background preloader

Undantagsbestämmelsen

Undantagsbestämmelsen
Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen: • En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. • En elev med grav synskada kan, i vissa fall, inte som andra elever förväntas kunna ta del av bilder, analysera dem eller beskriva dem.

Tänk vad viktigt det är att träna på att ställa frågor! | Min undervisning På NO-lektionerna ska jag och mina åk 6 elever nu fokusera lite extra på det naturvetenskapliga arbetssättet. Som ett första steg i arbetet har vi idag tränat på att observera, beskriva vad vi ser/vad som händer samt funderat kring vilka frågor man kan ställa kring det observerade. Lektionens upplägg var att vi tittade på en liten filmsnutt där jag kokar en pingisboll som mina söner misshandlat. Infallet att filma detta fick jag en lördag i höstas… bara det tyckte eleverna var lite härligt NO-nördigt :-). Filmen och bild på stödstruktur hittar du här:

ANVÄNDA BILDER PÅ INTERNET Frågestund | Publicerad 12 maj 2013 Det är många som frågar hur det fungerar med att använda bilder på internet. Ett vanligt misstag är att många tror att så länge man länkar eller skriver fotografens namn under bilden så är det okej. Så är det inte. Man måste alltid ha tillstånd från fotografen för att få publicera en bild. Däremot kan du spara ned en bild för privat bruk utan tillstånd. Eftersom chansen är ganska liten att åka fast och konsekvenserna inte är alltför hårda är det många som ändå ignorerar hur lagen fungerar och ändå publicerar andras bilder utan tillstånd. De flesta privatpersoner får oftast en tillsägelse först (detta är dock inget man behöver ge som fotograf) om att ta ned bilderna eller betala för användningen. Jag minns för några år sedan när Blondinbella hade tagit en fotograf på Dagens Medias bilder på sig själv och lagt upp i sin blogg. Blondinbella blev upprörd över detta och tyckte det var fel eftersom hon var med på bilderna. Detta får du göra med andras bilder

Related: