background preloader

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete
Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter. Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? De här verben (och lite fler) förekommer i alla kurser och ämnen: (lista)

Med världen i handen – #SETT2015 Välkomna till min blogg! Här hittar ni min presentation från #SETT2015 samt relevanta länkar. En skrift från Skolverket om språkliga strategier finns att hämta hem här. Lite om Google Translate hittar du i ett inlägg här. Om du är nyfiken på tillägg till webbläsaren Google Chrome – titta här. Bedömningsstöd i digital läsförståelse finns i Skolverkets bedömningsportal: Engelska år 3-6Engelska år 7-9Engelska 5 och 6 Tips om hur man söker mer effektivt på google hittar du här. En checklista för sökning på internet från Statens medieråd finns här. Kurser i källkritik och mycket mer för både lärare och elever finner du hos webbstjärnan. Ett mycket välskrivet blogginlägg om undervisning i digital kompetens skrivet av Annika Sjödahl hittar du här, och det ska du passa på att läsa riktigt noga. Informationssökningsprojektet i engelska beskrivs mer detaljerat i det här inlägget. Motsvarande projekt i tyska beskrivs här. Hela min presentation hittar du här.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. a) Ja, det är självklart. b) Javisstja! c) Nej, det är inte mitt jobb. 2. a) Ja, jag har alltid funderat ut flera vägar in i uppgifter och flera sätt att examinera elever. b) Kanske inte så aktivt i planeringen men jag är öppen för flera vägar till målen när jag märker att elever stöter på hinder. c) Nej, det är elevhälsans jobb och har inte med min bedömning och betygsättning att göra. 3. a) Ja, och jag ser till att eleverna får det presenterat på ett sätt som de förstår. b) Ja, jag visar Skolverkets ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskraven som jag har kopplat till det centrala innehållet. c) Nej, min åsikt är att eleverna ska göra som jag säger helt enkelt. 4. a) Ja, de får reflektera och diskutera i par eller små grupper och dokumentera diskussionen i delat dokument eller i Todaysmeet. 5. c) Nej, det skulle vara att curla. 6. 7.

Dags att undervisa begripligt Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring. Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. Det går inte längre att framåt terminsslutet ”vifta med F-varningar” och inte heller att skjuta över ansvaret för vissa barn till en speciallärare, menar han. – Det är inte rimligt att uppemot hälften av eleverna i en klass är ”särskilda”. För rektorn innebär de nya reglerna en skyldighet att lägga sig i undervisningen, eller åtminstone ta reda på att den är begriplig. – Rektorn har nu fått ett verktyg för att diskutera pedagogik, säger Wern Palmius, och tillägger att det även blir specialpedagogernas uppgift att ta reda på om undervisningen bedrivs på ett sätt så att alla elever kan ta till sig den. – De kostar möjligen en ny vana.

Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning vid Karlstads universitet Den här webbaserade kursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Skolverket har tillsammans med Karlstads universitet och Högskolan i Lillehammer tagit fram en webbaserad kurs i bedömning och betygssättning för lärare och skolledare i årskurs 4-6. Professor Christian Lundahl, Karlstads universitet och Örebro universitet, har lett arbetet. Kursen är indelad i olika steg som du med fördel genomför tillsammans med dina kollegor på skolan. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering och genomförande av undervisningen. Kursen förlängs Karlstads universitet har beslutat att erbjuda kursen ytterligare ett läsår under samma förutsättningar som tidigare. Anmälan Du anmäler dig till kursen genom att skapa ett användarkonto.

answergarden AnswerGarden is a minimalistic feedback tool. Use it in the classroom as an educational tool or at work as a creative brainstorming tool. Post it in a tweet or you can embed it on your website or blog to use it as a poll or guestbook. How does AnswerGarden work? You create an AnswerGarden by entering a topic on the Create New AnswerGarden-page. After pressing the submit button, you'll be redirected to your newly created AnswerGarden. The next step is to share your AnswerGarden with other human beings. As your AnswerGarden draws attention people will start posting their answers to your question, either by entering their own answers or by clicking on and submitting existing answers. If you're satisfied with the results, you can for instance show the AnswerGarden to your friends, tweet about it or export it to Wordle or Tagxedo. Who is AnswerGarden intended for? AnswerGarden is for anyone interested in using an easy and powerful way to get feedback from a group. How much does it cost? Nope.

Hld-pedagog | Helenelundsskolans lärare delar med sig av sin undervisning IT och annat untitled Framsida | Bedömning för lärande Kom igång Från anmälning till överblick över WordPress-panelen. I denna guide går vi igenom hur du kommer igång med din webbplats, från att du anmält ditt lag till Webbstjärnan till att du kan logga in på din WordPress WordPress-webbplats. 1. Till vänster syns menyn som vi går igenom steg för steg i resterande guider. Se alla våra guider i en playlist på YouTube här »

Related: