background preloader

Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt

Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt
"Det här arbetsområdet har verkligen förändrat min syn på grammatiken. Från att vara något nödvändigt ont som man inte har någon större nytta av (vad hjälper det att jag vet att det ordet är ett substantiv eller ett adjektiv) till något som man kan använda till att verkligen förbättra sitt skrivande. Om jag hade ändrat på de saker som jag skrivit att jag borde förbättra i min rapport så hade den garanterat blivit mycket bättre och nu kan jag arbeta så med framtida texter vilket borde göra mig till en betydligt bättre skribent. Så man kan säga att det här arbetsområdet kopplat ihop grammatik och språk, något som tidigare känts som två skilda saker.” Så här skrev en av mina elever i Svenska 2 i avslutningen på en grammatikrapport som utgjorde slutuppgift för momentet i kursen. Jag tror aldrig jag lyckats få grammatikundervisningen att kännas så meningsfull som den faktiskt blev denna gång, men så gjorde jag det också på ett nytt sätt. Jag följde delar av Katarinas planering.

http://charlottabloggar.blogspot.com/2014/10/grammatik-i-svenska-2-pa-nytt-satt.html

Related:  jennykindlundhugoson2sezenmertjennyantonssonBloggar

Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela?

Pojkar kan visst skriva! Foto: Colourbox För sin avhandling i pedagogik läste Katharina Andersson 231 pojkars texter, sammanlagt 900 texter, som författats inom ramen för de nationella proven i svenska i årskurs tre. - Pojkarna visade sig vara duktiga på intertextualitet, på att anpassa sina texter efter mottagaren och på att rätta sitt språk efter förväntningarna, berättar hon. Nyckelbegreppen för hennes avhandling är pojkar, skrivkompetenser och prov. Hon har bland annat använt sig av norske professorn Kjell Lars Berges forskning kring bedömning av skrivkompetenser. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum EPA står för enskild, par och alla. Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”. Jag startar med en enskild flödesskrivning.

Pedagogiskt café WEBBSTJÄRNAN – Klassrummets fönster mot världen Webbstjärnan ”ger lärare och elever som är verksmma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur internet fungerar.” Webbstjärnan är enligt egen definition en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på internet. Deltagare i Webbstjärnan Lärarhandledningar Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Vi har samlat aktuella böcker för tonåringar som kan sätta igång tankar om rätt och fel, vem man är och vem som bestämmer!

SO Kungsbacka : Att planera ett arbetsområde: Analysmodeller I mitt inlägg om The Big Five skrev jag att jag gillade liknelsen mellan de fem förmågorna och de fem OS-ringarna. Ringarna är förenade precis som förmågorna är. Begreppsförmågan är förenad med analysförmågan och de två skapas med hjälp av informationsförmågan och dessa tre förmågor förmedlas slutligen med hjälp av kommunikationsförmågan. Ordlista - grammatiska begrepp Mening En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. Nätbaserad lärare Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng. Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner: 1. Under ett TeachMeet på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, berättade du om ditt deltagande under Microsoft in Education Global Forum i Barcelona.

Teskedsorden • För barn och unga • Lättläst • Skönlitteratur • Faktaböcker/Läromedel/Biografier • Rapporter/material SO Kungsbacka : Transfererande frågor Det händer ibland att eleverna frågar mig: "Varför ska vi kunna detta?" Kopplingen mellan det vi gör i klassrummet och världen utanför skolans väggar är inte alltid självklar för eleverna. Jag brukar därför skapa så kallade TRANSFERERANDE FRÅGOR.

Related: