background preloader

Kollegialt lärande på ITG/NTI

Kollegialt lärande på ITG/NTI
Related:  tips

Planning Page – WebEnglish.se WebEnglish.se hopes to make every teacher’s life easier by presenting term plan templates to use together with your students and/or colleagues to plan an enjoyable school term. WebEnglish.se suggests your plan be filled with themes, books, films, and whatever else the class might come up with. If you are familiar with Google Forms, you can COPY this documentGoogle Form yr 3-6Google Form yr 7-9Google Form B1 and edit the questionnaire for your students by deleting all the themes that do not apply to your class. To continue using paper and pen, just follow these steps: 1. Autumn Topics 3Autumn Topics 4Autumn Topics 5Autumn Topics 6Autumn Topics 7Autumn Topics 8Autumn Topics 9 Autumn Topics B1 2. 3. NB! Download Term Plan Templates:Term Plan Templates by weekTerm Plan Templates 2 lessons/weekTerm Plan Templates 3 lessons/week These templates are adaptable for all levels 4. 5. 6. 7. 8. See an example:Example Term Plans yr 5-8, 3 lessons/week

på nätet Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Tolka – att förstå

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling lektionstips Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner. Tips som jag hade behövt när jag började som lärare. Namnövningar • Ballongen - Studsa en ballong mellan varandra. 1. "Bryta isen"- övningar • Autografjakt - Papper med meningar. Presentationsövningar • Intervju - Två & två intervjuar varandra. Korta diskussioner • "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Längre diskussioner • "Tvärgrupper" 1. En från var grupp går samman så att nya grupper bildas. • "Pusselmetoden" /forts. ovan/ Ev. som en redovisning efter grupparbete. 4. • Traditionell gruppdiskussion I grupper om 3-5 elever. Se lektionstips - diskussion (pdf) Kortare övningar • Linje el. fyra hörn - Genomför värderingsövning (på linje el. fyra hörn). Längre övningar • Paneldebatt Eleverna i panelen presenterar olika "expertområden". 1. • Prioritering - Presentera olika frågeställningar. 1. • Engagerande text 1. Samma färg - Alla som har samma färg på tröjan går samman.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande | Förstelärare i Svedala Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven). Bedömningsmatriser är till för att läraren ska kunna bedöma eleverna i efterhand. Lärandematriser är till för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig i förväg. Fördelarna med en lärandematris är flera. En lärandematris:– Utgår från kunskapskraven – Konkretiserar vad eleverna ska kunna göra (handlingar) – Har en tydlig progression som är lätt att följa för eleverna Nedan följer ett matrisexempel där det används några andra av kunskapskraven i svenska. Att diskutera:

Miniature Village Print and assemble colorful buildings to go with your child's wooden trains. Our grandchildren spent countless hours playing with Brio(TM) and Thomas & Friends(TM) wooden trains. Like other parents and grandparents, we bought several of the railroad accessory structures that these companies make. They are sturdy, long-lasting, and offer good play value but they are also expensive. Their cost keeps most of us from purchasing more than just a few. While researching the history of toymaking, we noticed that paper cutouts have long been a popular and inexpensive way to build toys. So, we created the Meddybemps Miniature Village, a collection of 50 different buildings that are just the right size to use with little wooden trains.

Mrs. Brosseau's Binder: How Google Forms Saved This Teacher's Sanity I’m writing this tutorial as I sit at my kitchen island, eating a scone and drinking a coffee. I know what you’re thinking – this teacher has time to sit down?! Oh yeah, sit, eat and have a coffee. I’m an idealist. “Be careful not to use first person when writing a lab report.” x 5 “How could you rephrase your headline to catch the reader’s attention?” “Refer back to the success criteria to be sure you are meeting all of the expectations.” x infinity My hands were sore and I was tired. I was bringing home so many projects to mark because they just took so long to mark I couldn’t get them all done at school. I played with trying to solve this problem with some programming in Excel, and debated getting out my old programming books, but the answer was much more obvious: Google Forms. If I could put all the typical feedback comments into a Google Form I could just check the ones that apply to the student’s work. What I love about this is that I can still give my students plenty of feedback.

Tydlig struktur skapar arbetsro På 6-9-skolan Rörsjöskolan-Zenith i Malmö vet eleverna exakt vad som väntar när det är dags för lektion. Oavsett vilken lärare som tar emot är grundstrukturen densamma. – När det är dags för lektion står eleverna på led utanför klassrummet. Då ska lektionsmaterialet vara med i de färgkodade mappar som eleverna har till varje ämne och man ska förstås vara där i tid, berättar Maria Anderson, lärare i svenska och tyska och förstelärare på skolan. – Dessutom samlar vi in mobilerna och förvarar dem i låsbara skåp. Inne i klassrummet visar läraren en bild på tavlan, via kanonen, som talar om när lektionen startar och slutar och dessutom visar en startuppgift så att alla elever direkt kan börja jobba. – Den ska vara sådan att eleverna utan problem kan göra den själva, utan frågor och ta ungefär fem minuter. På tavlan står också målen för lektionen i relation till kursplanen – nedbrutet i konkreta mål – och upplägget för dagens lektion. Och det gedigna strukturarbetet har väckt intresse.

Getting Organized Organization Tips from Mrs. McDavid I have had many teachers stop by my room to ask how I keep things so well organized. I have had other teachers to ask if I would consider teaching a staff development course at our school to help teachers become better organized. Materials You Will Need ~ Back to the Top ~ Purge Unused Materials and Non Essential ItemsAs teachers we tend to hoard materials and supplies that we think might come in handy one day. Organizing the Teacher's DeskThe teacher's desk can become a dumping ground for paperwork, papers that need to be filed, correspondence from the main office, items that need to be read or evaluated, and papers that need to be held for future reference. The first thing you need to do in order to organize your desk is categorize the type of paperwork that crosses your desk: The next step is designating an area to file your paperwork. My personal favorite is the metal desktop sorter. Setting Up Your FilesMake a file for everything you need to keep.

41 nya titlar att se på jullovet | Mediapoolen Västra Götaland AB 41 nya titlar att se på jullovet Dec 16, 2016 | Film Här finner ni en lista på de 41 senast inlästa spelfilmerna och serierna från Swedish film: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Related: