background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Bedomning_matematik. Mattesmedjan. Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt.

Mattesmedjan

Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Multix erbjuder mindre frustration. Vem kan använda Multix? Multix är helt gratis att använda för alla. Gångertabellen. Genomgång av: Uppställning subtraktion – subtraktionsalgoritmen. Organisation i klassrummet. Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte.

Organisation i klassrummet

Se det som ett exempel! Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva. Om barnet inte ”fattar hur man ska göra”, så kanske det är boken som ställer till problem. Det gäller att skilja på matematiksvårigheter och mattebokssvårigheter Om du inte orkar se filmen, så kan du här nedanför se ett exempel på protokoll för individuellt arbete i matte. Exempel på protokoll som eleven för över sitt eget arbete Eleven får aldrig ha två rutor på gång utan måste alltid avsluta det hen har påbörjat. Organisation av det gemensamma arbetet När vi jobbar med gemensamma teman, så samlas vi kring någon form av problem.

Intensivträna digitalt. Annelis matteböcker. Arbetet har börjat. Nu har jag börjat med arbetet med veckans tal som jag planerade innan jul.

Arbetet har börjat

Inledningen var ju givetvis att repetera 11 och 12. Eleverna fick hjälpas åt att komma ihåg fakta om talen. De kom på att talet 11 är udda, Neymar har tröja nummer 11, 11 består av ett tiotal och ett ental, klockan kan vara 11 och då äter vi lunch. De grep sig sedan an arbetsbladet Veckans tal med liv och lust. I alla stjärnor ska talet 11 stå. Här är exempel på några av elevernas räknehändelser där summans ska vara 11. Matematiktankar! Att läsa olika inlägg på sociala medier, forskar rapporter, blogginlägg och olika sorters pedagogisk litteratur sätter igång mina tankar.

Matematiktankar!

Dessa försöker jag automatiskt att koppla till mina egna erfarenheter som lärare, 23 år i bagaget. Jag kommer aldrig att vara färdig med mitt lärande och min undervisning kan utvecklas så länge jag arbetar som lärare. Mitt mål är att få så många elever så långt i sitt lärande som det är möjligt. The Most Awesome and Fun Math Hack That Your Kids Must Know – The Magic Of Nu... Ung Ekonomi, Fyll spargrisen. Ung Ekonomi (LättLäst) Ung Ekonomi (LättLäst) Historia Ekonomi har alltid funnits.

Ung Ekonomi (LättLäst)

Innan man använde pengar bytte man saker med varandra istället. Det kallades byteshandel. Det första man bytte med varandra var mat. Man kunde också handla med tjänster. De första mynten Innan man använde pengar att betala med använde man istället: musselskal, valtänder och kakaobönor. Sedlar Problemet med att använda mynt var att det blev tungt att bära om man ska handla mycket. Barnmusik med ett syfte’s stream. Synliggörandet av matematikkunskaperna! Starten av årskurs 2 blev kanon.

Synliggörandet av matematikkunskaperna!

Vilken känsla det blev! Vi startade upp med genomgång av förväntningarna på lärandet under de första veckorna och responsen kom meddetsamma. Förstå och använda tal.

Matte

DIY Portable LEGO Kit with 24 Free Printable Activity Cards. Now that it's not pitch dark around dinner time anymore (thank you, summer!!!)

DIY Portable LEGO Kit with 24 Free Printable Activity Cards

, we've been going out to dinner more often. I usually pack a few things for S to play with while we wait for our food, and with it being LEGO week and all - I was inspired to put this together. S looooves it. Here's what it looks like - a little plastic container with a snap-close lid and it has a handful of LEGO bricks and some activity cards. (Any plastic container that will fit in your purse/bag that snaps closed should work. S picks an activity card and then makes the matching structure. Voila! To make this set, I picked the following bricks from our LEGO stash (you will want to pick the same if you are using our Free Printable Activity Cards (Set 1, Set 2, Set 3).

Here's what it looks like totally unpacked. S has really enjoyed it thus far. There are 24 activity cards (Set 1, Set 2, Set 3) you can download and print for personal use (you may not distribute them on your website). Matteplaneringar. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Matteplaneringar

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Teorier blir praktik. I mitt klassrum ska det synas att kunskap är viktigt alla elever kan påverka sina liv om vi hjälps åt kommer vi längre För att komma till detta klassrumsklimat, nå högre måluppfyllelse och öka elevernas ansvar för sitt lärande är det självklart för mig att jag ska kunna anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer, utmana samtliga elever samt veta vilka undervisningsstrategier som ligger till grund för mina val av pedagogiska verktyg.

Teorier blir praktik

Grundtesen för mitt liv är att alla människor är olika men lika värda och att skolan är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förändra människors liv.