utantill, utan det handlar om att förstå varför 1+1 är lika mycket som 2.

Kooperativ matematik

Att förstå processen bakom och sambandet mellan siffror. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning.

Matematikpapper

En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. MR2. De leker och spelar för att lära sig räkna - Katrineholms-Kuriren. På avdelningen Tigern på Sandbäcksskolans fritidshem sitter barnen och spelar kortspel.

De leker och spelar för att lära sig räkna - Katrineholms-Kuriren

De sitter två och två vid olika bord och koncentrerar sig på att försöka spela ut alla kort. Spelet Blink liknar det klassiska Uno, men med en ytterligare parameter; varje kort har förutom en färg och ett nummer också en form. Fyrfältare matematik ny. Mönster algebra. Min bok om Matematiska begrepp. Subtraposter. Matematikord för de yngre eleverna-4. Geo. Tiden. Groupe public Fritidshemmens rikskonferens. Instruktioner för programmering. Att skriva räknehändelser - Mia Kempe. Veckorna innan sportlovet gjorde min klass några gamla nationella prov som träning inför de riktiga nationella proven.

Att skriva räknehändelser - Mia Kempe

Vi övade mest på provens karaktär, eftersom mina elever inte har skrivit några nationella prov tidigare. Samtidigt gav proven lite information kring vilka områden eleverna behöver träna på innan de slutar trean. Ett sådant område var att skriva räknehändelser. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Fem steg till bättre mattesamtal. Utrymme till kreativitet genom strukturerad undervisning - Nicklas Mörk. Förra veckan inledde jag ett arbetsområde i åk 7 om procent.

Utrymme till kreativitet genom strukturerad undervisning - Nicklas Mörk

Matematiklyftet.skolverket. Matematik. Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld. Jag har dragit igång ett skrivprojekt i klassen som jag kallar I drömmarnas värld.

Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld

Eleverna har skrivit första kapitlet där de beskrivit huvudpersonen. Klicka på länken om du vill läsa mer. Idag har jag kopplat det med arbetet med multiplikation i matten. Vi pratade om när man använder gånger. Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan. – Nu vill jag försöka visa är att den här metoden inte är något som bara fungerar i Japan och i ett visst klassrum, utan att den fungerar i hela världen eftersom den är universell, säger Yukiko Asami-Johansson, forskare vid Högskolan i Gävle.

Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan

Den japanska metoden handlar om att läraren noggrant väljer ut problem som passar in i undervisningen och redan vid planeringen förutser hur eleverna kommer att lösa dem. Låt dem gissaLäraren visar eleverna problemet men går själv inte igenom hur det går att lösa utan låter i stället eleverna börja fundera. HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT. There are many ways to do multiplication and I don’t know how many we can know.

HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT

In fact someone plays with mathematics by inventing new ways of doing multiplication. Someone says that this method is used by many people and that we have never seen it because it is a Japanese method. Everything is possible, in fact, what we are about to see will leave you speechless. 13365_big-9. Pinterest. Hitta den gemensamma nämnaren. Det står mindre bra till med svenska elevers bråkkunskaper. En av anledningarna är att bråkräkning tonats ner i skolan. Men det gäller att börja bygga upp begreppen redan i årskurs 1 och 2, anser Wiggo Kilborn.

Han är före detta lektor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning och utvärdering av elevers kunskaper i matematik. Gmall. Resonemang+2015. Problemlo%CC%88sning2015. Metod+2015. Kommunikatino+2015. Begrepp+2015. MATEMATIK. Sommarglassar och Lgr11. NCM:s och Nämnarens webbplats. Konkret och kreativ NO. Montessoriinspirerad matematik. Mattesmedjan. En till EVENTSAJTER webbplats. Matematiklyftet - Lärportalen för matematik. 30-maths-starters.pdf. Skriftlig huvudräkning – Korken och Radar 2. Programmering.docx. Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move. This post may contain affiliate links. We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template.

This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement.