background preloader

BFL

Facebook Twitter

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Formativ bedömning. Till dig som är verksam lärare kan jag starkt rekommendera boken ”Att följa lärande” av Dylan Wiliam.

Formativ bedömning

Boken är skriven utifrån en amerikansk kontext, men det är inga svårigheter att omsätta tankarna till svensk skola. Du får en mycket tydlig bild av varför formativ bedömning kan ha en stark påverkan på de resultat som eleverna uppnår. Welcome to Dylan Wiliam’s website. Professional development Finally!

Welcome to Dylan Wiliam’s website

The revised Embedding formative assessment pack for schools and colleges to run their own two-year professional development programme on formative assessment is now available worldwide. In Europe, this can be ordered through SSAT, in Australasia through Hawker-Brownlow, and in North America from Learning Sciences International. Further details of the pack are here. Also, a series of high-quality video presentations by Dylan Wiliam, with a total running time of over two and a half hours, is now available world-wide. Powerpoint – Dylan Wiliam ”Vad är formativ bedömning och varför ska lärare arbeta med det?” Dylan Wiliam & the 5 Formative Assessment Strategies to Improve Student Learning. Dylan Wiliam’s new book, Embedded Formative Assessment, is filled with a number of insights culled from his 35 years of experience in education.

Dylan Wiliam & the 5 Formative Assessment Strategies to Improve Student Learning

The foundation of the book highlights the importance of formative assessment as a tool to improve teacher practice and ultimately improve student learning. In the book, he provides the 5 strategies that he has come to believe are core to successful formative assessment practice in the classroom: 1. Clarifying, sharing, and understanding learning intentions and criteria for success – getting the students to really understand what their classroom experience will be and how their success will be measured. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. Every Teacher Can Improve. Embedded Formative Assessment - Dylan Wiliam. Dylan Wiliam. Nyckelstrategier. Nyckelstrategier för att utveckla elevers lärande I Svedala arbetar vi med bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för att öka elevens medvetenhet, som ett stöd för att utveckla Bedömning för lärande i mötet med elever.

Nyckelstrategier

Klicka på respektive strategi för att höra Christian Lundahl berätta om den och klicka på bilderna för att läsa om bedömningstekniker på bedomningforlarande.se: Läs om vilka strategival Svedalas förskolor och skolor gjort för BFL-arbetet 2013: BFL-strategival 2013. Dylan William. Formativ bedömning.