background preloader

Hem

Hem
Related:  Funktionsvariationersärskilda behov

Där det finns människor finns problem | Pedagogiskt Kapital När vi tittar tillbaka i historien, kantas den av både krig och konflikter mellan människor. Så länge inte alla är överens om att det övergripande målet är att ta ansvar för att vara överens och hålla sams, verkar det vara svårt att komma dit. Det är kanske också dumt att tro, att vi alltid ska kunna vara sams. Det finns sammanhang och umgängesformer där det naturligt finns maktobalanser. När vi vuxna ger barn rättigheten att vara barn accepterar vi samtidigt att barn måste få bråka, säga nej och på andra sätt träna sig i sin strävan mot ökad självständighet. Det är så det är; där det finns människor finns problemskapande beteenden. I alla familjer och sammanhang där det finns människor, uppstår konflikter. Lågaffektivt bemötande är en app som hjälper dig att överblicka bråk/problemskapande beteende. Appen Lågaffektivt bemötande finns både till android och till iPhone. Det här inlägget postades i App och har märkts med etiketterna App.

Ågrenska Ågrenska, ursprungligen Ågrenska konvalescenthemmet[1], är ett av Socialstyrelsen upphandlat nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.[2][3][4] Ågrenska fungerar som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt för deras familjer. Ågrenska ligger på Lilla Amundön utanför Askim, strax söder om Göteborg. Historia[redigera | redigera wikitext] Grosshandlaren Axel H. Ågren i Göteborg och hans hustru Louise förvärvade år 1911 Lilla Amundön för 26 000 kronor,[5][6] med syfte att uppföra ett konvalescenthem för sjuka barn. Som en följd av att vårdmetoderna förändrades och väsentligt färre sjukdomsfall minskade behovet av långvariga vårdplatser för barn, och 1978 stängdes därför konvalescensverksamheten. 1989 inleddes dagens verksamhet på platsen som en samverkan mellan Ågrenska stiftelsen, kommunal- och landstingsledd vård- och omsorgsverksamhet, handikapprörelsen och skol- och socialnämnden i Göteborg. Referenser[redigera | redigera wikitext]

Hon bjuder på sina 100 bästa adhd-tips Jessica Stigsdotter Axberg är grundare och vd för MrsHyper, ett företag som hjälper och stöttar personer med npf-problematik. Hon är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och förståelse från utomstående är avgörande för ett gott liv. I kampen om att sprida kunskap och förståelse om adhd startade Jessica ett nytt projekt vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2017 lägger hon ut ett adhd-tips om dagen under ”blogg”-fliken på sidan www.mrshyper.se. – Det har snart gått nio år sedan min son fick diagnosen adhd och gud vad vi har prövat och testat olika saker hemma. Rubriker på inläggen hon har lagt upp hittills är bland annat ”Matvägrarens dilemma”, ”Tid, förberedelse och uppfattning” och ”Sova-sött-sagor”. – Jag plockar ut de 100 bästa tips som har funkat för oss och kanske på så sätt kan inspirera någon att hitta rätt lösning för sig själv eller sin familj.

”Min fulla potential” fokuserar på barnen i skolan | Hjärnfonden – För att skapa en skola där alla barn ges samma möjligheter att nå sin fulla potential måste forskningsresultat och goda exempel spridas. Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter, därför gör vi den här kampanjen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden. Goda exempel finns redan Mindre grupper och anpassad undervisning – ESS gymnasium i StockholmTakplattor och dämpad belysning – Västervångskolan i LandskronaFärgkodat schema – Huddinge skola, Huddinge Om nfp Npf är ett samlingsnamn för olika diagnoser som adhd, Aspergers syndrom, Tourettes med flera. Stöd Hjärnfondens arbete med en gåva Du kan läsa mer om diagnoserna här Här hittar du minfullapotential Min vardag med adhd Vilhelm Nordström har adhd och han deltog på Hjärnfondens arrangemang Hjärnans dag 2015 . – Var inte rädd att söka hjälp, säger han. För honom tog det flera år innan han själv accepterade sin diagnos.

Texttyper och genrer – Invigos För att undvika sammanblandning med litterära genrer som t ex deckare, fantasy eller kärleksromaner har vi i Invigos valt att tala om texttyper, vilket även följer språkbruket i Lgr 11. Programmet stödjer texttyperna berättande text, argumenterande text, beskrivande text, resonerande och utredande text samt laborationsrapport. Stöttningen i Invigos består i att till dessa texttyper kommer det att finnas stöd i form av instruktioner med råd och exempel på texttypens utformning, exempel på elevtexter och förslag på bedömning. Texter byggs upp av flera texttyper Det går att tolka de stödstrukturer som finns i Invigos, att det är dessa texttyper som de eleverna ska lära sig att skriva i skolan. I verkligheten byggs en mer komplex text upp av flera olika texttyper. Lärande går från imitation till integrering. I Invigos kan en utvecklingsgång vara att i första steget tränas skrivande av en renodlad texttyp.

Tips & Råd Attention har tillsammans med Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet i Stockholm samlat in massor av handfasta tips och strategier för hur man får undervisningen för elever med NPF att fungera. Här har vi valt att sammanställa några av de vassaste: Arbeta aktivt med studieteknik. Låt eleverna träna studieteknik och bli mer medvetna om hur de på bästa sätt lär sig, och vad det innebär att de exekutiva funktionerna brister när man har NPF.Använd avprickningslista i punktform.

Gratisappen Scanpen fixar högläsning ur tidningar och böcker - PC för Alla Vissa appar är nästan magiska, och för bara några år sedan skulle de känts som science fiction. Claro Scanpen är en sådan. Vad appen gör är att förvandla skriven text till tal. Du kan alltså hålla upp telefonen framför en vanlig sida i en pappersbok, och efter några sekunder hör du texten uppläst av en syntetisk röst. Scanpen är framför allt tänkt för skolungdomar som har svårigheter att läsa. Genom att höra texten samtidigt som de läser blir det lättare att förstå. Och Scanpen klarar inte bara av svenska. Text och röst Scanpen har blivit möjlig tack vara två olika tekniker. Den andra tekniken kallas för tts, text to speech (text till tal). Båda de här teknikerna har utvecklats mycket de senaste åren, och de har blivit så bra att de går att använda i professionella sammanhang. Fem frågor om Scanpen 1. Öppna din mobiltelefons appbutik (Google Play Butik eller App Store) och sök upp Claro ScanPen. 2. För dig som har Android är Scanpen i skrivande stund gratis. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hitta den inre motivationen Vad blir skillnaden om du får en belöning för att motionera, ringa ett säljsamtal eller skriva en text, jämfört med att själva springturen, säljsamtalet eller skrivandet blir en belöning i sig? Att kunna motivera sig själv är en ovärderlig förmåga. Att kunna ändra vanor, ha kul på jobbet och att få gjort det man egentligen vill få gjort. Men hjärnans inbyggda belöningssystem jobbar inte alltid åt det håll vi vill. För att komma till rätta med det här jobbar vi ofta med mål. Men för att nå en långvarig förändring, och fortsätta känna motivation och inspiration är det inte säkert att det här räcker. Jag hade en gång en kollega som sa: ”Nu ska jag belöna mig själv med att ringa ett säljsamtal!”. Så hur gör man för att hitta den inre motivationen? Saker som ökar vår inre motivation innehåller ofta en känsla av: Kan man kombinera den yttre motivationen (belöning när man lyckas med något) med den inre (njutningen när man genomför något)? Använd yttre motivation som igångsättare!

Aspie-kriterierna | Habilitering & Hälsa Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa. Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. Nedan beskrivs Attwood och Grays "Aspie-kriterier", översatta av Eric Zander och Muriel Dandroy. Aspie-kriterierna A. B. C. D. Vi vill uttrycka vårt tack till Tony Attwood för tillståndet att publicera denna artikel. Senast uppdaterad: 2016-06-08 Referenser: APA. (2000).

Uppnå dina mål med SMART- metoden S.M.A.R.T-metoden som står för: S- Specfikt, använd ord som, Öka, Minska, Utveckla och undvik ord som, tillgodose, Ta hand om, ju tydligare desto effektivare.M- Mätbart, formulera vad som är eller kan vara mätbart och tänk igenom så det blir relevanta mått, i enheter tid, pengar eller procent. Du ska veta hela tiden hur långt du har kvar till att slutföra målet.A- Accepterat, målet ska sättas upp av dig som ska uppfylla det och det måste vara accepterande och inte gå ut över tex familj och vänner.R- Realistiskt, går det att uppnå detta mål? Är det möjligt med de resurser, kunskap & tid du har? Man kan lägga ribban olika högt beroende på mål.T- Tidsatt, det är viktigt att sätta en tid på när målet ska vara nått. Använder du dig av denna metod när du sätter upp dina mål är det mycket möjligt att du bli mer effektiv och få mer gjort, både privat och på jobbet.

Studiepaket NPF Studiepaket NPF är ett webbaserat och kostnadsfritt material för kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Materialet har fokus på autism och adhd och erbjuder ett praktiknära stöd till förskola, grundskola och fritidshem. Varje skolform innehåller kortare, fristående delar som kan läsas var för sig eller i följd. Skolformerna innehåller även studieplaner med förslag på hur delarna kan kombineras. Innehållet består av text, intervjufilmer, animeringar, bilder, reflektionsfrågor och referensdokument. Materialet syftar till att ge ett praktiknära stöd och skapa reflektion kring den egna verksamheten. Den beräknade tidsåtgången i varje del är en uppskattning av hur lång tid det tar att läsa in materialet. Materialet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier.

Related: