background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Learn to Count up to 10 with Underwater Counting Maths Game. Number Pieces by The Math Learning Center. Askunge Förlag - Läromedel. Medveten matte Tommy Lucassi Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd.

Askunge Förlag - Läromedel

Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Begreppsbilder. Den här veckan har vi jobbat med begreppsbilder.

Begreppsbilder

Begreppsbilder är bilder som handlar om ett matematiskt begrepp. Begrepp betyder ord. Matematiska begrepp är till exempel addition, subtraktion, bråk, area. Vi såg på bilder som handlade om TID och TIDSSKILLNAD. Först tittade vi på bilden tillsammans och läste vad det stod. Efter det fick vi prata med en kompis och förklara för varandra hur vi tänkte. Vi fick se till att alla i gruppen förstod och kunde förklara, för sen fick några av oss berätta för resten av klassen hur vi tänkte. Vi jobbade också med en begreppsbild om begreppen UDDA, JÄMNT, DELA och HÄLFTEN. Vi tränade på att beskriva ett tal med hjälp av de orden, så här: Talet 10 är ett JÄMNT tal för att det går att DELA på HÄLFTEN.

Feedback. Matematik och formativ bedömning. Bedömningsprocesser och strategier är byggstenar som ska finnas med i arbetet för att elevernas lärande ska utvecklas i så hög grad som möjligt.

Matematik och formativ bedömning

Det som kännetecknar formativ bedömning är att flera delar samspelar. Läraren, klasskamraterna och eleven själv spelar roll i sammanhanget. Formativ bedömning kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig att lära. Alla behöver samverka för att skapa en god och effektiv undervisning. Vart ska vi/eleven? I år deltar alla undervisande mattelärare på Hedlundaskolan i Mattelyftet, det är kvalitativ fortbildning för oss, vi ses varje torsdag em hela läsåret. Vi jobbar just nu aktivt med strategier för problemlösning. En skola där både ELEVER, LÄRARE och REKTOR ständigt utvecklas och lär nytt! Taluppfattning och tals användning.Pedagogisk planering och matris.

Andras träd

Diagnoser. Filmer. Länkar. Läsvärt. Matematiklyftet. Material till lektioner. Matteprogram. Ulrika Ryan. Webbsidor. Bedömningsstöd i matematik. Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i matematik

Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Du får även träffa två lärare som använt materialet med sina elever. Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Handlingsplan-Utveckling-av-matematiska-förmågor1.pdf. Kunskapsprofil i matematik. Matematikutveckling på Färjestadsskolan. 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade, det vill säga, har ovanligt hög...

Matematikutveckling på Färjestadsskolan

Artikel. Monicas Ma-support Värmdö. Hagaborgsskolan. På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet.

Hagaborgsskolan

Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Innehållet blir då mer användbart för flera. Jag blir bara glad om jag kan hjälpa någon, men också om någon tar kontakt och kommer med idéer! Jag har tänkt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 för år 1-3. Mina tankar kring matematikundervisning på lågstadiet handlar om min önskan att hjälpa alla mina elever till att tycka om matte, att de ska vilja lära sig mer för sin egen skull. Det är förstås önskvärt att alla når kunskapskraven och gärna långt mer än det, och att vi i Sverige inte halkar efter i jämförelse med andra länder.

Tunstall's Teaching Tidbits: Guided Math in First Grade. I am hoping this post will help answer some questions I have been asked lately.

Tunstall's Teaching Tidbits: Guided Math in First Grade

But let me set us all straight because I am not an expert outside of my own little classroom. This is what works for me this year plain and simple! The breakdown of our math lessons goes as follows: 10 Minute Math Meeting (warm-up) (whole group) This varies daily, but the general idea is that students take out whiteboards and we work on a couple spiraled questions in test taking format.

To see more about this click here Math Mini Lesson (whole group) This is the targeted skill of the day/week. My itty bitty math focus wall holds the essential question, big idea, and some teaching visuals which help keep me on track for the week. To the right of our concepts I have my little guided math groups. I have 22 students. 5 groups of 4 or 5 students.

I tried to zoom in for you so you can see what we do. Here's what our math journals look like: This was a day we did a circle map on making ten. Pictured tubs came from.