background preloader

Rätt feedback visar vägen

Rätt feedback visar vägen
Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. – Det handlar ju egentligen om självklarheter, konstaterar Christian Lundahl, docent och lektor vid Stockholms universitet och professor vid Karlstads universitet. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

Berättar-10:an Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter. Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början

100 Reasons to Mind Map 100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro. I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Explore a subject 2. Study & learn a new topic, culture or country 3. Want to share your Mind Maps with others? Here are the 100 reasons on one page: Högläsning är Fridas nyckel Olika perspektiv är olika sätt att se på saker. Frida Monsén utgår från datorspelen när hon analyserar texter med eleverna.Foto: Håkan Elofsson Det är svensklektion i klass 8, Storvretsskolan i Tumba. Klassen bryter av med en läslektion mitt i temaarbetet om genus. – Vi tar in egna tankar och egna slutsatser. – Vi skriver med egna ord. – Vad händer då med våra kunskaper? – Man dyker djupare in i ämnet. – Ja, och vi skapar något nytt. Frida Monsén påminner eleverna om de olika analysperspektiven kultur, tid och genus. Efter introduktionen delar hon ut en stencil med ett avsnitt ur Jens Lapidus roman Snabba Cash. Under genomgången är det mycket ljud och ganska pratigt i klassrummet. – Nej, du ska läsa! Den här klassen gillar högläsning. – De ska få längta efter boken. Klassrummet inspirerar också. När Frida Monsén började arbeta som lärare trodde hon att de fl esta elever var som hon själv – att de läste böcker. Hon hade lyckats. Numera läser hon bara i klassrummet.

Book Creator - Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt Användningsområden och funktioner I appen Book Creator kan du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Eller varför inte både inläst text och musik? Det går nämligen att lägga till flera ljud på en och samma sida. Jag gillar att appen har utvecklats över tid. Det som gjort att jag vurmar lite extra för Book Creator, är att det går att lägga till film. För att läsa eller publicera boken lokalt i din enhet, behöver du en annan app. I visningsläget i appen ”My books” finns en knapp i övre högra hörnet där det står ”Support”. I skrivande stund, läs 16 nov 2014, har du fler val att ta ställning till när du kommer in i appen under ”+”. När du allra först kommer in i appen Book Creator ser du en kort instruktionsbok, dutta på den och du får en fullständig genomgång av alla funktioner i text och bild. Nedan ser du hur det ser ut om du duttat på ”Pages” i övre menyraden. Tänk utanför appen Tips!

Hem - Digitala Skollyftet Scientists Bring New Rigor to Education Research Anna Fisher was leading an undergraduate seminar on the subject of attention and distractibility in young children when she noticed that the walls of her classroom were bare. That got her thinking about kindergarten classrooms, which are typically decorated with cheerful posters, multicolored maps, charts and artwork. What effect, she wondered, does all that visual stimulation have on children, who are far more susceptible to distraction than her students at Carnegie Mellon University? Do the decorations affect youngsters' ability to learn? To find out, Fisher's graduate student Karrie Godwin designed an experiment involving kindergartners at Carnegie Mellon's Children's School, a campus laboratory school. Hundreds of experiments like Fisher's are part of an effort to bring more rigorous science to U.S. classrooms. Now researchers are using emerging technology and new methods of data analysis to create experiments that would have been impossible to carry out even 10 years ago.

Elevledda utvecklingssamtal | skolfröken fräken För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Det tar ca 2 veckor att förbereda och jag avslutar förberedandet med att ta ut eleverna en och en och går igenom hela samtalet. Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan. Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. Lyckokänslan jag får termin efter termin i magen är svårslagen. Jag jämför med mina barns utvecklingssamtal och tidigare traditionella jag själv hållit i. Vad gör då jag under pågående samtal? Vad tycker eleverna?

Kilskrift: 50 enkla och formativa bedömningstekniker Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. Jag har lånat layouten och översatt en hel del från det här dokumentet: Tools for formative assessment. Elevledda utvecklingssamtal i förskoleklass | Fröken Karin Vi har sedan några år tillbaka arbetat med elevledda utvecklingssamtal på Kvarnbackaskolan och arbetat fram en modell för det. Jag hade det med min förra klass från åk 1-3 och vill aldrig gå tillbaka till de traditionella samtal som jag hade innan. Med de elevledda utvecklingssamtalen blev det ett helt nytt fokus på elevens lärande än det var innan och när eleven tog över rodret över samtalet fick de en helt ny medvetenhet än det haft innan om sin egen kunskapsutveckling. Som förberedelse har eleverna gjort en egen bedömning av vad de kan och vad de behöver lära sig i alla ämnen. I år har jag förskoleklass och jag funderade en del över hur vi skulle kunna ha elevledda utvecklingssamtal i förskoleklassen. Dagen innan vi började med samtalen hade vi rollspel för att öva. Samtalen hade vi tisdag-torsdag på förmiddagarna. Det var mycket imponerande hur mina elever genomförde samtalen.

Related: