background preloader

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete
Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter. Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? De här verben (och lite fler) förekommer i alla kurser och ämnen: (lista)

Med världen i handen – #SETT2015 Välkomna till min blogg! Här hittar ni min presentation från #SETT2015 samt relevanta länkar. En skrift från Skolverket om språkliga strategier finns att hämta hem här. Lite om Google Translate hittar du i ett inlägg här. Om du är nyfiken på tillägg till webbläsaren Google Chrome – titta här. Bedömningsstöd i digital läsförståelse finns i Skolverkets bedömningsportal: Engelska år 3-6Engelska år 7-9Engelska 5 och 6 Tips om hur man söker mer effektivt på google hittar du här. En checklista för sökning på internet från Statens medieråd finns här. Kurser i källkritik och mycket mer för både lärare och elever finner du hos webbstjärnan. Ett mycket välskrivet blogginlägg om undervisning i digital kompetens skrivet av Annika Sjödahl hittar du här, och det ska du passa på att läsa riktigt noga. Informationssökningsprojektet i engelska beskrivs mer detaljerat i det här inlägget. Motsvarande projekt i tyska beskrivs här. Hela min presentation hittar du här.

answergarden AnswerGarden is a minimalistic feedback tool. Use it in the classroom as an educational tool or at work as a creative brainstorming tool. Post it in a tweet or you can embed it on your website or blog to use it as a poll or guestbook. How does AnswerGarden work? You create an AnswerGarden by entering a topic on the Create New AnswerGarden-page. After pressing the submit button, you'll be redirected to your newly created AnswerGarden. The next step is to share your AnswerGarden with other human beings. As your AnswerGarden draws attention people will start posting their answers to your question, either by entering their own answers or by clicking on and submitting existing answers. If you're satisfied with the results, you can for instance show the AnswerGarden to your friends, tweet about it or export it to Wordle or Tagxedo. Who is AnswerGarden intended for? AnswerGarden is for anyone interested in using an easy and powerful way to get feedback from a group. How much does it cost? Nope.

Kom igång Från anmälning till överblick över WordPress-panelen. I denna guide går vi igenom hur du kommer igång med din webbplats, från att du anmält ditt lag till Webbstjärnan till att du kan logga in på din WordPress WordPress-webbplats. 1. Till vänster syns menyn som vi går igenom steg för steg i resterande guider. Se alla våra guider i en playlist på YouTube här » 360 Degree Aerial Panorama | 3D Virtual Tours Around the World | Photos of the Most Interesting Places on the Earth | AirPano.com Peak - Brain Training för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes

Related: