background preloader

Undantagsbestämmelsen

Undantagsbestämmelsen
Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen: • En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. • En elev med grav synskada kan, i vissa fall, inte som andra elever förväntas kunna ta del av bilder, analysera dem eller beskriva dem.

Det är inte ditt fel lilla vän | Kung Över Livet Bloggen ‘ I ett klassrum någonstans i Sverige sitter en elev med svaret på gåtan om cancer, med en idé som revolutionerar hållbarhetskoncept för miljön, med toner i huvudet som skulle få både Händel och Mozart att gråta eller med bara en stilla önskan om ett drägligt liv och vardag som i framtiden innehåller ett avlönat arbete och en liten familj. Men den här eleven kommer aldrig att få erbjuda världen sina fantastiska egenskaper, sina idéer eller sin absoluta närvaro. Den här elevens vardag kommer att kantas av missförstånd, att inte räcka till, att känna att man vill men ändå inte kan. På skolan går personalen på knäna och anstränger sig till det yttersta. Mitt barn är ett av många barn som går en mörk framtid till mötes, där risken finns att slås ut innan man ens kommit ut i samhället på riktigt. Det är inte ditt fel. / Anna Stam

Hemläxors nytta inte självklar John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten. Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever. Rätt utformade kan läxor stärka Hemläxornas effekt på elevernas lärande är en komplex fråga, visar Hatties metaanalys. För det andra kan föräldrars hjälp med hemläxor ha en positiv effekt på barns och ungdomars lärande. Formativ återkoppling avgörande För det tredje har hemläxornas utformning stor betydelse. Text: Vanja Lozic Referens: Hattie, John.

Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Tänk vad viktigt det är att träna på att ställa frågor! | Min undervisning På NO-lektionerna ska jag och mina åk 6 elever nu fokusera lite extra på det naturvetenskapliga arbetssättet. Som ett första steg i arbetet har vi idag tränat på att observera, beskriva vad vi ser/vad som händer samt funderat kring vilka frågor man kan ställa kring det observerade. Lektionens upplägg var att vi tittade på en liten filmsnutt där jag kokar en pingisboll som mina söner misshandlat. Infallet att filma detta fick jag en lördag i höstas… bara det tyckte eleverna var lite härligt NO-nördigt :-). Filmen och bild på stödstruktur hittar du här:

Barn i behov av särskilt stöd | Emma De senaste veckorna har det varit mycket pyssel kring Angry Birds här hemma, både utklippta i papper och i lera. Gabriel har visat ett enormt tålamod och talang när det kommer till lera, han sitter gärna och pillar med små detaljer för att få figurerna riktigt bra. Det är väldigt roligt att se vilken tid och engagemang han lägger ned, särskilt eftersom det har varit svårt att få honom till skapande aktiviteter (om det inte är pärlplattor förstås, för det är han mästare på!) Jag kanske ska tillägga att figurerna är 0,5-2 cm stora, de är med andra ord riktigt pluttiga! Och okej, jag har gjort ett par figurer. Vi satt tillsammans och pysslade (såklart). Barnen pratar mycket om året och olika roliga händelser som jul, påsk och det kommer ofta frågor av typen “när är egentligen semmeldagen mamma?”. “Grundmodellen” med årshjul och månadernas namn. “Utökad modell” där vi satt upp bilder på årets händelser till varje månad. Gör om – gör rätt! veckocirkel med snurra Gabriel: Jag målar en sol.

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Lära och lära om Enligt John Hattie bör läraryrket kännetecknas av ett kontinuerligt och systematiskt lärande. Skolverkets kommande satsning på matematik ska baseras på kollegialt lärande, vilket kan ge lärare och rektorer skolutvecklingsverktyg som de också kan använda inom andra ämnesområden. Kritiskt granska sitt eget och andras arbete Kollegial fortbildning påverkar Kompetensutveckling ska vara centralt understödd, systematisk och helst innehålla inslag av extern expertis.

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word När vi skriver så kan vi markera det vi just skrivit och få det uppläst. På hemsidor Läsa pdf filer/ böcker

ANVÄNDA BILDER PÅ INTERNET Frågestund | Publicerad 12 maj 2013 Det är många som frågar hur det fungerar med att använda bilder på internet. Ett vanligt misstag är att många tror att så länge man länkar eller skriver fotografens namn under bilden så är det okej. Så är det inte. Man måste alltid ha tillstånd från fotografen för att få publicera en bild. Däremot kan du spara ned en bild för privat bruk utan tillstånd. Eftersom chansen är ganska liten att åka fast och konsekvenserna inte är alltför hårda är det många som ändå ignorerar hur lagen fungerar och ändå publicerar andras bilder utan tillstånd. De flesta privatpersoner får oftast en tillsägelse först (detta är dock inget man behöver ge som fotograf) om att ta ned bilderna eller betala för användningen. Jag minns för några år sedan när Blondinbella hade tagit en fotograf på Dagens Medias bilder på sig själv och lagt upp i sin blogg. Blondinbella blev upprörd över detta och tyckte det var fel eftersom hon var med på bilderna. Detta får du göra med andras bilder

Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära | Den kulturella hjärnan Svenska forskare visar nu att musikträning hos barn stärker arbetsminnet, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Man kan därmed konstatera att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband: Musikträning i sig leder till ökad förmåga till lärande. Dessutom klarnar förståelsen för hur detta går till. Music practice is associated with development of working memory during childhood and adolescence, Bergman Nutley et al, Front Hum Neurosci 7: 921 (2014) I en rad undersökningar har man senaste årtiondet sett att barn som tränar musik klarar skolan bättre än andra barn, och att ju mer man tränar, desto större är sannolikheten för att det ska gå riktigt bra. Nu har en svensk forskargrupp följt över 300 barn över flera år, och studerat något som kallas arbetsminnet, som lite förenklat är förmågan att hålla ett antal saker aktiva i huvudet samtidigt.

Related: