background preloader

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan?
Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga. Man bör skriva på varje prov vilken tid eleven lämnade in det. Utöver prov på läsförståelse beträffande skönlitteratur är jag övertygad om att man också måste genomföra läsförståelsediagnoser på ämnestypiska texter i andra ämnen. Observera att jag inte påstår att bioligibokens fakta om bakterier ska tas bort från undervisningen. Related:  svenska

Tidningen Språk Inlägg av Ylva Pettersson Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Jag hade länge varit bekymrad över elevernas läsförmåga, eller brist på sådan. Professor Caroline Liberg, chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, tar upp just detta problem i samband med sin forskning: Men idag är det ett stort, svart hål efter kodknäckarfasen. När eleverna fick varsin dator började vi fundera på om detta kunde vara ett verktyg för att låta eleverna bli just ”aktiva deltagare i skapandet av den kunskap som ligger dold i böckerna”. En annan forskare, Anne Bamford, har beskrivit hur viktig den estetiska lärprocessen är för djupförståelse av sammanhang och läsarter. Vi bestämde oss för att försöka utgå från dessa teorier och arbeta skapande, publikt och kollaborativt.

Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf. Science Has Great News for People Who Read Actual Books B today's soundbite-hungry media climate and the grueling slog that is a modern presidential campaign, candidates on the trail seldom break through the daily noise and strike a chord among the broader public. That's part of the reason why a video of New Jersey Gov. Chris Christie speaking in New Hampshire a couple of weeks ago was so remarkable. The video, shot by the Huffington Post, went viral, racking up more than 7 million views on Facebook. The six-minute-long clip shows Christie speaking forcefully about changing the way society treats drug addiction, an issue he has championed for years. "I'm pro-life, and I think that if you're pro-life, that means you got to be pro-life for the whole life, not just the for the nine months that are in the womb," Christie said. What's even more notable about Christie's speech is the fact that he is not the only presidential candidate speaking up about the scourge of drug addiction. Just last week, former Florida Gov.

En läsande klass arbetsgång bedömningsunderlag berättelseschema cowboy sammanfattning

Related: