background preloader

Challenging Learning

Challenging Learning
Related:  pernilla

Lär för livet! | Formativ bedömning och ett språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen! Symbolic play and language development - ScienceDirect Highlights Longitudinal indication for the link between simple symbolic action and symbolic development. Simple symbolic actions link to babbling and complex symbolic outputs. Frequency at initiation of babbling associated with initiation of complex symbolic behaviors. Results support a direct-path hypothesis and an indirect one, rather than a dual-path hypothesis. Mother's responsiveness is related to the production of symbolic play. Abstract Symbolic play and language are known to be highly interrelated, but the developmental process involved in this relationship is not clear. Keywords Symbolic development Play Babbling Speech Mother responsiveness View Abstract

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Han bygger mycket av sina pedagogiska idéer på Carol S Dwecks forskning om vad utvecklande tankesätt och statiskt tankesätt kan göra för att antingen utveckla eller hämma vårt lärande. Nottingham visar på vilka utmanande frågor vi kan ställa till våra elever och hur vi kan locka fram utmanande frågor av dem. Jag brukar ofta prata med mina elever om hur jag lär. Nottingham har utarbetat en bra och viktig modell för att kunna samtala om lärande och ha som hjälp när elever och lärare utvärderar hur lärandet går till.

matteochno | matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever The magic of child-directed play Finding the child-parent play balance About QISA The Quaglia Institute for Student Aspirations (QISA) is an independent nonprofit organization dedicated to studying, promoting, and putting into practice the conditions that foster student aspirations in schools and learning communities around the world. From the outset, QISA has been guided by the belief that students are the potential, not the problem, in today's educational system. We are driven by the importance of student voice and a conviction that students have something to teach us. They are our companions on this educational journey. Our work is based on over 30 years of research in the field of student aspirations. We bring our mission and aspirations research to life in schools where we have on-the-ground partnerships, through professional development, leadership training for students and staff, surveys, focus groups, and aspirations portfolios.

Importance of play for babies & children Play is more than just fun for babies and children. It’s how they learn best, and how they work out who they are, how the world works and where they fit into it. You can read this article in a selection of languages other than English. The importance of play Playing is one of the most important things you can do with your child, because play is essential for your child’s brain development. Play also helps your child: build confidence feel loved, happy and safe develop social skills, language and communication learn about caring for others and the environment develop physical skills. Your child will love playing with you, but sometimes she might prefer to play by herself and won’t need so much hands-on play from you. Different types of play Unstructured, free play is the best type of play for young children. This is play that just happens, depending on what takes your child’s interest at the time. Examples of unstructured play might be: Structured play is different. Languages other than English

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare. Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF) Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF) #Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet För vem: Föräldrar och barn Vem ligger bakom: Telenor Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet. No hate i skolan – lärare No hate i skolan – elever

What Parents Can Gain From Learning the Science of Talking to Kids | MindShift | KQED News The widening education gap between the rich and the poor is not news to those who work in education, many of whom have been struggling to close the gap beginning the day poor children enter kindergarten or preschool. But one unlikely soldier has joined the fight: a pediatric surgeon who wants to get started way before kindergarten. She wants to start closing the gap the day babies are born. When Dr. The difference turned out to be the words children heard from their parents and caregivers, millions of them. While auditing a graduate-level course on child language development at the University of Chicago, Suskind heard about the groundbreaking Hart and Risley study on the differences in how parents from different income levels interacted with their children. There was a direct correlation between the children who’d heard a lot of parent talk and how prepared they were to learn once they arrived at school. For Suskind, a lightbulb went on. Bringing Parents On Board * Tune In. * Talk More.

Lärandematriser Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel. Du lär dig förtydliga progressionsnivåer i iakttagbara handlingar som ger eleven verklig kontroll över sitt lärande. Lärandematriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande. Boken riktar sig till alla blivande eller verksamma lärare i grundskola och gymnasium, till skolledare och inte minst till lärarutbildare och lärarfortbildare. Om författarenFörfattaren Johan Alm är lärare och föreläsare. ”Mitt lärarlag håller just på att gemensamt studera Dylan Wiliams bok "Att följa lärande" som jag tycker säger mycket klokt.

How young children learn English as another language By Opal Dunn, educational consultant and author Introduction Young children are natural language acquirers; they are self-motivated to pick up language without conscious learning, unlike adolescents and adults. They have the ability to imitate pronunciation and work out the rules for themselves. Any idea that learning to talk in English is difficult does not occur to them unless it’s suggested by adults, who themselves probably learned English academically at a later age through grammar-based text books. Read the notes below about young children learning English as another language. The advantages of beginning early Young children are still using their individual, innate language-learning strategies to acquire their home language and soon find they can also use these strategies to pick up English. Stages in picking up English Spoken language comes naturally before reading and writing. Understanding Frustration Mistakes Gender differences Language-learning environments Reading Parental support

Startsidan - lararesyrkesetik.se Svenska lärare ska motverka främlingsfientlighet, men samtidigt inte i sin lärargärning påverka eleverna att ta ställning för eller emot politiska partier. De ska leda diskussioner i klassrummet runt mångfald och invandring i en värld där det finns partier som omväxlande benämns ”populistiska”, ”högerextrema”, ”främlingsfientliga” eller rentav som ”rasistiska” och som blivit invalda i parlament och i andra demokratiska sammanhang. Mot denna bakgrund har Lärarnas Yrkesetiska Råd gjort ett uttalande som kanske hellre kan beskrivas som ett tankestöd i arbetet. Här finns diskussioner exempelvis kring hur rasism och främlingsfientlighet kan komma till uttryck och hur begreppen kan förstås. Här finns också resonemang runt lärares utrymme och skyldigheter att agera i sammanhanget och yrkesetiska aspekter på detta. Lärarnas Yrkesetiska Råd ger här inga enkla svar på svåra frågor.

You speak with an accent. I don’t. Accents are things that only other people have. They are, by extension, things that you don’t want to have. Accents are, in short, shortcomings. This is why, if someone tells you that “you speak with no accent”, you can be sure of two things: that you have received words of praise indeed; and that you speak with the same accent as that person. We seldom hear people say “We speak with an accent” or “I speak with an accent” – unless we’re talking about our uses of foreign languages. So let’s check out your accent. This is (choose the nearest answer – I was going to say “the best answer”, but I suddenly remembered that “best” has prescriptive connotations): a tomahto a potahto a tomayto a potayto I could tweak this test a little, like this: 1.1 a tomahto 1.2 ay tomahto 1.3 ay toemahto 1.4 a tomahtoe and so on, and I’ve barely started on the vowels. And so on. For accent ratings from native and non-native speakers of a language, other fascinating things happen.

Related: