background preloader

Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna

Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna
Related:  Arbetsmaterial

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Dessa barn brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. De sju stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen. Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud. Steg 3 – Bygga eller skriva orden. Steg 4 – Läsa orden. Steg 5 – Samtal om ordens betydelse. Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Läsebok 1 (16 s.)- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st). - Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför:

Logopeden i skolan Trulle: Testa språket med Trulle Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och Trulsadocka. Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och åk 1. Materialet följer övriga delars moment med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Trulle passar dig som:• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar• Vill ha en tydlig struktur med de fem stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud • Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

IMG_7554957364630 förbundet i Sverige » Språkstörning Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att språkproduktionen, språkförståelsen eller användningen av språket är påverkad i någon grad. En språkstörning kan yttra sig på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från övergripande kommunikationssvårigheter till svårigheter att uttala vissa ord. Vid språkstörning är språkförmågan påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Språkets områden Form – Formen (fonologi och grammatik) har med uttal och grammatik att göra. Innehåll – Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Användning – Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket. Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar, men definieras av att det är barnets mest framträdande funktionsnedsättning.

LÄSK-pärmen | Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB, och Dyslexiförbundet. LÄSK-pärmen i olika format Idag finns LÄSK-pärmen i olika format så att du själv kan välja det som passar bäst. Som tryckt pärm eller bok: A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7) Beställ här Här finns en pdf-fil med det uppdaterade innehållet Ladda ner Uppdaterade sidor För dig som redan har en pärm, här du ladda ner sidor som ändrats. Du kan även lyssna på pdf-filen.

Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Svensk grammatik - testa dig! Språkstörning Att inte kunna göra sig förstådd och att inte förstå. Det är svårt att inse vidden av denna oerhörda konflikt. Att som barn samtidigt befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede ställer hela känslolivet på ända. Aggressivitet eller slutenhet – reaktionerna är många. Barn med språkstörning har svårt att producera, tolka och förstå språk. Det är en funktions­nedsättning där det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt hitta en fungerande kommunikation. Att ha en språkstörning kan innebära… … att man har svårt med ordföljd och meningsbyggnad, språkljudsbehärsk­ning, ordförråd eller grammatik. Barn och ungdomar med språk­stör­ning behöver träffa varandra. Förskolor Det finns språkförskolor på flera orter i Sverige. Skolor Många barn med språkstörning går integrerade i kommunala grund­skolor. Det är också viktigt att det finns möjlighet att samla barn med språkstörning till en egen klass där man använder specialpedagogik för att utveckla barnens språk. Gymnasiet Hur många finns det?

Hem

Related: