background preloader

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav
Involvera och aktivera eleverna i planeringsprocessen!Genom att göra eleverna delaktiga i hela planeringsprocessen, från idé till genomförande, sker ett naturligt och successivt tydliggörande av mål och kunskapskrav. Det är det absolut mest effektiva sättet att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. Skapa ett planeringsunderlag som synliggör helheten i planeringsprocessenTydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av någon form av planeringsunderlag där syfte, konkretiserade mål, läraktiviteter/undervisning, bedömningssituation och kunskapskrav beskrivs för eleven så att han eller hon får en samlad bild över arbetsområdet. Det kan vara en LPP (lokal pedagogisk planering), en klassisk planeringsmatris, en lektionsplan, ett bildspel, en Podcast, en filmsnutt. Exempel på olika typer av planeringsunderlag finns i idébanken. Konkretisera kunskapskravenPå Skolverkets hemsida finns kursplanerna i Wordformat. Vad menas med att...?

http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/2/4

Related:  Bedömninghemsidor

”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Vad som är problemen i den svenska skolan och hur den svenska skolan ska förändras har blivit en av de riktigt heta debattfrågorna i Sverige. Särskilt efter PIRLS-resultaten i december 2012 och Pisa-resultaten i december 2013, som båda visade en stark negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse, det vill säga både för elever i fjärde skolåret och för 15-åringar. Många inlägg är viktiga och insiktsfulla, men min uppfattning är att betydelsen av vad som sker i själva undervisningen inte diskuterats tillräckligt. Jag dristar mig till att, mot bakgrund av en jämförelse med Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i alla internationella kunskapsmätningar, i fem punkter sammanfatta några orsaker som kan ha bidragit till svaga läsförståelseresultat i Sverige. Dessa har inte tillräckligt lyfts fram i den skolpolitiska debatten: • Behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan.

Läsupplevelse – lika häftigt som film, spel eller nöjespark · Maria Björsell I flera av mina bloggar pratar jag om vikten av att skapa läsupplevelse och läslust. Och hur vi kan hjälpa våra elever att prioritera läsning framför annan upplevelse som våra elever matas med dagligen. Viktigaste nyckeln är att skapa möjligheter att känna och uppleva samma häftiga känsla som upplevelseindustrin skapar. Eleverna måste upptäcka att en bok kan ge dem liknande känslor som en film, spel eller nöjespark kan ge. De vill känna att det knyter sig i magen, håret reser sig, hjärtat bultar och tårar på kinden som rinner av lycka eller sorg. I den här bloggen tänkte jag ge ett konkret exempel på hur jag gör för att hjälpa mina elever att få läsupplevelse.

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna « Kristina Nilsdotter Gyllenstierna – befälhavare på 1500-talet Kristina Nilsdotter Gyllenstierna föddes 1494, rakt in i högsta adeln i Sverige, som dotter till riksrådet Nils Eriksson Gyllenstierna och Sigrid Eskilsdotter Banér. När hon var 17 år, 1511, gifte Kristina sig med den ett år äldre Sten Sture den yngre. Ett år senare blev han riksföreståndare, vilket betydde regent. Grundprinciper för Kooperativt Lärande Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt Lärande (eng: Cooperative learning) är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och sociala förmågor – samtidigt. Som hjälp har läraren olika principer, strategier och strukturer. Lärarens uppgift är att organiserar människor att lära sig i par och grupper där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att hela gruppen lär sig.

Så blev bocken jultomte Julbocken blir jultomte Så som jultomten i övrigt gestaltades byggde den i grunden på en annan figur. På punkt efter punkt beter sig jultomten nämligen som sin föregångare julbocken. Innan folkrörelserna - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år Det fanns visserligen sammanslutningar och organisationer tidigare, som de i katolskt präglade gillena och de skrån där hantverkare samlades med kollegor från samma yrkesgrupp. Men gillen och skrån var inte folkrörelser. De var exklusiva sällskap, som samlade mindre delar av lokalbefolkningen. Inom skråväsendet skapades under 1700-talet de första sjuk- och begravningskassorna, där medlemmarna kunde få hjälp i samband med sjukdom eller dödsfall.

Katalog av noveller och dikter på nätet- Novell.nu De senast publicerade verken: Den förbjudna kärleken Den förbjudna kärleken Min klockan slår varje sekunden och varje sekunden känns som varje dunken som min hjärta slår. Hjärtat slår hårdare och hårdare då sekunder går fram. Samtidigt som jag… Animerad film om jordens inre och yttre krafter : Medix Produktion AB Varför ser kontinenterna ut som de gör? Hur bildades de svenska fjällen – och varför finns det järnmalm på vissa ställen i Sverige? Vad är plattektonik och kontinentalplattor? Lantmäteriet Utveckla elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i geografisk information. Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen. Geoskolan ger dig lektionsförslag och en kartapplikation med data från flera myndigheter. Här hittar du också vårt länkskafferi med tips på andra webbplatser med information, artiklar, kartor, spel med mera. Geoskolan är en naturlig del av Lantmäteriets verksamhet.

Tagxedo - Word Cloud with Styles

Related: