background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Matteplanering våren 2017 Favoritmatematik. Montessoriinspirerad matematik. MattePortal - Matematikträning på nätet. Stationsmatematik. Skapligt Enkelt matematiskt. Lära för livet. För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal.

Lära för livet

Jag har inspirerats av genrepedagogik, Grej Of The Day och Dagens tal (i Att förstå och använda tal , McIntosh). I två veckor har vi arbetat med talet 11. Hoppas mitt arbete kan inspirera ditt arbete! Bakgrund: Erfarenheten har lärt mig att för mina elever med andraspråksbakgrund har extra svårt för talen mellan tio och tjugo. Utvärdering: För att säkert veta om min undervisning har önskad effekt vill jag göra ett gemensamt förtest.

Förmågor: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Centralt innehåll: Taluppfattning och tals användning Algebra Rätta. Befästande av talbilder! Hur hjälper jag mina elever i detta? Har under mina år som lärare sett och upplevt hur elever ser talen och snabbt kan automatisera de viktiga talfamiljerna för talen 1-20.

Befästande av talbilder! Hur hjälper jag mina elever i detta?

Lika ofta har jag sett elever som har svårt och nästan omöjligt med samma sak. Vi ger eleverna representationer och erfarenheter genom att laborera och synliggöra talfamiljerna men det ger inte det befästande lärande som underlättar när eleverna ska använda talen i ett räknande. Hur ger vi dessa elever möjlighet att få bilderna så att de kan koppla ihop dessa till erfarenheter som ger ett lärande? På en föreläsning och dag med Görel Sterner i onsdags på Halmstad Högskola var det återigen detta jag fastnade i. Mina tankar om hur jag ger eleverna bilder, representationer och erfarenheter som bygger upp kunskapen om talen och dess uppbyggnad.

När eleverna nu i åk2 har börjat med algoritmer blir det synligt att de har olika förutsättningar att kunna genomföra räkneoperationerna snabbt. Borde vi ge eleverna fler representationer? Långa pass - möjlighet och utmaning. Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka.

Långa pass - möjlighet och utmaning

Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matemtiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet och lära utan att de märker det. För att få mer av detta beslöt jag att införa matematikstationer på torsdagsförmiddagarna. Tanken är enkel. Den första stationen var given – den skulle handla om våra Bee Bots. Jag vill att eleverna utvecklar förmågan att tänka logiskt, att kommunicera och att analysera – så uppgiften blev att Bygg en bana för Bee Boten med klossar och kappla.Rita en karta över banan Rita in hur Bee Boten ska programmeras på kartanProgrammeraTestaGör om tills Bee Boten klarar banan – filma då.

Här bestämde eleverna att Bee Boten skulle fickparkeras. Här syns tydligt hur eleverna planerat programmeringen. Andra stationen skulle vara färdighetsträning. Matte med gosedjuren. Eleverna i våra tvåor vill ha en ”gosedjursdag” och vi i personalen nappade på idén och planerade för olika aktiviteter med gosedjuren i fokus.

Matte med gosedjuren

Det blev både berättelser, disco, film och så förstås matte. Som alltid planerar man för mycket så övningarna spillde över till nästa dag också. Bilden som jag tog på morgonen av alla gosedjur använde jag till ge barnen tillfälle att öva ”mattespråk”, se filmen nedan. Lärarna på skolan går matematiklyftet, där jag är handledare, och vi håller på med modulen Algebra (mycket bra!). Jag hakar förstås på med mina elever också, även om jag inte själv går lyftet. Här fick eleverna i uppgift att hitta på hur man skulle kunna visa mönstret med ljud, rörelse eller båda. Sweden Academy. Matematik F-6. Skolstart fylld med glädje och matematikplanering!

En skola utan elever är ju ingen skola!

Skolstart fylld med glädje och matematikplanering!

Idag fylldes Rebbelberga skola åter av elever och vår bärande idé – Lärande i glädje och gemenskap genomsyrade uppstarten. VMspelare, Ernst och Petra Marklund fick gestalta dessa ord som nu ska binda samman kunskaper, lärande, gemenskap och glädje. Vilken härlig stämning vi får när rektorerna bjuder på sig själva inför en rekordstor publik av elever och föräldrar! En hel vecka har vi haft på oss för att planera och få till schema, lektionsupplägg, möblering, mm innan det var dags. Dessa dagarna är så viktiga för att koppla på oss lärare igen och för att få till en helhet och ett gemensamt tänk såväl inom arbetslaget som på hela skolan. Själv fick jag en uppstart tillsammans med Ulrica Elisson Grane och Marika Nylund Ek första helgen i augusti då vi sammanstrålade hemma hos Marika i Nyköping. Tillsammans med mina kollegor har jag delat upp ansvarsområderna för ämnena och givetvis ligger matematiken bland annat hos mig! Ljuvliga skolstart! Annelis matteböcker.