background preloader

BFL

Facebook Twitter

Improving Student Feedback for Teachers. I don't know where I would be as a teacher—as a person—without having honest, specific (often painfully brutal) feedback from great mentors.

Improving Student Feedback for Teachers

Yet, perhaps even more powerful than feedback from my mentors has been the feedback I've received over the years from my students. I'll be honest—I am still nervous every time I ask for feedback from the very people I hope to motivate, challenge, and inspire. Maybe it's because my most common nightmares involve realizing that I'm teaching a terrible lesson—and that I'm suddenly naked (please tell me I'm not the only one who has those nightmares . . .). But, no matter how badly I want to pee my pants every time I ask students for feedback, it has been worth the fear every time.

And, through a lot of trial-and-error requesting feedback, I've learned a few mentalities and strategies that have made a critical difference. Mentalities Worth Adopting 1. Adolescents aren't the most tactful social group. This isn't to say I should ignore it. 2. 3. 1. Åtgärdsbank - Umeå. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education.

Gratis i skolan - stort utbud av gratis skolmaterial. Exit Tickets: Checking for Understanding. Erin: There's been a wonderful real-time change in the way we're able to adapt to student needs.

Exit Tickets: Checking for Understanding

Marguerite: What formative assessment am I using daily, so that I can measure whether or not in that class period, kids are learning the material? A good Exit Ticket can tell whether or not a kid has a superficial understanding of the information, or has some depth of understanding. And then the next day the teacher can differentiate their lesson based on student needs. An Exit Ticket is a formative assessment linked to the objective of the lessons. Shannon: Typically they're short, just a few questions and they're focused on one particular skill. Marguerite: Some teachers use Poll Anywhere. Shannon: First thing, what's our number one Exit Ticket?

Shannon: I just wanted to see where each group kind of really got to in their discussion in terms of depth. Erin: We use the digital Exit Tickets, weekly or daily depending on the unit. Erin: Argument has Logos only. Erin: Logos, Pathos or Ethos? Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag?

Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Men jag tror även att tekniken ställer till det då den inte fungerar optimalt eller man inte vet hur man kan göra.

Varför digital kompetens? Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer Söka och välja Värdera. Formativ undervisning och bedömning. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare.

De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Skolverkets utvecklingspaket Språkutvecklande arbetssätt - ett utvecklingspaket från Skolverket Läslyftet. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . Journalistiska texter Att arbeta med vetenskaps- och teknikjournalistik kan vara lärorikt på flera sätt. Årskurs 1-3 Artikeluppslag (1,3 MB) Årskurs 4-6 Reportageuppslag (1,4 MB) Årskurs 7-9 Granskande uppslag (1,1 MB) Litterära presentationer.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. BIG 5 LATHUND.