background preloader

Dyslexi hjälpmedel

Dyslexi hjälpmedel
Related:  Specialpedagogik

Hannes IKT-verkstad EDUCERI Compiled by Ulrike Rimmele Ulrike Rimmele holds a Master`s of Science in Neural and Behavioural Sciences from the Graduate School of Neural and Behavioural Sciences/International Max Planck Research School of the University of Tübingen, Germany. She is currently involved in the international PhD program in Neurosciences at the Swiss Federal Institute of Technology and the University of Zürich in Switzerland. What is a neuromyth? “What do you know about the brain?” If you ask someone this question, you are most likely to get one of the following answers: “The right hemisphere of the brain is for emotion and creativity. Were do the neuromyths come from? A neuromyth usually starts out with a misunderstanding, a misreading and, in some cases, a deliberate warping of the scientifically established facts to make a relevant case for education or for other purposes. What are the dangers of neuromyths? How can you spot a neuromyth? What are the most popular neuromyths? Neuromyth 2 Neuromyth 3

Lärmiljö - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Hjälpmedel för dyslektiker ClaroRead - ett mångsidigt hjälpmedel för dyslektiker Det tar tid att bygga upp en fungerande läsning även om man har effektiva träningsmetoder. Därför är det viktigt att också kunna hantera hjälpmedel av olika slag. Ett mycket bra hjälpmedel är programmet ClaroRead. ClaroRead är också ett effektivt hjälpmedel när det gäller att utveckla sin skrivning. För att kunna läsa texter som finns på papper med WordRead måste du ha en skanner. Ett exempel på en smidig och relativt billig skanner är någon modell ur Canons "Lide" serie. ClaroRead kan även användas till att studera främmande språk. SymWord ger dig möjlighet att skriva/kommunicera med hjälp av symboler. Audacity är ett bra och gratis inspelningsprogram som du behöver för att kunna spela in din egen röst och jämföra med programmets uttal. kan också användas för att göra mu Vidare finns ett gratis glosprogram som heter Vokabel. Muntliga förhör görs med fördel med hjälp av ClaroRead och Audacity. Du kan köpa ClaroRead hos oss.

21 Things You Didn't Know Your iPhone Could Do Your iPhone can do all sorts of magical things that you probably aren't aware of. Here's a list of some of the iPhone's coolest hidden features. 1. blog.laptopmag.com Make a mistake while typing or editing a picture? 2. wonderfulengineering.com Switching to airplane mode turns off battery-draining wireless and cellular access, allowing your phone to recharge up to twice as fast. 3. Just say the magic words "Read my email" and Siri will read all your messages aloud to you. 4. Just ask her: "What flights are above me?" 5. cdn.macrumors.com The best part about this is that it makes you feel smarter than Siri. 6. www.cultofmac.com If you like to doze off with music playing like I do, you can use the timer to automatically turn your music off so that it doesn't play all night. 7. www.screenlight.tv This one is super useful. 8. cdn.skatter.com 9. If you hold down the capture button, your phone will take a series of rapid shots, or bursts, in quick succession. 10. 11. www.buzzfeed.com 12. 13. 14. 15.

The Best iPad Apps Of 2012 So Far We’ve told you what the best Mac apps and Android apps launched in 2012 are. At the end of last year, we even provided you with a handy list of which apps to install on your new iPad, and recently which apps should be in your iPhoneography ‘camera bag’. Basically, you’ve been rather spoiled. You’re welcome. But we know you’ve been desperately longing for a post listing the best iPad apps released this year, so far, and no longer would we dare test your patience: These are some cool iPad apps … that you can’t download just yet We’re looking forward to Sparrow for iPad, which is on its way. Not to mention Path, which says it will debut its iPad app later this year. We’re even anxious to put our paws on Google’s tablet-optimized social networking app; Google+ for iPad is coming. Great iPad apps from the big boys Apple launched some apps for the iPad. Heck, even The Next Web released an iPad app – and an iPad magazine! ➤ Download the Chrome iPad browser here. ➤ Google Drive for iOS ➤ Find it here

