background preloader

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. Det är viktigt att de går hem från skolan och känner att de har lärt sig något och att de har lyckats. Varierad stöttning Eleverna ska få individanpassad, rik och varierad stöttning. Ett formativt förhållningssätt Det är viktigt att eleverna tidigt upplever att de kan fungera som lärresurser för varandra. Glädje Det är viktigt för mig att visa eleverna att jag tycker om dem. Höga förväntningar Jag visar eleverna tydligt att jag tror på dem och deras förmåga att lära. Modersmål och studiehandledning Jag värderar samarbetet med Eman och Mustafa mycket högt. Själva läsningen då?

Spridningskonferens Vi står inför stora utmaningar i våra skolor när det gäller att ta emot fler barn och ungdomar som kommer nya till vårt land. Eleverna kommer kontinuerligt under hela läsåret och har rätt att börja direkt, de har skolplikt. Hur gör man för att ta emot de nya eleverna på ett bra sätt? Hur organiserar man verksamheten? Hur ser familjens väg ut, in i vårt samhälle? Vilka villkor gäller för familjerna? Presentationer från dagen Gemensamt- Vår verksamhet, Perrongen- Ny familj in till Örebro, Arbetsförmedlingen - Vem gör vad? Årskurs 1-3 - Språkets betydelse, Sveaskolan- Studiehandledning, Vivallaskolan - Organisation och mottagande, Vivallaskolan - Arbetsbeskrivning ITK-lärare, Vivallaskolan Årskurs 4-6 - Rutiner för mottagande, Hagaskolan & Varbergaskolan Årskurs 7-9 - Att stödja nyanlända elevers lärande, Navets skola & Almby skolan - Introduktionsgruppen, Almby skolan Du kommer att få ta del av hur vi gör i några skolor i Örebro kommun. Anmälan: Pedagog Örebro, senast 17/10.

Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever | Språkforskningsinstitutet När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever. I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever. Gustav Fridolin talade om bland annat ojämlikheten i skolan. Drygt 13 procent av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet samtidigt som föräldrarnas utbildningsbakgrund får allt större betydelse för hur det går i skolan. Skolinspektionens granskning En stund senare var det dags för Skolinspektionens utredare Andrés Brink att redogöra för den kvalitetsgranskning av utbildning för nyanlända, någon han gjorde med ett stort engagemang och kunnighet. – Nyanlända elever går att förstå på två sätt. Om man ändå ska säga vad som kännetecknar gruppen nyanlända elever finns det två saker alla har gemensamt: /Annelie Drewsen Mer att läsa:

2006_5_Lindberg.pdf

Related: