background preloader

Spelbaserat quiz att använda i klassrummet

Spelbaserat quiz att använda i klassrummet
Här kommer ännu en tjänst liknanade Socrative men lite mer flashigt och tilltalande för eleverna? Kahoot är ett spelbaserat system vilket möjliggör för dina elever att svara på frågor i realtid tillsammans. Man kan svara från vilken plattform som helst, både dator, surfplatta och mobil. Skaffa gratis konto och testa. Det bygger på att du ställer frågor med fyra svarsalternativ, det kan vara kunskapsfrågor eller varför inte värderingsfrågor. Beroende på syfte kan tjänsten användas likt ett frågespel där du kan visa vem som svarade rätt på flest frågor och då fick flest poäng, annars kan du dölja detta för att bara visa de fyra svarsalternativen och hur svaren fördelade sig. Relaterade AnswerGarden låter dina ordmoln växa fram Testar ett för mig nytt digitalt redskap, Answergarden, som låter dina ordmoln växa fram. I "Allmänt" Mobilen som BYOD del1 Fick förmånen att träffa några goa elever på högstadiet som behöver hjälp av Skoldatateket. I "Appar" Related:  Formativ bedömningUndervisning

This is How to Automatically Grade Quizzes Using Google Forms March 26, 2014 Today somebody emailed me asking for a web tool to use for automatic grading. The first thing that comes to my mind is Flubaroo. Flubaroo is a free tool that helps you quickly grade assignments and email grading reports to your students. You will notice a Spreadsheet in your Drive entitled "Responses". Search for Flubaroo in the search pane and then click on "install" Grant authorization to the app Now click on Flubaroo from within your spreadsheet and select "Grade Assignment" Select a grading option for each of the questions your in your assignment or click on skip grading if you don't want to grade a question.Next click on "continue". Now select which submission you want to use as the Answer Key.This submission is the one you made when you first completed the form. After the grading is completed a new worksheet called "Grades" will be created. Now select "Include Answer Key" to include the correct answers in your email then click on continue.

Anonyma Lärare Hej jag heter Lotta. Jag är lärare. Och jag älskar mitt jobb! Visst är det märkligt hur vi laddar ord med våra egna tankar och uppfattningar. Är du flygkapten, ingenjör eller systemvetare får du höra vilket spännande, utmanande och utvecklande arbete du har. Är du florist, designer eller snickare får du höra vilket kreativt arbete du har. Är du läkare, sjuksköterska eller barnmorska får du höra vilken skillnad du verkligen gör i ditt arbete. Är du arbetslös får du höra att ”det kommer nog lösa sig snart, det dyker nog upp något när du minst anar det” Är du lärare får du höra vilka dåliga resultat svenska elever presterar. Är du lärare får du höra vilket fruktansvärt arbetsklimat du arbetar i. Är du lärare får du höra hur du drunknar i administration. Är du lärare får du höra hur tufft det måste kännas att ”knappt ha nån tid alls” med elever. Är du lärare får du höra att ni har kris. Men alltså - jag älskar verkligen mitt jobb! Jag vill ställa mig upp. Där vill jag stå. Det är dax nu.

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2. Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever. //Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår.

Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande. Ett exempel på en sådan mall är Sambandsmodellen. Anpassa verktygen efter undervisningen. Hur kan ansvaret för lärande någonsin anses ligga hos eleven?

The Big 5 I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter. Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Presentationen innehåller en hel del klickbara länkar, som de tre filmerna samt en hel del annat som länkar till olika platser på denna sida.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen. Ursäkta, men… | NO-BLOGG : OSKAR UGGLA I skolan kommer eleverna för sent. Så är det och så har det alltid varit. Jag tror att jag har hört alla varianter av ursäkter och de kan minst sagt vara underhållande. Därför kom idén att låta idé den försenade eleven skriva ner sin ursäkt på en lapp. Tanken med detta var en kompromiss mellan att eleverna inte skulle störa på lektionen och åtminstone reflektera några minuter över sin sena ankomst. Kommentar: Föräldrar är ofta orsaken till.. vad det än må vara. Kommentar: Ok, du kom sent men du vann åtminstone fighten om jackan Kommentar: Varning för ström och bävrar. Kommentar: Återigen en illasinnad föräldrar som inte tar ansvar. Kommentar: Den kollektiva förseningen. Kommentar: Ett kanske inte helt tidsbesparande beslut att torka kläderna med hårtork istället byta till torra. Kommentar: Vilket vad nu anledningen till förseningen? Kommentar: Vad ska man säga? Kommentar: Stackars barn som sitter fast i porten och inte kan komma loss. Kommentar:Dagens hjälte. Kommentar: Stackars katt!

Kunskapsformaren Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir. Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. 4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra: Tillsammans med en kollega brukar Annika bestämma hur grupper ska sättas samman. 5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande: Annika använder sig av checklistor för självbedömning. Du kan läsa mer om hur Annika Sjödahl jobbar på hennes bloggar: www.undervisaengelska.blogg.se www.undervisasvenska.blogg.se Plus och minus med formativ bedömning ”Det underlättar vid betygssättning.

Related: