background preloader

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU

Spela skolan Kartor Varför har spel kartor? När barn kommer i kontakt med kartor första gången, är det inte helt omöjlig att de gör det i kontexten av en skattkarta. Någonting åtråvärt ligger gömt, och de har nyckeln som leder dem till skatten. De första spelen innehöll inte kartor. Kartan från första världen i Super Mario Bros 3. Det skulle dröja till Super Mario Bros 3 innan spelserien fick sin första karta. Med kartorna kom möjligheten (eller tvånget) att fatta beslut om vilken väg på kartan spelaren ville välja. Nu för tiden innehåller nästan alla spel en karta. De ska Orientera spelaren Upplysa om var man befinner sigUpplysa om var, i relation till målet, man befinner sigVisa ev. hinder eller problem på vägenVisa vilka vägar man kan ta för att nå ett givet mål All denna information skulle ha varit omöjlig och fullständigt ointressant att ta till sig i textform. Spel har designers som noggrant funderar över vilka element denne vill ha med på kartan. Varför ska vi ha kartor i klassrummet?

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2017:174 - Riksdagen 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§. Skolväsendet omfattar skolformerna - förskola, - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola, - specialskola, - sameskola, - gymnasieskola, - gymnasiesärskola, - kommunal vuxenutbildning, och - särskild utbildning för vuxna. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer. Vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet 2 § I denna lag finns även bestämmelser om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. Definitioner Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Läroplan

Related: