background preloader

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/

Related:  Läs- och skrivanpassningar

Läxor i örat när du vill Det som förut bara erbjöds elever med läs- och skrivproblem, är nu tillgängligt för alla. Ebba Malmquist går på Österängsgymnasiet i Kristianstad. Hon har en dyslexidiagnos och förstår ibland inte betydelsen av ord. Men sedan februari i fjol kan Ebba lyssna på skolböckerna via en app. – Nu kan jag göra läxor varsomhelst, på bussen, i skolan eller på biblioteket, berättar hon.

Spela skolan Kartor Varför har spel kartor? När barn kommer i kontakt med kartor första gången, är det inte helt omöjlig att de gör det i kontexten av en skattkarta. Någonting åtråvärt ligger gömt, och de har nyckeln som leder dem till skatten. urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3 : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 32014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering.

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2017:174 - Riksdagen 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§. Tips till skolbibliotek om talböcker Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier. Kom igång med talböcker och lättläst Här berättar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) vad du, som ansvarar för utlån av tal- och punktskriftsböcker till personer med läsnedsättning, behöver kunna. Informationen vänder sig till alla typer av bibliotek. Kom igång med talböcker Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen: Förutom att ringa och skicka meddelanden kan telefonen också användas för: - Minnesstöd/Anteckningshjälp – med digital ljudinspelning för ljudanteckning, textanteckning eller genom fotografering av handskrivet material. - Alarm/tidur – för att vakna eller för att komma ihåg att göra saker. - Kalender – med påminnelsesignal.

Ipad/Iphone & kamera För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt. Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! - Dyslexiförbundet FMLS En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! Jan Björklunds förslag om att förbjuda mobiltelefoner i skolan är oövertänkt. Naturligtvis ska eleverna ägna sig åt skolarbetet och inte ägna sig åt fritidsaktiviteter på studietid. På raster är det dock naturligt att kunna ta kontakt med familj, kamrater eller kolla sina sociala konton. En annan aspekt som blivit mer och mer viktig är att för många elever är telefonen ett omistligt hjälpmedel i skolarbetet.

Related: