background preloader

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker
Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie. Med olika långa staplar och kursiva drag är typsnittet lättare att läsa för dyslektiker. Den nederländske formgivaren Christian Boer har själv dyslexi. Ofta upplever han att bokstäverna ställer sig upp och ner eller vänder sig åt fel håll när han läser. Dyslexie kännetecknas därför inte av den enhetlighet som präglar de flesta andra typsnitt. Typsnittets egenskaper har testats genom olika undersökningar vid nederländska universitet. Här kan du ladda ner Dyslexie kostnadsfritt. Anders Related:  Läs- och skrivanpassningar

Dyslexia in the General Education Classroom The following passage is about dyslexia. I want you to assume that I will be asking you a comprehension question or two when you are done. You have one minute. The bottob line it thit it doet exitt, no bitter whit nibe teotle give it (i.e. ttecific leirning ditibility, etc). How was that? You just experienced dyslexia for one minute. What can a general education teacher do to help? Understand Dyslexia Let's debunk a few of the myths and misconceptions right now. Seeing letters or words backward (In fact, reversing letters and words is developmentally normal through the first grade.) It is often said that dyslexia is an "umbrella term" when, in fact, it has a very specific definition. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. Here is a short video from TED-Ed that explains dyslexia in just four minutes: Understand the Role of Accommodations Dyslexia is real, occurring in up to 20 percent of the population.

Understanding the Causes of Dyslexia for Effective Intervention For most of the 40-plus years the term "dyslexia" has been in existence -- and although the diagnosis has long been considered a "learning disability" -- it has been based on comparisons with average readers. Simply put, a child could be diagnosed with dyslexia if he or she shows an IQ in the "normal" range but falls at or below the 10th percentile on standardized reading tests. This cut-off has been arbitrary, often varying from district to district and based on Response to Intervention (RTI) criteria. As a result, a child who falls at the 12th percentile might be considered a poor reader while a child at the 10th percentile would be diagnosed with dyslexia. For parents who have a child diagnosed with dyslexia, it is obvious early in the educational process that their bright child is not just behind in reading, but dumbfounded by the written word. A child with dyslexia seems to struggle at every turn. The Search for a Neurological Basis The Dyslexic Brain Ryan S.

Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen Dyslexin har gett Danielle Andersson stenkoll på appar, hon håller föreläsningar i appanvändning. Storasyster Helene Andersson använder också tekniska hjälpmedel i sina studier till psykolog.Foto: Julia Lindemalm Talsyntes, appar och program för textomvandling. För en dyslektiker kan mobil och datorplatta vara vad rullstolen är för en rörelsehindrad. –Att ta bort mobilen hade inte funkat för mig, säger Danielle Andersson, som har dyslexi. Hon går i åttan på Tunaskolan i Lund. När fysikläraren ber eleverna att ta fram sina anteckningshäften, är det bara några som tar fram ett skrivblock i papper. LÄS OCKSÅ: Målet: Bygga en bra digital miljö i skolan LÄS OCKSÅ: Klassens stad i Minecraft bygger upp engelskan Danielle tar fram en app i sin Ipad. Den tekniska utvecklingen har tagit jättesprång de senaste åren. Storasyster Helene Andersson läser till psykolog på Lunds universitet. Idag använder hon bland annat en scannerpenna. Hon använder också talsyntes, ett program som läser upp skriven text.

Nu är jag på väg att förverkliga min stora dröm, tack vare min dyslexi. | Kung Över Livet Bloggen Jag är idag 25 år och jobbar som concepttecknare för internationell film och tv-reklam. Skulle någon komma fram till mig idag och erbjuda en “bot” mot min dyslexi skulle jag le och tacka nej. Jag hoppas detta brev kan ge hopp till föräldrar och barn som idag genomgår det min familj uthärdade under min skolgång. Lärare då gjorde det mycket tydligt för mig att jag aldrig skulle lyckas nå mina mål.Det var dock efter många år av “efter-skolan-lektioner”, extra lärare och depression med bl a svåra tvångstankar, som jag började förstå… Dyslexi är enbart ett handikapp för dem som tror att intellekt enbart har med bokstäver och siffror att göra. En dyslektiker kanske aldrig kommer kunna läsa och förstå en text lika snabbt som andra. När jag ser tillbaka känns det som om skolsystemet till slut placerade oss i facket “Hopplösa fall”. När jag började i nian blev jag till slut placerad i en speciell blandklass för barn med alla möjliga slags svårigheter.

Extra anpassningar årskurs 6-9 Det är krav på att dokumentera de extra anpassningarna dock inte för årskurser där betyg sätts. För åren 1-5 finns den skriftliga utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och där ska man dokumentera sammanfattning av insatser för att eleven ska kunna nå kunskapskrav. För elev som riskerar att inte nå något kunskapskrav ska det förtydligas vad i kunskapskravet som är svårighet samt kompletteras med sammanfattning av extra anpassningar som då görs. I årskurser där betyg sätts säger skolverket att inget hindrar att skolan utarbetar egna rutiner för dokumentation gällande extra anpassningar. Det är också så att det är upp till rektor och skola att ev starta IUP för t ex årskurs 6. Överföring av information gällande hur en elev behöver ha det för att utvecklas mot kunskapskrav är ju särskilt viktig vid skolbyte, t ex som ofta sker från mellanstadiet till högstadiet (år 6 till 7).

Läxor i örat när du vill Det som förut bara erbjöds elever med läs- och skrivproblem, är nu tillgängligt för alla. Ebba Malmquist går på Österängsgymnasiet i Kristianstad. Hon har en dyslexidiagnos och förstår ibland inte betydelsen av ord. Men sedan februari i fjol kan Ebba lyssna på skolböckerna via en app. – Nu kan jag göra läxor varsomhelst, på bussen, i skolan eller på biblioteket, berättar hon. Skannades förut Förut fick läromedlen skannas in för att sen läsas upp med talsyntes. – Det har varit dyrt att ge enstaka böcker till enstaka elever. Pär Köhler är SO-lärare på Norretullskolan i Kristianstad och han vittnar om ett förändrat beteende på lektionerna. – Eleverna kan lyssna gemensamt eller så lyssnar någa medan andra väljer att läsa. Bättre resultat Appen från Inläsningstjänst ger tillgång till så gott som alla böcker som finns i läromedelsförlagens kataloger. – På en del elever har läsförståelsen blivit bättre och då förbättras resultaten, säger Pär Köhler. Appen används också i Lomma och Malmö.

urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3 : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 32014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering. Abstract [en] Every year about 20% of the students in primary and secondary school do not reach the goals of the Swedish National Curriculum. Place, publisher, year, pages Umeå: Umeå universitet, 2014. 188 p. Series Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 24 Keyword [en] reading difficulties, oral language comprehension, reading comprehension, educational outcome, Swedish national tests, learning Keyword [sv] Lässvårigheter, språkförståelse, läsförståelse, skolresultat, nationella prov, lärande National Category Linguistics

Tips till skolbibliotek om talböcker Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier. Kom igång med talböcker och lättläst Här berättar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) vad du, som ansvarar för utlån av tal- och punktskriftsböcker till personer med läsnedsättning, behöver kunna. Informationen vänder sig till alla typer av bibliotek. Kom igång med talböcker Använd Legimus.se Legimus.se är MTM:s bibliotek. Legimus.se Skapa en sektion för lättläst Om du vill ha en lättläst sektion i biblioteket går det att ta hjälp av MTM:s handlingsplan för lättläst Handlingsplan för lättläst På den här sidan samlar MTM tips och nyheter för dig som arbetar med lättläst material på skolbibliotek. Lättläst.se Tips Testa tekniken själv först så att du blir mer säker på den. Samarbeta med lärare Samarbeta med lärare som arbetar med barns läsning till exempel svensklärare, klasslärare och speciallärare. Sprid kunskaper om talböcker på skolan Lär dig mer

Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik Jag fick en fråga om vilka appar jag rekommenderar till elever med läs- och skrivproblematik. Här kommer min lista med appar utan inbördes ordning. Jag har tagit med appar med lite olika funktioner: Talande tangentbordTalsyntesRättstavningOrdprediktionOCR-läsareÖversättarePDFläsare både med och utan anteckningsmöjligheterAnteckningsverktyg med skriv och ljudfunktioner När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra som jag rekommenderar beroende på syfte. Skolstil- (22 kr)En enkel och tydlig app med ljudande tangentbord och få extrafunktioner. Då skulle jag idag välja, Pixter, 22 krSkolstil, 22 krClaro Speak, 7 kriBooks, PDFreader och Anteckningsappen gratis Relaterade Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. I "Allmänt" SFI-appar öva svenska del2 Det kommer mera.... I "Appar" SVA-appar för yngre och äldre elever

Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen: Förutom att ringa och skicka meddelanden kan telefonen också användas för: - Minnesstöd/Anteckningshjälp – med digital ljudinspelning för ljudanteckning, textanteckning eller genom fotografering av handskrivet material. - Alarm/tidur – för att vakna eller för att komma ihåg att göra saker. - Kalender – med påminnelsesignal. - Kalkylator – inbyggd miniräknare. Har du en smartphone eller surfplatta? I så fall finns många användbara program, så kallade appar, att välja mellan. Vad kan apparna göra? - Du talar till mobilen den skriver. - Du talar till mobilen på svenska och den översätter eller svarar på engelska. - Du tar ett kort med mobilen av en text som omvandlas till digital text, som kan läsas upp. - Talsyntesen läser upp texten i till exempel mejl och hemsidor. Det bästa är Att många appar är gratis och andra kostar bara mellan 10 och 40 kronor. Det finns flera bra hemsidor att börja sitt sökande på - här några tips.

Ipad/Iphone & kamera | Dyslexitips.se För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt. Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. Innehåller en Ipad ipad är enligt mig det bästa som hänt oss dyslektiker. Om jag hade jag fått en sådan här Ipad när jag gick i grund skolan så tror jag inte att min dyslexi blivit något stort problem för mig.Med ipad så går allt så mycket fortare man kan till exempel snabbt och enkelt förstora upp texten i en pdf fil eller ett mail till en lättläst storlek. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker som går att ladda ned till Ipad. klicka på länken nedan Ibooks

TorTalk - Smart Talsyntes även för teknikovana

Related: