background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Latheten är min guide till bättre matematikundervisning. – En Björkåslärares bekännelser. Jag avskyr att rätta matematikböcker.

Latheten är min guide till bättre matematikundervisning. – En Björkåslärares bekännelser

Jag säger som en äldre pensionerad kollega sa: -Jag ägnar hellre tre timmar åt att fundera på hur jag ska göra en tråkig uppgift på en timme, istället för att göra den tråkiga uppgiften som normalt skulle ha tagit två timmar. Och nu kära mattekollegor ska jag ge er ett tips på hur ni snabbt utvärderar er egen undervisning, undviker att rätta matteböcker samtidigt som ni också höjer måluppfyllelsen för alla era elever. Förberedelsen.

Du måste veta vad som är syftet med lektionen. 2. 3. 4. -Hitta på en liknande uppgift och lösa den (det absolut effektivaste sättet för de duktiga eleverna att visa sin förmåga på). 5. 6. 7. -Jag och ”Kalle” diskuterade uppgiften men kom inte på om 0.4 är större eller mindre än 0.35. Alla svar är ”bra” – utom INGET svar eller vi ”pratade om annat”. 8. 9. GladPack - Mattelärarna - Pythagoras Sats. Charlotte Steinwig - lärare. Jag tänkte skriva några rader om min matematikundervisning alltifrån grovplanering till lpp:er och konkret hur det ser ut i klassrummet.

Charlotte Steinwig - lärare

Jag hoppas att detta kan inspirera och om det är något ni vill använda är det bara att ta det:) Vi behöver ju inte uppfinna hjulet hela tiden utan använda varandras kompetenser! Innan sommarlovet gjorde jag en grovplanering för hela nästa läsårs matte. Jag har detta året två femmor, vilka jag även hade i fyran så jag känner dem väl. På min skola har vi matteböckerna Alfa, Beta och Gamma, vilka jag tycker är jättebra som utgångsläge och sen göra diverse kompletterande saker vid sidan om. Jag utgår ifrån boken när det kommer till innehållet och sen fyller jag på med annat såsom digitala verktyg och laborativa övningar. Nu över till min matematikundervisning. Som du kan se har matteplaneringarna lite olika rutor. Nästa ruta beskriver vilken dag det är tänkt att de ska jobba med vad.

Sista två rutorna i matteplaneringen är till för mina elever och jag. Matte med Mackan. Digitala självrättande matematikprov och uppgifter. Montessoriinspirerad matematik. Juhanis matte. De fyra räknesätten – Väggplanscher. Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken.

De fyra räknesätten – Väggplanscher

Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se dem från olika håll. Addition, rött Subtraktion, grönt Multiplikation, gult Division, blått Här hittar du planscherna som PDF-filer. Addition Subtraktion Multiplikation Division Här kommer planscherna som word-filer. Addition Subtraktion Multiplikation Division. Skapligt Enkelt matematiskt. Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. 3. 4. 5. Kryssa mattetimmar. Matematik. Brak_wiggo_kilborn. I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier. I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier. .facebook_-53711261. Uppgiftsbok - PRIM-gruppen. Provfri matematik – bedömning i praktiken.

Förbättra undervisningen med nya tankesätt. En av mina favoritforskare inom skolvärlden heter Carol Dweck eftersom hon har utmanat mitt sätt att se på intelligens.

Förbättra undervisningen med nya tankesätt

Jag har ofta sett intelligens som en förutbestämd enhet som kommer med födseln, något som hon kallar ”fixed mindset”. När en person med ett fast tankesätt inte kan lösa ett problem så tänker de ofta att deras intelligens inte räcker till och de accepterar sin begränsning och ger upp. Hon lyfter också fram ett alternativt tankesätt som hon kallar ”growth mindset” där man betraktar intelligens som en förmåga som man kan träna upp.

Det innebär inte att alla kan bli lika duktiga eller att alla har samma förutsättningar men alla kan utvecklas och bli bättre. Figur 1 – Mattebetyg I en vetenskaplig studie undersökte hon ett antal elever i år sju för att se vilket synsätt de hade på intelligens och sedan följde hon eleverna under två år för att se hur det påverkade deras betyg i matematik. Hur använder jag mig av det här i undervisningen? Underbar matematik 2013: Rädda ekvationerna. Concept cartoons i matematik. Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9.

Concept cartoons i matematik

Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Materialet är lösenordsskyddat På grund av rättighetsskäl ligger materialet bakom lösenord i Skolverkets bedömningsportal. Det är rektorn som ger dig som lärare inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Diamant - ett diagnosmaterial i matematik. Smygtitta_kapitel1_Favoritmatematik4a_s1-29.