background preloader

Dyslexi och språkstörning

Facebook Twitter

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning. Jag har länge önskat mig en slags checklista för en god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning.

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning

Självklart är det av största vikt att alltid se till den enskilda elevens behov, och hitta de lösningar som fungerar för varje individ, men jag tror ändå att många elever med grav språkstörning kan ha gemensamma behov och därmed vara hjälpta av liknande åtgärder. Önskar materialtips för att undersöka alfabetiseringsnivå hos äldre elever. Jag har försökt leta material i Hitta läromedel, men känner att det inte alltid är så lätt att veta exakt vad boken tar upp för övningar, så jag frågar er även här.

Önskar materialtips för att undersöka alfabetiseringsnivå hos äldre elever.

Vi är ute efter något material som stannar upp lite i detta med att bekanta sig med det svenska alfabetet, befästa fonem-grafemkopplingen och så vidare, och det ska passa lite äldre elever (högstadium, gymnasium) som är nyanlända och som inte har någon skolvana, eller lite skolvana sedan tidigare? Framåt A, Libers A-Ö som skulle kunna passa, men det vore bra att höra om ni har hunnit se över lite bredare vad som finns på denna nivå.

Alltså som en tidig läsinlärningsbok, men som känns ok att använda för en äldre elev. Du kommer nu att få några exempel på material som tränar det svenska alfabetet genom att befästa fonem-grafemkopplingen som passar lite äldre elever. På OrdAf förlag finns ett material som heter Lyssna, läs och uttala. Om du önskar träning via iOS, Android och Windows kanske Skolstil 3 kan vara något. Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur? Detta gäller även barn med språkstörning, som kanske aldrig lyckas lära sig att rimma, men som mycket väl kan lära sig att dela upp ord i språkljud och knäcka den alfabetiska koden (det är inte alla elever med språkstörning som också får avkodningssvårigheter/dyslexi, men läsutvecklingen är ofta något långsammare än för barn utan språkliga svårigheter - läs här för mer om skillnaden mellan dyslexi och språkstörning).

Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur?

Att förbättra fonemisk medvetenhet - vad ska man tänka på? Mycket forskning visar att fonemisk medvetenhet kan förbättras med träning och att detta kan leda till förbättrad ordavkodningsförmåga och stavningsförmåga (se National Reading Panel, 2000; SBU, 2014). Mind Academy. Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen 

Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Eftersom eleverna i stort sett är desamma, måste förklaringen sökas i andra faktorer som förändrats under samma tid. Hit hör läsdidaktiken och de teoretiska och praktiska momenten i lärarutbildningen som berör läsinlärning. Trots säkerligen goda intentioner har man misslyckats med att ge förskollärare och lärare verktyg som fungerar. Språklig medvetenhet. Att barn är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på språkets innehåll.

Språklig medvetenhet

Språkligt medvetna barn känner till språkstruktur. För att ett barn skall bli språkligt medvetet förutsätts inte att barnet har en god språkförmåga. En god språkförmåga hos ett barn betyder inte heller att barnet behöver vara språkligt medvetet. Om man försöker uppmuntra barn att leka med och fundera på språket kan det få en positiv effekt på deras språkliga medvetenhet. Vanliga frågor - Logopeditjänst - dyslexi, dyskalkyli, dyslexiutredningar, dyslexidiagnos. Sidan för dig som söker svar.

Vanliga frågor - Logopeditjänst - dyslexi, dyskalkyli, dyslexiutredningar, dyslexidiagnos

Nedan hittar du ett urval av de vanligast ställda frågorna och svaren. Ytterligare information finns också under respektive rubrik på hemsidan. Om du hellre vill ha personlig kontakt så tveka inte att kontakta Logopeditjänst – antingen på telefon 0525 – 220 06 där du lämnar ett meddelande på telefonsvararen eller via hemsidans kontaktformulär så blir du kontaktad inom kort. Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan? Något som utredningen inte direkt tar upp är att “språklig utveckling” inte är statiskt och svårt att mäta.

Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan?

Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom logopeder ofta använder standardiserade tester för att försöka få en siffra på språklig kunskap eller utvecklingsnivån. Bild och symbolst%C3%B6d. IT och specialpedagogik. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Resources to support dyslexia pupils. Resources to Support Dyslexic Pupils.

Resources to support dyslexia pupils.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd

Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. När vi lär oss något så lagras det i något av långtidsminnets områden. Det kallas inkodning. Logopeden i skolan: Språkutveckling och språkstörning. Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa. Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Örat och munnen på bilden nedan illustrerar att det både finns en förståelse- och en uttrycksdel på varje trappsteg. Att barnet kommit upp några steg i trappan innebär inte att det slutar att utvecklas inom de nedre stegen, tvärtom behöver basen hela tiden bli bredare.

Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande språklig förmåga. Funktion (pragmatik): I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. SUMABs kurser i LOGOS för att identifiera barn med svårigheter i tal-och skriftspråk. - Säffle UtvecklingsModell AB. SUMABs kurser i ITPA-3 för att identifiera barn med svårigheter i tal-och skriftspråk. - Säffle UtvecklingsModell AB. Nedladdning - Logometrica AS. .no .se .dk .com Logos. Språkstörning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Språk är en komplex förmåga som brukar delas in i olika domäner: fonologi (språkljud och talets rytmiska/melodiska aspekter), grammatik (ordföljd och böjningsmönster), semantik (begrepp och ordförråd) och pragmatik (hur språket används i socialt samspel med andra). Under de första levnadsåren utvecklar de flesta barn sin kompetens inom alla dessa språkliga områden – på ett eller flera språk – och i den takt som omgivningen förväntar sig. Men för vissa barn blir språkinlärningen bekymmersam och det är viktigt att bedöma om det rör sig om en försenad språkutveckling eller en språkstörning. En försenad språklig utveckling följer det normala mönstret men är ofta förlångsammad. Barnets språkförmåga normaliseras ofta utan behandling. Språkstörning är en paraplyterm som används för att beskriva en rad olika svårigheter. Dyslexi och språkstörning by Sofia Grunér on Prezi. Info_sprakstorning.pdf.