background preloader

Dyslexi hjälpmedel

Dyslexi hjälpmedel
Related:  Specialpedagogik

Hannes IKT-verkstad EDUCERI Compiled by Ulrike Rimmele Ulrike Rimmele holds a Master`s of Science in Neural and Behavioural Sciences from the Graduate School of Neural and Behavioural Sciences/International Max Planck Research School of the University of Tübingen, Germany. She is currently involved in the international PhD program in Neurosciences at the Swiss Federal Institute of Technology and the University of Zürich in Switzerland. What is a neuromyth? “What do you know about the brain?” If you ask someone this question, you are most likely to get one of the following answers: “The right hemisphere of the brain is for emotion and creativity. Were do the neuromyths come from? A neuromyth usually starts out with a misunderstanding, a misreading and, in some cases, a deliberate warping of the scientifically established facts to make a relevant case for education or for other purposes. What are the dangers of neuromyths? How can you spot a neuromyth? What are the most popular neuromyths? Neuromyth 2 Neuromyth 3

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

Pedagogiska Resurser 21 Things You Didn't Know Your iPhone Could Do Your iPhone can do all sorts of magical things that you probably aren't aware of. Here's a list of some of the iPhone's coolest hidden features. 1. blog.laptopmag.com Make a mistake while typing or editing a picture? 2. wonderfulengineering.com Switching to airplane mode turns off battery-draining wireless and cellular access, allowing your phone to recharge up to twice as fast. 3. Just say the magic words "Read my email" and Siri will read all your messages aloud to you. 4. Just ask her: "What flights are above me?" 5. cdn.macrumors.com The best part about this is that it makes you feel smarter than Siri. 6. www.cultofmac.com If you like to doze off with music playing like I do, you can use the timer to automatically turn your music off so that it doesn't play all night. 7. www.screenlight.tv This one is super useful. 8. cdn.skatter.com 9. If you hold down the capture button, your phone will take a series of rapid shots, or bursts, in quick succession. 10. 11. www.buzzfeed.com 12. 13. 14. 15.

The Best iPad Apps Of 2012 So Far We’ve told you what the best Mac apps and Android apps launched in 2012 are. At the end of last year, we even provided you with a handy list of which apps to install on your new iPad, and recently which apps should be in your iPhoneography ‘camera bag’. Basically, you’ve been rather spoiled. You’re welcome. But we know you’ve been desperately longing for a post listing the best iPad apps released this year, so far, and no longer would we dare test your patience: These are some cool iPad apps … that you can’t download just yet We’re looking forward to Sparrow for iPad, which is on its way. Not to mention Path, which says it will debut its iPad app later this year. We’re even anxious to put our paws on Google’s tablet-optimized social networking app; Google+ for iPad is coming. Great iPad apps from the big boys Apple launched some apps for the iPad. Heck, even The Next Web released an iPad app – and an iPad magazine! ➤ Download the Chrome iPad browser here. ➤ Google Drive for iOS ➤ Find it here

Nytt studiepaket ger pedagoger mer kunskap om NPF Alla barn och elever gynnas i en förskola och skola som utgår från individens behov, och där personalen använder olika former av pedagogik och anpassningar. För barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är det en nödvändighet. Behovet av kompetensutveckling inom området är stort. För att möta det har vi tagit fram ett webbaserat studiepaket för självstudier och kollegialt lärande i förskola, skola eller gymnasiet. – Förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd ger en god grund att möta och arbeta pedagogiskt med alla barn och elever. Det borde egentligen vara obligatoriskt i alla typer av lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tillsammans med en arbetsgrupp har han sammanställt studiepaketet, som är uppdelat i fem olika moment. Materialet är främst avsett för att användas i ett kollegialt lärande, till exempel i arbetslag, men kan även användas på egen hand.

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa. 1. 2. ( Är det till exempel ryska eller grekiska, måste man naturligtvis lära sig det alfabetet först.) 3. Håll till godo och lycka till!

Flippat klassrum Det har kommit en hel del mail och frågor om hur jag praktiskt gör olika flippfilmer. Här kommer några exempel: 1. Det absolut enklaste tipset är att hitta en redan färdig instruktionsfilm på Youtube, men även powerpoints och andra dokument du använt kan du spela in. Därefter använder du skärminspelningsverktyget www.screencastomatic.com . Detta fungerar från både PC och Mac men inte från ipaden. 2. www.powtoon.com kan du från datorn gör animerade egna filmer. 2. 3. Glöm nu inte att flippat klassrum är så mycket mer än att göra instruktionsfilmer. Fortsatt trevligt sommarlov! Resources for Using iPads in Grades 9-12 If you’re a high school teacher looking for iPad resources targeting your needs, you’ve come to the right place. Students in grades 9-12 will engage with technology in different ways than younger children. They can create content, interact with their peers, and explore a range of topics using an iPad. Whether you’re in a BYOD setting, in a one-to-one program, or simply looking to use one iPad effectively, this list has apps, activities, and ideas for your high school classroom. Favorite Apps 5 Apps for Making Movies on Mobile Devices (Edutopia, 2014) This article highlights five different apps that can be used to make movies with tablets. Back to Top Best Practices iTunes U (iPad in Education/Apple) If you’re working with high school students who have access to an iPad, then iTunes U is just what you’re looking for. Engaging Activities What are your favorite apps or lessons for using iPads with high school students?

Art 4 Apps What It's Like To Have Autism: Video Lets You Experience Sensory Overload For Yourself Dyslexi Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Dyslexi är till stor del ärftligt och det har forskarna vetat länge. Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* (2006) finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi.

Related: