background preloader

Allt om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Allt om läs-, skriv- och räknesvårigheter
Related:  särskilda behov

”Min fulla potential” fokuserar på barnen i skolan | Hjärnfonden – För att skapa en skola där alla barn ges samma möjligheter att nå sin fulla potential måste forskningsresultat och goda exempel spridas. Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter, därför gör vi den här kampanjen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden. Ibland undrar jag om barnen finns i skolan för skolans skull, eller för barnens skull. Goda exempel finns redan Mindre grupper och anpassad undervisning – ESS gymnasium i StockholmTakplattor och dämpad belysning – Västervångskolan i LandskronaFärgkodat schema – Huddinge skola, Huddinge Om nfp Npf är ett samlingsnamn för olika diagnoser som adhd, Aspergers syndrom, Tourettes med flera. Stöd Hjärnfondens arbete med en gåva Du kan läsa mer om diagnoserna här Här hittar du minfullapotential Min vardag med adhd Vilhelm Nordström har adhd och han deltog på Hjärnfondens arrangemang Hjärnans dag 2015 .

Dyslexi Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Dyslexi är till stor del ärftligt och det har forskarna vetat länge. Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* (2006) finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi.

Ågrenska Ågrenska, ursprungligen Ågrenska konvalescenthemmet[1], är ett av Socialstyrelsen upphandlat nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.[2][3][4] Ågrenska fungerar som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt för deras familjer. Ågrenska ligger på Lilla Amundön utanför Askim, strax söder om Göteborg. Historia[redigera | redigera wikitext] Grosshandlaren Axel H. Ågren i Göteborg och hans hustru Louise förvärvade år 1911 Lilla Amundön för 26 000 kronor,[5][6] med syfte att uppföra ett konvalescenthem för sjuka barn. Arkitekt var Otto Dymling.[7] Efter att ha uppfört en huvudbyggnad och en vaktmästarbostad donerades anläggningen till Göteborgs barnsjukhus. Som en följd av att vårdmetoderna förändrades och väsentligt färre sjukdomsfall minskade behovet av långvariga vårdplatser för barn, och 1978 stängdes därför konvalescensverksamheten. Referenser[redigera | redigera wikitext] Externa länkar[redigera | redigera wikitext] Officiell webplats

Hjälpmedel för dyslektiker ClaroRead - ett mångsidigt hjälpmedel för dyslektiker Det tar tid att bygga upp en fungerande läsning även om man har effektiva träningsmetoder. Därför är det viktigt att också kunna hantera hjälpmedel av olika slag. Ett mycket bra hjälpmedel är programmet ClaroRead. ClaroRead är också ett effektivt hjälpmedel när det gäller att utveckla sin skrivning. För att kunna läsa texter som finns på papper med WordRead måste du ha en skanner. Ett exempel på en smidig och relativt billig skanner är någon modell ur Canons "Lide" serie. ClaroRead kan även användas till att studera främmande språk. SymWord ger dig möjlighet att skriva/kommunicera med hjälp av symboler. Audacity är ett bra och gratis inspelningsprogram som du behöver för att kunna spela in din egen röst och jämföra med programmets uttal. kan också användas för att göra mu Vidare finns ett gratis glosprogram som heter Vokabel. Muntliga förhör görs med fördel med hjälp av ClaroRead och Audacity. Du kan köpa ClaroRead hos oss.

Tips & Råd Attention har tillsammans med Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet i Stockholm samlat in massor av handfasta tips och strategier för hur man får undervisningen för elever med NPF att fungera. Här har vi valt att sammanställa några av de vassaste: Arbeta aktivt med studieteknik. Låt eleverna träna studieteknik och bli mer medvetna om hur de på bästa sätt lär sig, och vad det innebär att de exekutiva funktionerna brister när man har NPF.Använd avprickningslista i punktform. Dela upp arbetet i korta, tydliga mål eller uppgifter, så att eleven kan pricka av allt eftersom och själv se sin arbetsinsats.

Svenska Dyslexiföreningen Hitta den inre motivationen Vad blir skillnaden om du får en belöning för att motionera, ringa ett säljsamtal eller skriva en text, jämfört med att själva springturen, säljsamtalet eller skrivandet blir en belöning i sig? Att kunna motivera sig själv är en ovärderlig förmåga. Att kunna ändra vanor, ha kul på jobbet och att få gjort det man egentligen vill få gjort. Men hjärnans inbyggda belöningssystem jobbar inte alltid åt det håll vi vill. Hjärnan dras till snabba belöningar och älskar sötsaker, soffor, gamla vanor och att skjuta upp krävande uppgifter. För att komma till rätta med det här jobbar vi ofta med mål. Men för att nå en långvarig förändring, och fortsätta känna motivation och inspiration är det inte säkert att det här räcker. Jag hade en gång en kollega som sa: ”Nu ska jag belöna mig själv med att ringa ett säljsamtal!”. Så hur gör man för att hitta den inre motivationen? Saker som ökar vår inre motivation innehåller ofta en känsla av: Använd yttre motivation som igångsättare! Du kanske också gillar:

Uppnå dina mål med SMART- metoden S.M.A.R.T-metoden som står för: S- Specfikt, använd ord som, Öka, Minska, Utveckla och undvik ord som, tillgodose, Ta hand om, ju tydligare desto effektivare.M- Mätbart, formulera vad som är eller kan vara mätbart och tänk igenom så det blir relevanta mått, i enheter tid, pengar eller procent. Du ska veta hela tiden hur långt du har kvar till att slutföra målet.A- Accepterat, målet ska sättas upp av dig som ska uppfylla det och det måste vara accepterande och inte gå ut över tex familj och vänner.R- Realistiskt, går det att uppnå detta mål? Använder du dig av denna metod när du sätter upp dina mål är det mycket möjligt att du bli mer effektiv och få mer gjort, både privat och på jobbet.

Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation? Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? n av de mest utmanande och kritiska uppgifterna i undervisningssituationer är att motivera elever. Yttre motivation är instrumentell till sin natur och refererar till att elever engagerar sig i en skoluppgift på grund av yttre krav eller för att nå ett yttre resultat, såsom ett högt betyg eller att undvika hot om att bli bestraffad, exempelvis att få underkänt. Self-determination theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Inre motivation Olika grader av motivation Graden av självreglering stiger således successivt från en låg nivå för extern reglering till en hög nivå för integrerad reglering. Avslutningsvis Referenser

Inre drivkrafter och motivation Arbetsglädje är bästa vägen att nå ökad produktivitet och lönsamhet. Då når ni inte bara framgång utan ni får en arbetsplats med engagerade och välmående medarbetare. För att lyckas krävs det att ni skapar rätt förutsättningar. Får både de hårda faktorerna och de mjuka på plats. Det är stor skillnad mellan att drivas av inre drivkrafter och att drivas av yttre belöningar eller hot. Modell för de inre drivkrafterna För att väcka ditt eget och andras engagemang måste du förstå vad det är som driver oss. För att nå målen, skapa en meningsfull tillvaro och få behoven tillgodosedda använder vi oss av olika beteenden, de symboliseras av de röda pilarna i figuren. Självbilden utvecklas i samspelet med andra Självbilden kan vara mer eller mindre korrekt. Självförtroende - hur väl du litar på din egen förmåga En del övervärderar sin förmåga och andra underskattar den. Självkänsla handlar om vilket värde du sätter på dig själv Stärkande att följa de egna värderingarna

Uttal.se Svenskt uttal - Sverige - Läromedel - Folkuniversitetets förlag Författare: Roland Burman Övningarna är av två slag: Lyssna och identifiera med flervalsövningar som tränar förmågan att uppfatta olika vokal- och konsonantljud. Hör och uttala med övningar av typ "lyssna, säg efter och jämför med det förinspelade uttalet". Varje övning består av ett antal ordkombinationer som till uttalet liknar varandra. Svenskt uttal är lämpligt att använda såväl i sfi-undervisningen som vid andra former av uttalsträning.

Related: