background preloader

Matematik

Facebook Twitter

De leker och spelar för att lära sig räkna - Katrineholms-Kuriren. På avdelningen Tigern på Sandbäcksskolans fritidshem sitter barnen och spelar kortspel.

De leker och spelar för att lära sig räkna - Katrineholms-Kuriren

De sitter två och två vid olika bord och koncentrerar sig på att försöka spela ut alla kort. Spelet Blink liknar det klassiska Uno, men med en ytterligare parameter; varje kort har förutom en färg och ett nummer också en form. Fyrfältare matematik ny. Mönster algebra. Min bok om Matematiska begrepp. Subtraposter. Matematikord för de yngre eleverna-4. Geo. Tiden. Groupe public Fritidshemmens rikskonferens. Instruktioner för programmering. Att skriva räknehändelser - Mia Kempe. Veckorna innan sportlovet gjorde min klass några gamla nationella prov som träning inför de riktiga nationella proven.

Att skriva räknehändelser - Mia Kempe

Vi övade mest på provens karaktär, eftersom mina elever inte har skrivit några nationella prov tidigare. Samtidigt gav proven lite information kring vilka områden eleverna behöver träna på innan de slutar trean. Ett sådant område var att skriva räknehändelser. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Fem steg till bättre mattesamtal. Genom att förutse vilka metoder eleverna kommer att använda sig av när de ska lösa ett matematiskt problem kan läraren styra förloppet i klassrummet.

Fem steg till bättre mattesamtal

I sin avhandling vid Mälardalens högskola har Maria Larsson vidare­utvecklat en modell som togs fram av amerikanska forskare 2008 och som även har inslag av hur man undervisar i Japan. – Givande diskussioner i klassrummet hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor och fördjupar deras förståelse. Samtidigt är det en tuff utmaning för läraren, eftersom man utgår från elevernas tankar. Utrymme till kreativitet genom strukturerad undervisning - Nicklas Mörk. Förra veckan inledde jag ett arbetsområde i åk 7 om procent.

Utrymme till kreativitet genom strukturerad undervisning - Nicklas Mörk

Idag var syftet med matematiklektionen att dels färdighetsträna de metoder vi introducerade i onsdags men också undersöka fördelar och begränsningar samt effektiviteten hos dem vid tillämpning. Matematiklyftet.skolverket. Matematik. Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld. Jag har dragit igång ett skrivprojekt i klassen som jag kallar I drömmarnas värld.

Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld

Eleverna har skrivit första kapitlet där de beskrivit huvudpersonen. Klicka på länken om du vill läsa mer. Idag har jag kopplat det med arbetet med multiplikation i matten. Vi pratade om när man använder gånger. Eleverna visste att man kunde använda det bl.a. till att räkna rutor och vi kom in på area. Sen var som ni ser uppgiften att räkna ut hur mycket golv och lister som de var tvungna att köpa till sitt rum. Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan. – Nu vill jag försöka visa är att den här metoden inte är något som bara fungerar i Japan och i ett visst klassrum, utan att den fungerar i hela världen eftersom den är universell, säger Yukiko Asami-Johansson, forskare vid Högskolan i Gävle.

Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan

Den japanska metoden handlar om att läraren noggrant väljer ut problem som passar in i undervisningen och redan vid planeringen förutser hur eleverna kommer att lösa dem. HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT. There are many ways to do multiplication and I don’t know how many we can know.

HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT

In fact someone plays with mathematics by inventing new ways of doing multiplication. Someone says that this method is used by many people and that we have never seen it because it is a Japanese method. Everything is possible, in fact, what we are about to see will leave you speechless. 13365_big-9. Pinterest. Hitta den gemensamma nämnaren. Det står mindre bra till med svenska elevers bråkkunskaper.

Hitta den gemensamma nämnaren

En av anledningarna är att bråkräkning tonats ner i skolan. Men det gäller att börja bygga upp begreppen redan i årskurs 1 och 2, anser Wiggo Kilborn. Han är före detta lektor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning och utvärdering av elevers kunskaper i matematik. – Många elever förstår inte vad begreppen innebär och vad till exempel täljare och nämnare har för innebörd. Gmall. Resonemang+2015. Problemlo%CC%88sning2015. Metod+2015. Kommunikatino+2015. Begrepp+2015. MATEMATIK. Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. NCM:s och Nämnarens webbplats. Konkret och kreativ NO. Montessoriinspirerad matematik. Mattesmedjan. En till EVENTSAJTER webbplats. Matematiklyftet - Lärportalen för matematik. 30-maths-starters.pdf. Skriftlig huvudräkning – Korken och Radar 2. Programmering.docx. Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move. This post may contain affiliate links.

Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move

We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. How to Play Multiplication High Fives Download the multiplication chart and the High Fives template (below).

Download the pdf file: Click here to download the pdf file: Multiplication High Fives packet.