background preloader

Flippad bedömning

Flippad bedömning
Related:  Retorik -speechesBFL

Muntligt framförande 7b 7b är inne på sin andra vecka i arbetet " Muntligt framträdande". Två och två ska eleverna samla fakta om en känd person som de är intresserade av, som inspirerat dem eller är en förebild. Efter det ska det med hjälp av en tex en power point redovisa sin person för klassen under ca 5 minuter. • Ditt framträdande ska vara 3-4 minuter långt. • Du ska roa alla som lyssnar. Liten handbok i konsten att göra en muntlig framställning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Talets uppbyggnad + goda råd 1. 2. 3. Nervös? Anställningsintervjuer ”på riktigt” – retorik i gymnasieskolan Hej! I det här inlägget vill jag dela med mig av något som jag precis har gjort inom ramen för retorikkursen (Retorik 100 poäng) för andra året i rad och som har fungerat väldigt bra. Eleverna på vår skola läser retorik i årskurs 3. De senaste veckorna, alltså medan vi svensklärare har haft ganska fullt upp med att rätta nationella prov, har alla treor inom ramen för Svenska 3 skrivit personliga brev och CV inför sina framtida yrkesliv. Detta har jag fångat upp i retorikkursen och de elever som läser den har fått prova på att gå på anställningsintervju. Vi har ägnat en lektion åt att förbereda oss och en lektion åt själva intervjuerna. Retorikeleven Katrin Kyrk ska strax bli intervjuad av Täby Enskildas rektor Jan Liljegren Förberedelsearbetet Under den första lektionen i förra veckan (två timmar och fyrtio minuter) varvade jag teori och praktik. Här är platsannonsen som vi utgick ifrån. Här är presentationen som vi utgick ifrån. Hannah Koert och Ingrid Wählby tränar tillsammans. Intervjuerna

Pedagog Värmland | Mötesplatsen för Värmlands pedagoger Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program 8.30 Inledning och information om dagen 9.00 Kaffe och frukt 9.15 Arbete i ämnesgrupper med uppgift 1 ”När vet vi att en elev kan?” 10.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 2, ”Bedömning – Vad gäller?” 12:00 Lunch 13.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 3, ”Planera för bedömning” 15.00 Kaffe och kaka 15.15 Skolkonferens Inför konferensen ska ni se filmen Betyg – så funkar det! Uppgift 1 (9.15-10) Läs och diskutera ett autentiskt bedömningsdilemma Hej Idag på so-konferensen fastnade vi i en mkt intressant diskussion. Lärare som väljer att bedöma denna text kommer självklart kunna sätta höga betyg! Vilket sätt tycker ni är det rätta?

Sommarpratarna Undervisar du en 9:a i svenska just nu? Här kommer världens bästa tips på hur du kan avsluta terminen på ett minnesvärt sätt. Det var två år sedan som jag hade niorna som jag gjorde detta med, så en del detaljer har jag nog glömt bort men jag ska försöka berätta om det i stora drag. Jag bestämde att vi skulle göra ett Sommarpratarprogram. I grunden kan man säga att de utgick från den skrivuppgift som många svensklärare känner igen som "Boken om högstadiet". Så här känns det att sluta skolan Om jag fick göra om nian skulle jag… 6:an 7:an 8:an 9:an Då gjorde jag bort mig Vad jag kommer att sakna Därför gick det snett med… Jag är stolt över.. Viktiga personer för mig.. Händelser som har format mig som människa.. Innan de började skriva var vi överens om att det var bättre att skriva mycket om få rubriker än lite om många rubriker. Manuset skrev de på i skolan och sedan spelade de in det hemma och använde då Garageband.

Avslutningstal | Mitt öppna klassrum Här får ni mitt avslutningstal till er, eller kanske inte riktigt mitt men det är rätt kul och inspelat av RixFM med Gert Fylking och Jill Johansson. Orginalet finns på engelska här och här en annan svensk version. Glad sommar önskar jag mina elever och deras föräldrar! Här nedan kommer år nios avslutningstal som de valt att redovisa på olika sätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Först ut är Gustav Ni börjar nu bli klara med era skolavslutningstal som ni har skrivit efter denna mall. Det är nu dags att göra en film av era tal och jag har visat er några olika filmer i klassrummet och ni har även fått en lista på olika program att använda. Jag vill att filmerna är klara nästa vecka innan lovet. Ni som sedan vill publicera era filmer här på bloggen får göra det.

Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. – Det handlar ju egentligen om självklarheter, konstaterar Christian Lundahl, docent och lektor vid Stockholms universitet och professor vid Karlstads universitet. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

Två forskningsöversikter om bedömning Båda texterna diskuterar hur begreppet bedömning kan definieras och man kan konstatera att bedömning förekommer på många nivåer inom utbildningssystemet och inom många områden. Översikterna betonar också att forskare inte skrivit om flera viktiga områden som rör skolans värld. Det finns få studier av hur lärare bedömer och sätter betyg i ämnen och hur elever uppfattar bedömning. Översikterna lyfter därför fram de exempel som finns. De som skrivit har också jämfört svensk forskning med den som finns internationellt, framförallt från USA och Storbritannien. En stor skillnad är att forskning om formativ bedömning är ett större forskningsområde utomlands än i Sverige. Svensk forskning om bedömning och betyg 1990-2005 Viveca Lindberg har i en forskningsöversikt ”Svensk forskning om bedömning och betyg 1990-2005” beskrivit svensk forskning om bedömning under 15 år och gjort jämförelser med internationell forskning. Några universitet i Sverige har i uppdrag att utforma nationella prov.

Katarina Lycken har filmat sina elevers muntliga presentationer. På så sätt kan hon i lugn och ro granska och kommentera dem i efterhand. Dessutom kan hon lägga in de specifika kommentarerna direkt i filmen på stället där det händer. by danielnordstrom Dec 27

Related:  Bedömning