background preloader

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

http://www.youtube.com/watch?v=DFkVpauvU_s

Related:  Organise, give response, grade,...evelinaborgenTips

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Dags att reflektera över reflektionen på engelska! Jag har nyligen satt ihop en planering utifrån förmågan att reflektera, jämföra och diskutera olika samhällsfrågor och livsvillkor baserat på den kris som vi har i Europa. Jag delade den och fick en förfrågan om det inte är så att eleverna inte ska jämföra den svenska kulturen mot de länder där engelska är ett officiellt språk. Jag har funderat lite över det här och har valt att skriva om det för jag tycker det är viktigt att lyfta fram hur vi ser på engelskan i dag i en föränderlig tid.

Start - Bedömningsportalen Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen Bokcirkelguide - Akademibokhandeln Är du nyfiken på att starta en bokcirkel? I Akademibokhandelns bokcirkelsguide får du tips, inspiration och smarta förslag på hur du startar och driver din egen cirkel. Följ med och dela läsglädjen! Var hittar jag andra som vill vara med? Hur sätter jag samman en riktigt bra grupp?

Planering och bedömning i matematik Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan. Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Matriserna har vi använt när vi har börjat ett område och när vi slutat. Google Calendar Vissa av våra elever har svårare att strukturera sin vardag än andra. Den gemensamma klasskalendern kan vara till mycket hjälp i att strukturera sitt arbete men ibland krävs det ännu mer hjälp. Då kan en schemakalender med påminnelser vara praktisk för eleven.

Att skapa rutin som lärare inför första arbetsveckan Jag ska börja nytt jobb efter semestern och då det var ett par år sedan jag bytte skola; tre för att vara exakt när min gamla skola slogs ihop med min nuvarande men hela 12 år sedan jag började i den kommun jag jobbar i nu, så känns det lite som att börja om på ny kula då jag nu går vidare till grannkommunen. Jag är lite av en strukturmänniska och vill vara mentalt förberedd på bästa sätt så jag har gjort en checklista inför första veckan. Kanske är du också på väg mot nya äventyr och vill ta del av min checklista, eller så är du helt ny i yrket som lärare och inte har gått igenom denna första tiden som faktiskt är väldigt mycket mer än den praktik du kanske har mött. Under denna första tid ska man hinna göra en massa saker man kanske inte har sett under sin praktik och som är en del av läraryrket men som inte är lika synligt då det sker i början av terminen.

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen Det var ingen som begärde det av mig. Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Revolutionära allmänna råd – Nicklas Mörk Vi vill se en förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande om bedömning och betygssättning. Så tweetade Skolverket i samband med att de igår publicerade nya allmänna råd om betyg och betygssättning. En viktig markering om den riktning man vill att skolan ska ta framöver. Men varför skulle den här texten vara viktigare än andra texter om kursplanerna som tidigare publicerats?

Bedömning för lärande i Varberg Inför studiedagen den 28/10 så förväntas samtliga deltagare ha tittat på några korta filmer samt reflekterat över ett par frågeställningar. 1. Börja med att titta på Christian Lundahls två filmer som dels förklarar vad bedömning för lärande är samt beskriver skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Titta även på Skolverkets film från bla Borås. Christian Lundahl: Varför bedömning för lärande? Christian Lundahl: Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning.

Det är ingen som vill ha stök- och flumskolan ”Jag kommer aldrig att sätta mitt barn i en svensk skola”, säger en bekant som just har flyttat utomlands. En annan tackar sin lyckliga stjärna för att hon genom sin utlandstjänst har kunnat erbjuda sina barn en internationell skolgång. Oron kring tillståndet i den svenska skolan är ett återkommande samtalsämne bland föräldrar i min bekantskapskrets. Tomas Sjödin: Rör vid mig medan jag lever Som vanligt markerades hans högtidsdag med besök på kyrkogården. Glada minnen blandades med en känsla av overklighet, något som skulle ta ett helt liv att försöka förklara. De som varit om det, vet. Solen sken över Hisingen när vi lade blommor vid gravstenen och viskade till honom att ännu ett år gått och att vi fortfarande saknar honom lika mycket. Sorgen är tidsbegränsad. Saknaden är livslång.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift Twitter är väldigt bra. Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. »Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös« Arash Sanari, specialist i allmänmedicin, berättar i sin debutbok »Sverigevänner« om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, lyckades bli svensk åtminstone till 90 procent. Du växte upp i Sverige efter att din familj flytt krigets Iran i slutet av 80-talet. Vad fick dig att skriva boken? Annons – Jag hittade mina egna och min pappas gamla dagboksanteckningar i samband med att pappa skulle flytta från sitt hus.

Related: