background preloader

Bfl

Facebook Twitter

Verktyg för formativ bedömning. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Återkoppling för ökat lärande Formativ bedömning. Making Feedback Count: “Close the Gap” Recently I have been looking again at the issue of marking.

Making Feedback Count: “Close the Gap”

It is a hugely important source of feedback provided that we keep the volume of marking in proportion to the level of impact it can have in improving learning outcomes. I’ve discussed this in a much-read earlier post: Marking in Perspective: Selective, Formative, Effective, Reflective. At a whole school level at KEGS and in my own department, a key objective for the year is to devise approaches to marking that deliver maximum impact for all to see – that ‘progress over time’ issue. What does marking look like when it is clearly securing improvement and progress in learning? Marking time again. To help with our search I was fortunate to be able to arrange a visit to the wonderful Saffron Walden County High School, a thriving, dynamic school in NW Essex that recently received an astonishing OfSTED report: Outstanding in every detail.

Bedomningforlarande sur Twitter : "by Martin Andersson via Bedömning för lärande... Michael Rystad sur Twitter : "Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning #kfsk... Helena Wallberg sur Twitter : "Fem steg till formativ bedömning - föreläsning för DBGY 25/9-14... Anna Kaya on Twitter: "Idag lyfte vi strategin aktivera eleverna som lärresurser åt varandra genom att låta kollegorna göra exakt det via progressiv brainstorming."

Viktoria Struxsjö on Twitter: “@Primary_Ed: How do you give students meaningful feedback? #edchat #edtech #sltchat” BFL - Lilla Edet. GRbfl : Har precis tagit emot en leverans ... Lararrummet : Förståeligare betygssystem ... Vad blir det för betyg? Christian Lundahl, Anna Karlefjärd och jag (Pernilla) har gjort en webbkurs för Skolverkets räkning.

Vad blir det för betyg?

Den är riktad till lärare i åk 4-6 och ca 5000 lärare har hittills registrerat sig på kursen. Kul! Webbkursen hittas på www.llw.se där du skaffar ett användarkonto och kan sedan arbeta i egen takt, själv eller tillsammans med kollegor. Kursen stängs i april 2015. Så här i betygssättningstider så tillgängliggör vi några av filmerna från kursen som handlar om betyg. 1. 2.Hur blir bedömningar till ett betyg? 3. /Pernilla. Ett vinnande koncept – del 3! Nu har vi kommit fram till det sista av Östergårdsskolans tre prioriterade mål, formativ undervisning.

Ett vinnande koncept – del 3!

Som jag nämnt i föregående inlägg är denna benämning helt och hållet min egen, när vi fick målen presenterade för oss så gick detta mål under benämningen BFL. I mina ögon är det dock en fara i att prata i termer av formativ bedömning. Fokus tenderar då att läggas på själva bedömningsuppgiften/uppgifterna vilket i och för sig viktigt. Att bedömningen är formativ, framåtsyftande och tydligt visar vad det är eleven behöver fortsätta att utveckla. Men för mig så rymmer benämningen formativ undervisning mycket mer än enbart själva bedömningstillfället. Formativ undervisning handlar för mig om flera viktiga saker.

Eleverna är väl förtrogna med vilka förmågor vi bedömer i SO och vad de olika förmågorna innebär.Eleverna vet vilka förmågor vi arbetar med och utgår ifrån under varje lektion.Eleverna vet redan innan de kommer in till lektionen vad lektionens syfte är, uppgift vi ska arbeta med. Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students. March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it. " Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade". You should never confuse feedback with praising or advising. This wonderful visual is found on inservice.ascd.org. 6. Formativa bedömningar – formativa förhållningssätt.

De formativa bedömningarna ser jag mer som ett formativt förhållningssätt.

Formativa bedömningar – formativa förhållningssätt

Jag är lärare. Jag befinner mig därför i lärandet. Jag dokumenterar det jag ser och uppfattar av lärande. Jag noterar vad som händer om jag talar lärande med eleverna. Jag utvecklar undervisningar i samspel med de upptäckter jag gör. Det sista ordet är mitt eget – lusten att undervisa syns i detta Det betyder att det formativa förhållningssättet bidrar till att lära mig om lärandetutveckla undervisningar i samspel med elevernas lärandebygga läroplan och kursplan i relation till elevernas kunskaper – såväl enskilt som kollektivt.självobservation av lärarens betydelse för elevernas utvecklingmedvetandegöra processerna – strategierna och undervisningens fokusse här och nu för att utveckla undervisningen imorgon.lärarens dagliga lärarutvecklingelevernas lärande i relation till vad jag gör som lärare Det handlar alltså parallellt med elevernas utveckling också om lärarens professionalisering.

Bedömning för lärande. Bedömning för lärande.