background preloader

Fun Educational Games for Kids

Fun Educational Games for Kids

http://www.arcademics.com/

Related:  Kreativ och spelNumeracyGamification, Gbl, EducationRESOURCESGAME ON

** Ulrikas mattelänkar ** - Ulrikas matteverkstad Träna från en norsk nätmattebok. Träningsuppgifter och spel. Det är ett mycket bra komplement till Matteborgen! Ha Google Translate till hands i ett annat internetfönster :) En del uppgifter är svårare, de är duktiga på matematik i Norge!

Vinna mark För 2-4 spelare Ni behöver 2 tärningar, rutigt papper och pennor i olika färger (överstrykningspennor är bra!) Förbered spelet genom att rita upp en spelplan på det rutiga papperet. En lagom storlek är en rektangel som är 20 x 15 rutor stor. Ju fler spelare desto större spelplan. Alla linjer behöver inte fyllas i, det räcker att göra en ram.

Uppdrag Matte Mattespanarna Grundläromedel Matematik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Serien & Lgr11 Mattespanarna är ett forskningsanknutet och inspirerande läromedel i matematik, framtaget utifrån Lgr 11. Hur det centrala innehållet i kursplanen är fördelat i de olika årskurserna ser du här (pdf) I Mattespanarnas lärarböcker visar vi hur kapitlen är kopplade till kunskapskraven i form av en matris. Matrisen hjälper dig också att se olika kunskapsnivåer, dels för varje kapitel, dels i en sammanställd kunskapsöversikt.

Related:  Jeux pour enfantsMathEmerging TechnologiesElementary Web 2.0 Toolsmatemáticas 1K-12 Resources for StudentsMath GamesInteractive LearningMatematikLearning Activities, Energisers and FillerscalculsMath siteswordwide games examplesMathEducational GamesMathématiquesMathsEducational GamesMoreJUEGOS EDUCATIVOSGames - Mathmilward16Online gyakorlás - játékokMultiple Subject CollectionsMathematics resourcesInst TechGAMIFICACIÓNwebsites to use for reading in class