background preloader

Dyslexi

Facebook Twitter

HOW TEACHERS CAN ACCOMMODATE THE DYSLEXIC STUDENT. *Do not give them open-ended questions that involve abstract or incomplete instructions.

HOW TEACHERS CAN ACCOMMODATE THE DYSLEXIC STUDENT

*Do not base the student's marks on spelling, punctuation or grammatical errors. Errors in assignments should be corrected for them. Spelling, punctuation and grammar are very abstract concepts for them that the right brain does not easily process and cannot visualize them as concrete images. If these errors must be corrected before a student hands in an assignment then permit someone else to edit the mistakes in spelling, grammar and punctuation. Parents are often helpful in this.* Look for ideas, not clerical errors. An illustration would be to ask them to point to the "back of a chair". On Line Dyslexia Assessment - Dyslexia Screening Test. What is Dyslexia, and who has it? Recognizing Dyslexia in the Classroom. Dyslexia is the most common language based learning disability.

Recognizing Dyslexia in the Classroom

The U.S. Department of Health and Human Services estimates that between 15 and 20% of students in the U.S. may have dyslexia. Even so, it is still largely misunderstood. Children with dyslexia too often go undiagnosed, struggling throughout their school years and beyond. Since early detection is so important to helping children succeed, teachers should understand what dyslexia is and be aware of the warning signs and refer a child for evaluation if they believe a learning disability is present. Accommodating Students with Dyslexia in All Classroom Settings.

Teaching students with dyslexia across settings is challenging.

Accommodating Students with Dyslexia in All Classroom Settings

Both general education and special education teachers seek accommodations that foster the learning and management of a class of heterogeneous learners. It is important to identify accommodations that are reasonable to ask of teachers in all classroom settings. Oak Bridge Dyslexia Tutoring: Signs of Dyslexia. Pysselbok om björnar. Hjälp av Datorn. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Hjälp av Datorn

Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. Del 3. Del 3 handlar om serier och animeringar.

del 3

I stort sett alla elever kan associera till serietidningar, tecknade serier och animerade filmer. Just därför är tecknade serier ett redskap som är ypperligt att använda i undervisningen. En annan stor fördel är att serier går att använda i de flesta/alla skolämnen och med alla åldrar. Skolverkets syn på dyslexi avfärdas. TV4-nyheterna har skickat ut en enkät till 325 rektorer på grundskolor runt om i landet och frågat hur de ställer sig till Skolverkets anvisningar angående läshjälpmedel. 24 svarade att de tänker trotsa anvisningarna, 80 vet ej eller har inte tagit ställning till om de ska följa anvisningarna.

Skolverkets syn på dyslexi avfärdas

Som anledning till sin olydnad anger rektorerna bland annat att eleverna behöver sina hjälpmedel för att kunna visa sin läsförståelse, och att man inte vill förstöra deras självkänsla. Hjälpmedel Ipad/Iphone. För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt.

Hjälpmedel Ipad/Iphone

Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. Rydaholmsmetoden.se. Dyslexi. Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen.

Dyslexi

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Undantagsbestämmelsen. Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta.

Undantagsbestämmelsen

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. Dyslexi hjälpmedel. Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna. Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter - Göteborgs universitet. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna.

Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa. 1. 2. Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter.