background preloader

Think-Pair-Share Variations

Think-Pair-Share Variations
Learning is a collaborative venture. The more we can provide opportunities for our students to think, collaborate and learn from each other – the more we are preparing them for their futures! Do you use the strategy Think-Pair-Share in your classroom? The Think-Pair-Share strategy is a three-step collaborative learning structure developed by Dr. Frank Lyman in 1981. It is a relatively low-risk and is ideally suited for instructors and students who are new to collaborative learning. The General Strategy: Think-Pair-Share – Teacher asks a question or provides a prompt.Students are given time to THINK about their responses.Students PAIR up and discuss their responses.Student pairs SHARE their ideas with a larger group. Do you want to spice it up with additional variations? The strategy Think-Pair-Share, along with a variety of twists, is a versatile strategy that can be used before, during or after a reading, viewing or listening activity. Formulate-Share-Listen-Create - Mix-Pair-Share –

http://learningisgrowing.wordpress.com/2012/03/21/think-pair-share-variations/

Related:  formativ undervisning och bedömning

Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela?

Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Här är läraren främsta agent, som ska agera utifrån gjorda kontinuerliga bedömningar.

Koncentration - Metodbanken Le Poème de l’âme – L’Idéal (1860) Anne Francois Louis Janmot (1814-1892) Man skulle kunna säga att våga tala och lyssna aktivt är två sidor av samma mynt! När syftet är att låta någon komma till tals är det effektivt att verkligen lyssna aktivt, därför kan man använda sig av detta som metod. Att starta en lektion på effektivt sätt Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad.

10 tips för ett coachande förhållningssätt Kenth Åkerman är inspiratör, författare, skribent och mental coach. Han har arbetat med utveckling av service, klagomålshantering, motivation, coachande ledarskap och personlig utveckling i en mängd olika branscher. Kenth är Certifierad NLP trainer och HNLP Coach. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till bl a Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass och Kunden är ditt varumärke. Är grundare av coacha.nu - mötesplatsen för din utveckling som ledare och människa (www.coacha.nu), samt driver sajten www.coachtipset.se, där du hittar daglig peppning i bloggen, filmer, citat och verktyg för din utveckling.

Funderingsboken - tankar och samtal om stort och smått - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Vygotskijs teorier i praktiken? Leken var en ny metod i utvecklingszonerna som Vygotskij såg och tog fasta på1. Vygotskij´s teori 1.1 Bakgrund Detta korta paper tar upp frågorna hur vi kan och i så fall om vi idag kan omsätta Vygotskijs teorier i praktiken. Dagens svenska läroplaner uppmanar oss att praktisera en pedagogik som bygger på Vygotskijs ideér (SOU 1992:94 ”Skola för bildning).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig.

Related: