background preloader

BFL

Facebook Twitter

Lärande bedömning. Jag fick ett mejl häromdagen.

Lärande bedömning

Av någon som beklagade sig över att jag – genom min bok ”Lärande bedömning” – spred politisk vänsterpropaganda. Det är inte första gången. Och säkert inte den sista. Men det gör mig ändå bedrövad varje gång det händer. Vad är det då som anses vara vänsterpropaganda, i en bok som handlar om effektiv undervisning? Situationen är – ur ett forskningsperspektiv – minst sagt märklig. Och visst, det är klart att det måste vara besvärande att forskningsresultaten ser ut som de gör. Ett av de grundläggande problemen med betyg och andra summativa omdömen, är att de är jämförbara. Men, menar då vissa, om eleverna får veta att de inte presterar så bra, då kan de ju faktiskt göra någonting åt det. Sammantaget är det alltså själva grundegenskaperna hos betyg och summativa omdömen, det vill säga att de är jämförbara och kortfattade (och därmed saknar information om vad man ska göra annorlunda för att höja sina betyg), som skapar en negativ påverkan.

Förmågorna. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text.

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet?

Vad gör eleven? Skriv en text på 200-300 ord. Man ser i elevens ansikte att den hänger med. Eleven ställer många frågor och vill veta saker. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Kamratrespons och lärande. Känner ni att det är den där tiden nu?

Kamratrespons och lärande

Då man håller på att knyta ihop säcken och samlar ihop det där sista innan man kan slå sig ner med glöggen och pepparkakorna och njuta av julefriden på allvar… Denna vecka har samtliga mina SO-klasser (5 st) haft bedömning i form av riktad skrivning. Mina nior har haft en bedömningsuppgift som är baserad utifrån en uppgift i ett gammalt nationellt prov, en uppgift där eleverna ska resonera kring orsaker som leder fram till nazisternas maktövertagande. Som förberedelse inför den riktade skrivningen har eleverna arbetat med den politiska, ekonomiska och ideologiska utvecklingen i Tyskland under mellankrigstiden och jämfört denna utveckling med situationen i Italien under samma period. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Gbg2014.visiblelearning.

Webinar – Embedding Formative Assessment Into Classroom Practice. Spaceplay / pause qunload | stop ffullscreen ←→seek . seek to previous 12… 6 seek to 10%, 20% … 60% Minute-by-minute, day-by-day formative assessment can influence student learning, help close the achievement gap, and increase student engagement.

Webinar – Embedding Formative Assessment Into Classroom Practice

Accelerates learning, enabling teachers to cover more content in less timeGenerates, on average, 50% increases in student learningHelps teachers and school leaders make effective decisions based on evidence of learning You may also download a PDF of the slides used during this presentation. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. Anna Karlefjärd. Enskilda uppgifter - Bedömningsportalen. Bedömning BFL. BFL Nyckelstrategier. Formativ bedömning. YES WE CAN!

Formativ bedömning

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra.

Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Diskutera/reflektera online/fånga upp åsikter och tankar anonymt…: Synliggöra via bloggar och wikispaces:

Verktyg för formativ bedömning. Återkoppling som för lärandet framåt. Formativ bedömning. Formativ bedömning. BFL Bedömning för lärande.