background preloader

Susannestips

Facebook Twitter

Peace I give to you.

Framtidens klassrum

Tips 8: Om olyckan är framme. Språkutvecklande arbete. Behandling - apddks jimdo page! Hvordan hjælper vi børn med APD?

Behandling - apddks jimdo page!

Som udgangspunkt er det vigtigt at etablere en koordineret og sammenhængende indsats, hvor såvel forældre, dagtilbud/skole og talepædagog sammen udarbejder en handleplan. Der er ikke en entydig tilgange til behandlingen. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt. Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Pedagogiska trädet med Ann S. Pihlgren.

Parts of Speech. Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets. 003 Betygsskalan A - F. Skyddade personuppgifter i skolan. Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Skolor → Skyddade personuppgifter i skolan Checklista för skolor Alltfler personer, både vuxna och barn, lever idag under sådana omständigheter att deras personuppgifter behöver skyddas.

Skyddade personuppgifter i skolan

För dessa personer kan till exempel en spridning av adressuppgifter innebära ett hot mot deras liv och hälsa. De kan då få skyddade personuppgifter genom Skatteverkets försorg. Personuppgifterna skyddas i huvudsak med sekretessmarkering och kvarskrivning. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. KTH hjälper Wikipedia börja prata - KTH. Nästan fyra miljoner kronor har KTH-forskare nu fått för att lära Wikipedia att prata.

KTH hjälper Wikipedia börja prata - KTH

Det är genom ett samarbete mellan bland andra universitetet, Post- och telestyrelsen (PTS) och Wikimedia Sverige som Wikipedia ska göras mer tillgängligt för personer med bland annat nedsatt syn. Projektet har fått namnet Wikispeech. – Vi har precis fått 2,8 miljoner tillsammans med bland andra Wikimedia Sverige för att ta fram en talsyntes som ska kunna ge människor med synskador och lässvårigheter bättre tillgång till Wikipedia. Vi har dessutom erhållit ytterligare 1 miljon kronor i form av en postdoc-tjänst där forskaren ska hjälpa till med detta arbete, säger Joakim Gustafson, professor i talteknik på KTH. Wikipedia, som ofta kallas för världens största uppslagsverk, är den mest använda webbplatsen som inte drivs av ett kommersiellt företag. Talsyntesen kommer att vara användargenerad, en metod som kallas "crowdsourcing".

Strategier som förbättrar elevernas resultat! Redaktionen utmanade en grupp lärare att gå tillbaka i tiden och återupptäcka sina egna handlingsmönster vid uppstarten av ett nytt läsår.

Strategier som förbättrar elevernas resultat!

Utmaningen bestod i att återskapa första veckan av de fem senaste läsåren och hur resultaten av det som gjordes då påverkades. Det finns ingen vetenskap bakom testet men det är intressant att pröva sina erfarenheter och granska resultaten utifrån olika handlingsmönster. Det handlar egentligen om att upptäcka egna mönster vi skapar och hur de i sin tur kan utvecklas för att förbättra möjligheterna för eleverna att lära, menar Helena Carlsson från Norrköping, en av de grundskolelärare som medverkade. Det inkluderande klassrummet. James Nottingham's Learning Challenge (Learning Pit) animation. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna.

En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”.

Det finns inget annat sätt att lära sig och utvecklas inom ett ämne än ständig repetition och att målmedvetet bygga färdigheter som stödjer inlärning. Först när det har uppstått en automatik i räkning, skrivande och läsning kan elever ta till sig fler och mer avancerade kunskaper. Existentialism: Søren Kierkegaard. Elevhälsan - Sekretess för EHT-team när annan personal deltar.

Apptips

Att blogga. Bild. Bloggar med bra tips. Boktips. Chromebook /GAFE. Didaktik. Elevexempel npf/dyslexi etc. Engelska. Etik på nätet, att inte nätmobba. FBsida tips. Filmer. Flippat klassrum. Formativ bedömning. Förskola. Genrepedagigik. Grej of The day. Husmorstips. Idrott. IKT i skolan. Instruktionsfilmer Youtube etc. It skola. Jul. Kurser. LR bloggar. Matte. Mobbing. Musik. Natur. No. Olika sätt att redovisa.

Programmering. Påsktips Halloween etc. Organisera grupparbete etc. Qrkod.

Resa

Screening. Skolinspektionen. Skoldatatek. Skolverket. Skärmklipp. Slöjd. Special nest. Språk. SPSM. Specialpedagog. Studieteknik minne. SO. Släktforskning. Sva/ Sfi/ Nyanlända. Svenska. Tips från andra pearltreeare. UR. Teknikprylar. Tidskrifter forskning. Tips lektioner. Tester screening. Trädgård. UR film. Utvecklingssamtal. Verktyg på nätet. Utvärdering. Shari Sloane - Educational Consultant. Math Centers and Games (Click on any image to see a larger version of that image.) 10s Go Fish - This game is played just like "Go Fish.

Shari Sloane - Educational Consultant

" Instead of asking for a card to match your card, you have to ask for a card that would add with one of your cards to make a sum of 10. I introduced the game with out class 4th Grade buddies, but it was still really difficult. So I made up this little cheat sheet to show that combos that make 10. Click here for the 10s Go Fish Cheat Sheet. Shape Fill In - This is the perfect game to differentiate your instruction. Click here for the Shape Fill-in Star. Click here for the Shape Fill-in Heart. Shake and Share - To play this game, you need to make Casino bottles. Instruktionsfilmer. About this webmix : Här finns länkar till filmer som visar hur olika resurser eller program fungerar. last updated at: Dec 5, 2012 11:25:57 PM Google Sites Google site Egen karta i Google Maps PIM - Webbsida i Googles Glogster-g Ladda ner PhotoFiltre Sidpanelen i Google Sites Publicera filmer YouTube Bilder för webb Bilder online - Picasa och F..

Instruktionsfilmer