Nytt studiepaket ger pedagoger mer kunskap om NPF Alla barn och elever gynnas i en förskola och skola som utgår från individens behov, och där personalen använder olika former av pedagogik och anpassningar. För barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är det en nödvändighet. Behovet av kompetensutveckling inom området är stort. För att möta det har vi tagit fram ett webbaserat studiepaket för självstudier och kollegialt lärande i förskola, skola eller gymnasiet. – Förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd ger en god grund att möta och arbeta pedagogiskt med alla barn och elever. Det borde egentligen vara obligatoriskt i alla typer av lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tillsammans med en arbetsgrupp har han sammanställt studiepaketet, som är uppdelat i fem olika moment. Materialet är främst avsett för att användas i ett kollegialt lärande, till exempel i arbetslag, men kan även användas på egen hand.

Tidigare webbseminarier Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Se webbseminariet via länk <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Presentation (PDF-dokument, 1,4 MB) Lärares verktyg i bedömningsprocessen Sändes onsdagen den 11 mars 2015. Se webbseminariet via länk Presentation (PDF-dokument, 303 kB) SiS-bidrag till projekt för utveckling av lärmiljöer Sändes tisdagen den 10 februari 2015. Se webbseminariet via länk Presentation från webbseminariet (PDF-dokument, 1,0 MB) När skolan inte räcker till Sändes onsdagen den 10 december 2014 Föreläsare är Björn Wickström, temaledare för Sveriges kommuner och landstings Psynk - psykisk hälsa barn och unga och Malin Gren Landell, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Linköping. Björn Wickströms presentation (PDF-dokument, 578 kB) Se föreläsningen via länk

Dyslexi Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Dyslexi är till stor del ärftligt och det har forskarna vetat länge. Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* (2006) finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi.

Resources for Using iPads in Grades 9-12 If you’re a high school teacher looking for iPad resources targeting your needs, you’ve come to the right place. Students in grades 9-12 will engage with technology in different ways than younger children. They can create content, interact with their peers, and explore a range of topics using an iPad. Whether you’re in a BYOD setting, in a one-to-one program, or simply looking to use one iPad effectively, this list has apps, activities, and ideas for your high school classroom. Favorite Apps 5 Apps for Making Movies on Mobile Devices (Edutopia, 2014) This article highlights five different apps that can be used to make movies with tablets. Back to Top Best Practices iTunes U (iPad in Education/Apple) If you’re working with high school students who have access to an iPad, then iTunes U is just what you’re looking for. Engaging Activities What are your favorite apps or lessons for using iPads with high school students?

Art 4 Apps What It's Like To Have Autism: Video Lets You Experience Sensory Overload For Yourself Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna Här samlar vi användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn att hitta nya ord och utveckla sitt språk . Begrepp–Ordförråd Småbarnsljud, Ipad, Iphone, Android 22:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Fina fotografier med riktiga ljud. Sound Touch, Iphone, Ipad, Android, 39:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Pekbok för barn, Iphone, Ipad, Android, 22:-, 1–4 år Toca Tea Party, Ipad, 22:- 2–4 år Bjud in dina vänner på fika. Färger och fordon 28:- Ipad, 2–4 år Här tränas färgord och ordförråd. Pippi Långstrumps Villa Villekulla Ipad, Iphone, Android, 28:-, 2–5 år I denna app får man leka med Pippi och upptäcka saker i hennes hus. My PlayHome 28:- Android och Ipad, 2–5 år I ett dockhus med fyra rum bor en familj med barn, Alla saker kan användas. Nallelek 2, Iphone, Ipad, 15:-, 2–4 år NalleMix 2 går ut på att sätta ut bilder på föremål och nallar i olika färdiga miljöer. Hur orden låter

Related: