background preloader

The Mathematics Education Project

The Mathematics Education Project

SMaL - Matematik i skogen Här kommer spännande lektionsförslag där skogen används för matematik att läggas ut. Uppgifterna bygger på ett tema kring vilket övningar för tidigare skolår, mellan-skolår samt senare skolår att finnas. Varje uppgift har en inledande text som beskriver uppgiften i stort, ett avsnitt med tips om hur du kan arbeta praktiskt med uppgiften och vilket material som behövs. Dessutom finns det förslag på hur uppgiften sedan kan bearbetas, formaliseras och generaliseras i klassrumemt efteråt samt lite information om vilken matematik man kan tänkas hitta i uppgiften. Lycka till! Samla kottar Denna övning går ut på att ni genom att eleverna använder ett antal kottar ska träna taluppfattning. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Kasta ringar Med utgångspunkt i denna enkla men roliga och spännande tävling har ni möjlighet att upptäcka matematik på en mängd olika områden. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Insekter, spindlar och andra djur Säg till eleverna. [Tillbaka]

BBC Class Clips ICTmagic - *Recently Added Get your brand new Wikispaces Classroom now and do "back to school" in style. guest Join | Help | Sign In ICTmagic Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Number Movies Library - Number - teachmathematics.net 'Some of the best videos from the web, categorised by topic, reviewed and star-rated ready for use in the classroom' Number Calculations Number Estimation & Approximation Number Proportion Number Theory Student Self-Help Section Below is a catalogue of videos for students to watch on their mobile phones or any other video enable (MP4) portable device. Number Calculations Number Estimate Approximate Number Proportion Number Theory

F%F6rdjupningsuppgifter%20och%20rika%20matematiska%20problem teachmathematics.net Edheads - Activate Your Mind! Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning. I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen). FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna. Vilket stöd läraren kan ge eleven grundar sig på de resultat eleverna visat på diagnosen. Bildförklaring: Åk 4 – på ett rektorsområde. Vi har valt att visa procentuella fördelningen över årskursens resultat även på uppgiftsnivå eftersom vi i analysarbetet vill kunna använda diagnoserna för att förbättra undervisningen. Här kan man se vilka uppgifter där flera elever fallerar.

Related: