background preloader

Dyslexi & Språkstörning

Facebook Twitter

Förstå och arbeta med språkstörning extramaterial. Accommodations for Students with Dyslexia. For kids with dyslexia, reading can be challenging.

Accommodations for Students with Dyslexia

Spelling and writing can be challenging too. Best Dyslexia Apps - Middle School, High School and Beyond - Abundant Life. Having home schooled dyslexic kids for the past 20 years, I have a unique appreciation for the plethora of handy new technology that is available today to help my kids who learn differently.

Best Dyslexia Apps - Middle School, High School and Beyond - Abundant Life

I long thought of technology as a crutch, but now think of it as the way of the future and we are enjoying many of its benefits. There are many great apps for teaching reading readiness, phonemic awareness and multi-sensory phonics instruction for younger, budding readers. I am still gathering a list of our favorites and will post that when I have finished. Today I am focusing on the older kids. The kids who need these tools to help them be organized and efficient as they head into the ‘real’ world and away from textbooks, class assignments and the like. Web Reader Text-to-speech app that can read web page content. Dragon Go! Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. DysseAppen är en unik app för dig som har dyslexi.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Med DyssAppen blir skolan lättare och roligare. I appen hittar du: Poddar, Smarta tips, Dyssa! Och Verktygslåda Ladda ner appen helt gratis: Dyslexia in the ESL Classroom – 5 Ways to Beat It! Often people are quick to pre-judge others with dyslexia and often they’re cruelly labeled with ‘lazy’, ‘unwilling’ or sometimes even ‘stupid’.

Dyslexia in the ESL Classroom – 5 Ways to Beat It!

Many others are quick to dismiss students with dyslexia and brand them ‘impossible to educate’. These students are neither lazy nor stupid and they’re definitely not impossible to educate. As teachers we need to be prepared for every kind of student and understand that each student has different learning needs – in other words we need to revert back to the very beginning of our teacher training days and remember what we were taught about adapting our lessons. Firstly, we must examine dyslexia to understand what it is and how it affects our students.

While many people are under the assumption that dyslexia just affects reading and writing skills, it actually affects all four skills. Facilitate Dyslexic Students’ Learning in an Efficient Way If your dyslexic student is in a class, your lessons should be varied. Grav språkstörning: Att undervisa i läsförståelse.

Gällivare, Kopiera till uppläsningsbart med ClaroRead. Hjälp av Datorn. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Hjälp av Datorn

Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC.

Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor Läsa pdf filer/ böcker LG Smart Scan. Legimus har fått en webbspelare. Äntligen har vi lanserat en webbspelare på legimus.se, en förbättring som många av våra läsare har sett fram emot.

Legimus har fått en webbspelare

Nu behöver man inte ladda ned filer eller använda läsprogram utan man kan läsa sin talbok direkt på webben. ”Superbra att det överhuvudtaget blir en webblösning! Det är väldigt efterlängtat!” Som en skolbibliotekarie sade när hon testade webbspelaren. Språkaloss.se. Engelska - nyckeln till högre utbildning hur undervisar vi i engelska i den svenska skolan?

Språkaloss.se

Varför är engelskan så svår att läsa och stava? Flera internationella läsundersökningar visar att barn i engelsktalande länder har en sämre läs- och skrivförmåga, jämfört med barn från många andra länder med alfabetiska skriftspråk. Även hos vuxna med engelska som modersmål får man detta resultat vid internationell jämförelse. beror det på en generellt sämre skola i dessa länder, eller är befolkningen dummare? Eller är det engelska språket helt enkelt svårare än andra alfabetiska språk, att läsa och stava? Hur kan vi anpassa undervisningen i engelska till elever med dyslexi?

Innan jag går in på det som saknas i svensk skola, nämligen strukturerad undervisning i engelsk läsning och stavning, vill jag ta upp några generellt viktiga komponenter. många av dem är redan idag självklara i god engelskundervisning. Särskild undervisning i läsning och stavning på engelska referenser. What to Do When Your Child Can't Remember What He Reads. Does the following scenario sound familiar?

What to Do When Your Child Can't Remember What He Reads

Your child seems like he's doing fine with reading. Give him a textbook at any level and he can read the words on the page with what sounds like absolute fluency. He follows the marks of punctuation, and reads with enunciation, enthusiasm, even expression. He can read surprisingly difficult words—anything you put in front of him. But ask him a question about what he read, and he has no idea.