background preloader

Stöd vid dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna

Stöd vid dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna
Related:  Arbetsmaterial

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok?

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Dessa barn brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. De sju stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen. Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud. Steg 3 – Bygga eller skriva orden. Steg 4 – Läsa orden. Steg 5 – Samtal om ordens betydelse. Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Läsebok 1 (16 s.)- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st). - Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden. Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan. På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Med hjälp av modern bildteknik har forskare visat att aktiviteten i ordformsområdet ökar när vi tittar på ord eller bokstavskombinationer. Alfabetet har bara några årtusenden bakom sig, ändå finns alltså ett område i hjärnan som är särskilt anpassat för läsning. Han är en av flera neuroforskare som visar att när hjärnan ställs inför en helt ny kognitiv funktion – som att läsa – återanvänder den nätverk av hjärnceller som har haft andra uppgifter.

Logopeden i skolan IMG_7554957364630 Trulle: Testa språket med Trulle Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och Trulsadocka. Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och åk 1. Trulle passar dig som:• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar• Vill ha en tydlig struktur med de fem stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud • Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

Arbetet för likvärdigt stöd fortsätter Nu är det dyslexivecka igen, och i landet sker ett antal aktiviteter på biblioteken bland annat, där främst Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS står för aktiviteterna. Intresseorganisationerna gör stora insatser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen dyslexi. Vi på SPSM har som uppdrag att stötta och fortbilda lärare, och vi ser att våra insatser gör skillnad. Vi arbetar vidare med kartläggning och utredning, både på svenska och andra modersmål. Skoldatateken är tack vare våra utvecklingsbidrag väl spridda i landet, och bidrar starkt till både elevers delaktighet och lärares kompetensutveckling. Men det finns fortfarande problemområden kvar. I dessa frågor har vi en god samverkan och samsyn med Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS. Gunilla Salo, rådgivare med särskild inriktning på läs- och skrivsvårigheter

förbundet i Sverige » Språkstörning Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att språkproduktionen, språkförståelsen eller användningen av språket är påverkad i någon grad. En språkstörning kan yttra sig på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från övergripande kommunikationssvårigheter till svårigheter att uttala vissa ord. Trots en bra hörsel kan en person med språkstörning behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Vid språkstörning är språkförmågan påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Det kan vara någon – eller ofta en kombination – av språkets olika områden som är påverkade. Språkets områden Form – Formen (fonologi och grammatik) har med uttal och grammatik att göra. Innehåll – Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Användning – Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket.

Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Svensk grammatik - testa dig! LÄSK-pärmen | Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Nu är innehållet innehållet uppdaterat (2018). Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB, och Dyslexiförbundet. LÄSK-pärmen i olika format Idag finns LÄSK-pärmen i olika format så att du själv kan välja det som passar bäst. Som tryckt pärm eller bok: A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7) Beställ här Här finns en pdf-fil med det uppdaterade innehållet Ladda ner Uppdaterade sidor För dig som redan har en pärm, här du ladda ner sidor som ändrats. Du kan även lyssna på pdf-filen.

Related: